Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslavy 135. výročí založení SDH

Sbor dobrovolných hasičů z Nového Města nad Metují minulý víkend, tedy 16 – 18. června 2007 oslavil 135. výročí od svého založení. Oslavy provázel skutečně bohatý program pro děti i dospělé.

V pátek přes den navštívili novoměstské školy a široká veřejnost sídlo místních hasičů, kde jim byly představeny prostředky pro činnost hasičů, děti si pak sami mohli vyzkoušet doslova co chtěli. Největší zájem byl o žáruvzdornou kuklu, hasičskou přilbu nebo samotné stříkání z proudnice. Děti viděli i opravdový výjezd, když hasiči odjížděli na rozsypaná prkna na vozovku v Novém Městě nad Metují – Krčíně.

Stále více se v parném dni přibližovala chvíle, kdy muži v modrém představí velkolepou show na novoměstském náměstí. Po jedné hodině odpolední začalo náměstí ožívat v hasičském duchu. Po představení techniky následovala ukázka záchrany osoby z hořícího domu a následou resuscitací raněného. Další ukázky v průběhu jako záchrana osoby z výšky či vyproštění raněného při dopravní nehodě se také těšilo velké pozornosti publika. Jelikož se jednalo o celkové představení hasičů, nechyběla ani ukázka hasičského sportu v podání od těch nejmenších z přípravky MH, přes samotné MH, až po zdatné hasiče.

Mezi jednotlivými ukázkami probíhaly soutěže, kde se utkal tým Pivovaru Primátor, rádia Magic, učitelů novoměstských škol a přestavitelů města. Ve vítězném teamu přestavitelů města nechyběla ani samotná starostka Nového Města n. M. Klání probíhalo v duchu hasičských disciplín, jako záchrana z domu, přenášení pěny a mnoha dalších.

Pro všechny diváky skutku vyvedené odpoledne skončilo a my jen můžeme hasičům popřát ať se jim daří zdolávat nástrahy požárů, dopravních nehod, ekologických havárií, padajicích stromů a mnoha a mnoha dalších věcí, které my občané vždy oceníme.
Oslavy jsme zakončili slavnostní valnou hromadou. Pozvání přijala starostka Nového Města nad Metují paní Mgr. Bronislava Malijovská, starosta SH ČMS pan Ing. Karel Richter, náměstek starosty SH ČMS pan Josef Netík, starosta KSH Královehradeckého kraje pan Jiří Orsák, starosta OSH Náchod pan Ivan Kraus, zástupce HVP, zástupci SDH Lhota u Opavy (s nimiž udržujeme od 2. Světové války dlouholetou družbu) a zástupci okolních sborů. Sbor byl vyznamenán nejvyšším oceněním a to „Čestným praporem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“. Z rukou Ing. Karela Richtera ho převzal starosta SDH pan Miloš Němeček. Nechybělo ocenění nejaktivnějších členů, vystoupení muzikantu ZUŠ.

-wap-
Sdílet