Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mezinárodní cvičení USAR odřadů v Polsku

Ve dnech 18. – 22. června 2007 se v Polsku, vojenský prostor Žagaň, konalo (již tradičně) mezinárodní cvičení USAR odřadů (z anglického „Urban Search and Rescue“) PSTRAZE 2007.EXLUSIVNÍ FOTOGALERIE


Cvičení bylo koncipováno s cílem maximálně imitovat podmínky reálného nasazení v případě vyslání USAR odřadu do zahraničí. Organizátoři z Polska mají s činností USAR odřadů velmi velké praktické zkušenost a obdobné cvičení organizovali již poněkolikáté.
Cvičení se zúčastnilo celkem 5 USAR odřadů z Polska (tzv „GPR“) – 2 pouze na první blok, 3 GPR na druhý blok, tým z Ukrajiny a z Německa – THW, oba celou dobu cvičení. Česká republika byla reprezentována nově vytvořeným odřadem HZS Moravskoslezského kraje, který se skládal z 16 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a 4 členné kynologické skupiny. Již při příjezdu, před oficiálním začátkem cvičení, bylo nutné řešit simulovanou dopravní nehodu se čtyřmi postiženými.
Cvičení samotné začínalo v pondělí 18. 6. 2007 v 8:00 a bylo rozděleno na dva 31 hodinové bloky nepřetržitého nasazení v terénu. První z nich trval do 15:00 úterý 19. 6. 2007, druhý od 8:00 středy 20. 6. 2007 do 15:00 čtvrtka 21. 6. 2007.
Situace dne 18. 6. 2007 byla následující: Průmyslové město PSTRAZE o populaci cca 31 165 lidí postihlo dne 17. 6. 2007 v 9:34 místního času zemětřesení o síle 6.9 stupňů Richterovy stupnice. Město je zcela zničeno, zraněno je více než 2000 osob, 650 osob je stále pohřešováno. Ve městě jsou dvě továrny na výrobu chemických látek. Bezpečnostní situace neznámá.
Styčný důstojník a velitel odřadu předali dokumentaci popisující možnosti odřadu v souladu s metodikami INSARAG a EU, absolvovali první interview s polskou televizí a obdrželi souřadnice místa nasazení. Úkol byl kontaktovat zástupce místních zasahujících jednotek a koordinovat s ním další postup při provádění záchranných prací.
Pro zajištění nepřetržitého výkonu práce byl odřad rozdělen v odpoledních hodinách na dvě části, které se střídaly v pravidelných intervalech. V úterý v odpoledních hodinách byl první blok cvičení ukončen, došlo k výměně polských GPR a ve středu v 7:00 začala druhá část. Úmyslně nebyl v tomto případě český odřad rozdělen a 31 hodinové nepřetržité nasazení na sutinách tak měli možnost si prakticky vyzkoušet všichni členové odřadu.
Veškerá činnost byla pod podrobným dohledem polských organizátorů (dva na každý sektor), kteří zároveň plnili funkci rozhodčích a hodnotili činnost odřadu. Hodnotitelský tým byl doplněn osobou, jejíž náplní bylo kontrolovat poskytování přednemocniční neodkladné péče, stabilizace a způsob transportu zraněných.
V průběhu obou nasazení byl odřad nasazen celkem ve třech sektorech. Prohledal a dle metodiky INSARAG označil celkem 34 budov nebo jejich sutin. S využitím záchranných psů a psovodů, nejmodernějších elektronických vyhledávacích zařízení jako je štěrbinová kamera, echolokátor DELSAR nebo bioradar nalezl celkem 41 osob nebo těl, či jejich částí. Členové odřadu zajistili základní životní funkce u 27 postižených a vyprostili je co nejšetrněji vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Dle časových možností následovalo vyproštění 14 těl obětí zemětřesení. V průběhu cvičení bylo nutné prorazit desítky otvorů, využily se všechny technické prostředky, kterými byl odřad vybaven. Řada zásahů musela být provedena s pomocí lanové techniky, využívaly se hydraulické i mechanické vzpěry – pažení 7 m dlouhého tunelu sutinami, či zajištění rozsáhlých sklepních prostor atp.

Hodnotící komise nasazení úmyslně maximálně ztěžovaly – nutnost odkrytí základů, vypažení výkopu a proražení do sklepních prostor budovy. Byly simulovány situace, kdy odřad při průzkumu nalezl sudy s nebezpečnou látkou, kterou bylo nutné identifikovat a stanovit opatření. Několikráte se odřad musel stáhnout ze sektorů z důvodu následných otřesů, po návratu byla situace na místě naprosto odlišná. Často při vyprošťovacích pracích docházelo k zadýmení prostor následným požárem. Bonbónkem byl zásah na objekt psychiatrické léčebny, kdy se v důsledku zemětřesení řada chovanců ústavu dostala ze střežených prostor a záchranáře při činnosti napadali (házení trosek, bylo nutné použit některé donucovací prostředky) atd.
Cílem cvičení bylo ověřit strukturu a akceschopnost nově vytvořeného odřadu HZS Moravskoslezského kraje. Z tohoto důvodu bylo vytvoření základny provedeno výhradně z vlastních prostředků a lze konstatovat, že logistické vybavení a vybrané prostředky pro provádění záchranných prací se osvědčily.
Pouze USAR odřad České republiky byl nasazen v obou blocích cvičení a dodržel požadavky na zajištění nepřetržité činnosti. Vynikající výsledky, kterých bylo dosaženo, by nebylo možné realizovat bez spolupráce s kynologickou skupinou, tvořenou lektorem služební kynologie MV-GŘ HZS ČR, psovodem HZS hl. m. Prahy a dvěma psovody Městské policie Praha.

kpt. Ing. Richard Franc
HZS Moravskoslezského krajeFoto: HZS MSK a archiv

-kaw-
Sdílet