Sobota 20. července 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

I elektronická cigareta bývá příčinou vzniku požáru, v Ostravě explodoval její akumulátor při nabíjení

V předchozích letech došlo k několika požárům, kdy příčina vzniku požáru souvisela s provozem elektronické cigarety. Ta funguje tak, že při vdechnutí vzduchu je nejprve sepnut podtlakový spínač, který připojí akumulátor na elektrickou spirálu, která je umístěna v kovovém knotu napuštěném dýmotvornou látkou.

U některých cigaret je uváděn glykol. Spirála se rozžhaví až do červeného svitu, což odpovídá teplotě převyšující 600 °C. Vytvořený dým je vdechován přes kapsle plněné roztokem obsahujícím nikotin (v různých koncentracích – případně bez nikotinu) a rozličná ochucovadla.

Jeden z prvních evidovaných případů požáru elektronické cigarety se stal v Ostravě. Při ohledání místa požáru bylo zjištěno, že uživatelka bytu zakoupila elektronickou cigaretu. O dva dny později, přibližně v 01.00 hodin, dala elektronickou cigaretu do nabíječky a poté do zásuvky.

Cigaretu položila na kuchyňskou linku a nabíječku zasunula do zásuvky nad kuchyňskou linkou. V bytě byla se svým přítelem. Ten spal na posteli ve vzdálenosti přibližně dva metry od kuchyňské linky. V čase kolem 06.00 hodin ucítil na posteli u nohou teplo, probudil se a uviděl na okraji postele asi 0,5 metru vysoké plameny. Přikrývkou plameny zlikvidoval.

Ohledáním místa požáru bylo zjištěno, že došlo k „vystřelení" baterie z elektronické cigarety směrem na postel. Zbytky baterie byly roztroušeny na různých místech ve směru od elektronické cigarety k místu, kde došlo k plamennému hoření postele (vzdálenost přibližně 2 m).


Příčina vzniku požáru

Pro zjištění konkrétního důvodu „vystřelení" baterie z elektronické cigarety byla celá cigareta a zbytky baterie z místa požáru odebrány a odeslány k expertiznímu zkoumání na Technický ústav požární ochrany Praha.

Na základě jejich zkoumání bylo vypracováno odborné vyjádření, ve kterém se mimo jiné konstatuje, že elektronická cigareta byla poškozena v důsledku exploze a následného vystřelení akumulátoru Li-Pol z obalu cigarety. Akumulátor Li-Pol slouží k napájení elektronických obvodů a žhavicího vlákna cigarety.

Exploze akumulátoru může nastat vlivem jeho přehřátí buď vnitřním zkratem, působením teploty z vnějšího tepelného zdroje nebo velkým nabíjecím proudem při nabíjení. Vzhledem k tomu, že v akumulátoru je použit prvek lithium, dojde vzhledem k chemickým vlastnostem lithia skoro vždy ke vzniku požáru (dochází k rozkladu hydridu lithného na lithium a vodík, kde oba prvky jsou na vzduchu velmi reaktivní).

Na zbytcích vnitřku akumulátoru nebyly nalezeny stopy po působení zkratu a akumulátor byl umístěn na kuchyňské lince za normální pokojové teploty. Příčinou exploze bylo přehřátí akumulátoru při nabíjení. Přehřátí akumulátoru nastane nadměrným proudem při poruše nabíječky.

nprap. Ing. Kamil Klar

V listopadu roku 2011 vstoupila v platnost norma Evropské unie, díky které jsou všechny prodávané cigarety tzv. samozhášivé – pokud tedy člověk „nepotáhne“, zhasnou.

Princip spočívá v méně hořlavém papírku, který tvoří dělící lamely – přibližně jako retardéry na silnicích. Pokud tak člověk nepřiloží cigaretu k ústům a nepotáhne, cigareta do cca minuty zhasne. Riziko vznícení hořlavého materiálu se tak snižuje až o 60 %.

Sdílet