Úterý 25. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

2003: Stovka lidí zemřela v klubu při požáru od pyrotechniky

Píše se 20. únor roku 2003 a v americkém klubu The Station na Rhode Islandu hraje skupina Great White. To vše za podpory pyrotechnických efektů… Pět a půl minuty stačilo na to, aby plameny pohltily celý klub.

Plameny se objevily jen chvíli po začátku písničky „Desert Moon“, pro doplnění úvodní písně totiž Daniel Biechele, manažer turné, po obou stranách kapelníka zapálil speciální trubky, ze kterých šlehaly jiskry.

Biechele použil tři trubky, ty měly po dobu 15 sekund šlehat jiskry do výšky necelých pěti metrů. Dvě trubky byly nastaveny pod úhlem 45°, zbylá pak mířila přímo vzhůru.

Plameny nejprve vypadaly jako součást vystoupení, během několika málo desítek vteřin si však všichni uvědomili, že situace je kritická a dali se na útěk.

I přes skutečnost, že v klubu byly funkční čtyři nouzové východy, návštěvníci automaticky zamířili k hlavnímu východu. Panika vedla k tlačenici a ucpání úzké uličky, z 462 lidí tak 100 zemřelo a další dvě stovky byly zraněny. Ať už od plamenů, či od šlápot ostatních prchajících.

Wikipedia.org: The Station nightclub fire


Při vyšetřování příčin vysokých ztrát na životech zkoumal Národní institut pro standardy a technologii USA (NIST – National Institute of Standards and Technology) šíření požáru a kouře pomocí simulací v prostorách podobných rozměrů vybudovaných z podobných materiálů jako mělzničený klub.

Měřily se teploty i koncentrace různých plynů ve zplodinách za přítomnosti protipožárního sprchového zařízení (sprinkler) i bez něj, jak tomu bylo v nočním klubu (toto zařízení zde předpisy nevyžadovaly, protože prostory nepřekročily stanovené rozměry).

Simulace ukázala, jak rychle se situace po vzniku požáru stala smrtící – během desítek sekund se v prostoru klubu významně zvýšily koncentrace oxidu uhelnatého a kyanovodíku a poklesla koncentrace kyslíku.

Za působení sprinklerového hasicího zařízení se dle měření koncentrace kyslíku v prvních minutách nesnížila a koncentrace toxických zplodin nevzrostly.

Výsledky měření potvrzují názor, že inhalace toxických zplodin s přítomností kyanovodíku byla v případě tohoto požáru příčinou znehybnění a smrti řady obětí.

Proto bylo doporučeno, aby se sprinklerové systémy povinně zaváděly do budov s nočními kluby bez ohledu na rozměry prostor.


Laboratorní krevní testy prokázaly u hasičů zasahujících při požáru nočního klubu vysoké hladiny kyanovodíku. Proto došlo k významným změnám hasičských předpisů a postupů.

Byla vydána nová doporučení ohledně detekce kyanidů, novélékařské testovací protokoly, nové předpisy ohledně léčby pomocí kyanidových antidot a vzdělávací programy o ohrožení kouřem při požáru.

Dle zkušeností z tohoto požáru i dle výsledků vědeckých studií znamená kyanovodík v kouři významné ohrožení, se kterým musí zasahující jednotky počítat.

Doporučení amerických hasičů:

  1. vzdělávání hasičů i civilních obyvatel o ohrožení kyanidem v kouři
  2. krevní testy na kyanidy u zasahujících hasičů i postižených při požárech
  3. využití bezpečných antidot na kyanidy (hydroxykobalamin) při ošetření hasičů i obětí
  4. podpora výzkumu k vypracování lepších zdravotně-bezpečnostních standard

www.unbr.cz & SMOKE Perceptions, myths and misunderstandings

Sdílet