Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Česko-polské cvičení Odra 2007 se povedlo

Dvě stovky českých a polských profesionálních, dobrovolných a také podnikových hasičů Bochemie Bohumín, s nimi příslušníci dalších složek Integrovaného záchranného systému, se zapojily do mezinárodního cvičení Odra 2007, které se konalo ve čtvrtek 21. 6. 2007 na území Bohumína (okres Karviná) a v polském příhraničí v obci Olza.

Nasazeny byly tři desítky zásahových vozidel. Tři samostatné části cvičení sledovaly dvě desítky pozorovatelů z českého a polského hasičského sboru, zástupci Bohumína a polských obcí.

Nejprve se simuloval únik mazutu z areálu Bochemie Bohumín, který se dostal kanalizací do Odry až na polské území, kde jej zachytily stabilní a mobilní norné stěny, postavené českými hasiči ze stanice HZS MSK Ostrava-Fifejdy a polskými profesionálními i dobrovolnými hasiči ze Slezského vojvodství.
V poledne unikl v areálu Bochemie chlór při přečerpávání z cisterny do zásobníku, profesionální hasiči z Bohumína zachránili zraněného zaměstnance, ležícího u vagonu, dalšímu úniku chlóru zabránili vodní clonou. K úplnému zastavení úniku použili protichemické obleky. Mezitím byli evakuováni všichni lidé v provozech areálu. V Základní škole v Bohumíně-Skřečoni, kam směřoval chlórový mrak, si pedagogové i žáci vyzkoušeli přesun do vyšších pater budovy na odvrácenou stranu, zavření a utěsnění oken.

V souvislosti s odklonem dopravy po havárii v Bochemii se v Šunychelské ulici srazily ve čtvrtek odpoledne dvě cisterny, když jedna vezla 15 tisíc litrů technického benzínu. Polské jednotky, které byly povolány z příhraničí, proto místo na chlór jely likvidovat požár cisterny a únik technického benzínu.
Cílem mezinárodního cvičení bylo mimo jiné prověřit spolupráci operačních středisek moravskoslezských a polských hasičů v Ostravě a Katovicích, průjezd jednotek hranicí na území druhého státu a spolupráci českých a polských jednotek na místě událostí.
Spolupráce obou operačních středisek profesionálních hasičů je po loňské výstavbě datavideokonfe­renčního propojení mezi Ostravou a Katovicemi ideální. Operační důstojníci profesionálního sboru Slezského vojvodství mají s kolegy z HZS Moravskoslezského kraje nejenom klasický videokontakt, ale mohou vidět na velké obrazovce mapy, vložené „postiženou“ stranou a zakreslovat do nich barevnými elektronickými tužkami podrobnosti, například pohyb a rozestavění jednotek, rozsah havárií apod. Zakreslení je vidět na obou stranách. Odpadá složité vysvětlování po telefonu.

Průjezd jednotek na území druhého státu byl ve čtvrtek také plynulý. Byly splněny všechny úřední náležitosti k povolení přejezdu a na druhé straně hranice již čekal styčný důstojník, který dovedl jednotky až k místu zásahu jak na české, tak na polské straně.

V několika posledních letech se na různých místech Moravskoslezského kraje i Slezského vojvodství uskutečnilo několik menších taktických cvičení s účastí jednotek druhé země, profesionálních i dobrovolných. Loni měli vedle toho velitelé stanic a operační pracovníci z obou stran česko-polské hranice společné semináře, kde se dozvěděli podrobnosti o řízení hasičů a zásahů ve druhé zemi, také si navzájem předali dvojjazyčné seznamy techniky, kterou by bylo možné využít.
Na polské straně Odry například polští hasiči předvedli zařízení, kterým pomocí jeřábu dokáží postavit pevnou nornou stěnou během několika desítek minut a přehradit jí koryto Odry na celou šířku.

Likvidace kontaminované vody je potom účinnější. Při zásahu v Šunychelské ulici zase polští hasiči použili při likvidaci požáru a úniku technického benzínu vodní dělo o velkém průměru přívodních hadic (velikost A), kterou například HZS Moravskoslezského kraje ve své výbavě nemá.
Karvinští hasiči ale poskytli pro věrné napodobení požáru a úniku z cisterny simulátor, z něhož uniká oheň, hustý dým i převážená kapalina (simuluje ji voda). Zásah u dopravní nehody řídili hasiči z mobilního operačního střediska HZS MSK, které stálo bezprostředně u místa zásahu.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

-wej-
Sdílet