Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hořící pneumatiky v Uherském Brodě

Dne 28. 6. 2007 ve 13:42 hod. byli hasiči informováni o mimořádně rozsáhlém požáru pneumatik v Uherském Brodě, po vyhlášení třetího stupně požárního poplachu na místě 13 jednotek, jeden zraněný profesionální hasič z jednotky Uherské Hradiště, náročný zásah si vyžádal spolupráci armády.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu se dvěma cisternami, která byla po prvním hlášení velitele postupně posílena o dalších dvanáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičských sborů z Uherskohradišťska a Zlínska. Celkem na místě pracovalo dvaadvacet zásahových vozidel hasičů z výjezdových jednotek.

Od výjezdu prvních jednotek bylo jasné, že jde o mimořádně rozsáhlý požár. Operační důstojník HZS Zlínského kraje hned vyhlásil II. stupeň požárního poplachu a ve 14:16 hod. byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Na místě bylo zjištěno, že požár zachvátil plochu uskladněných pneumatik na rozloze 100 × 100 metrů. Vlivem silného větru se požár velmi rychle šířil a hrozilo zasažení dalších hromad pneumatik a blízkých budov i strojů.

Plameny postupně sílily a zachvacovaly další části hromad pneumatik. Samotné plameny a výbuchy horkých plynů dosahovaly výšky až dvaceti metrů. Extrémní teploty v blízkosti požáru omezovaly zásah hasičů, kteří na některých místech používali ke zkrocení ohně lafety – vodní děla. Do ovzduší se uvolňovaly nebezpečné látky z hoření pneumatik a hustý černý oblak kouře stoupal do výšky asi 200 metrů.

Velení zásahu si převzal řídící důstojník směny, který nechal do místa přivézt 2 400 litrů pěnidla, což bylo 40 sudů. Připravoval tak jednotky na frontální útok, kterým chtěl zarazit šířící se živel na hromadách pneumatik. Zásah byl úspěšný a přes veškeré úsilí, dostupnou techniku a hasivo se podařilo požár lokalizovat v 16:30 hod.

V té době už byla zachvácena plameny celá plocha pneumatik, část provozní haly a několik výrobních strojů a zařízení. Při první vlně hašení došlo také ke zranění jednoho profesionálního hasiče, kterému se přehřál organismus, následně se nadýchal nebezpečných zplodin hoření a udělalo se mu nevolno. Na místě byl ošetřen Zdravotnickou záchrannou službou a odvezen do nemocnice v Uherském Hradišti z preventivních důvodů a k pozorování.

Hrůzný černý mrak se z místa požáru valil na centrum města Uherský Brod a směrem na obec Šumice. Hasiči požádali krizový štáb města o zajištění neprodleného informování veřejnosti a aktivaci varovacích a vyrozumívacích systémů. Lidé byli varováni před nebezpečím kouře a bylo jim doporučeno, aby nevycházeli, nevětrali, chránili děti a seniory, chránili sebe před nebezpečím nadýchání. Toto varování bylo soustavně vysíláno v osmi obcích v okolí Uherského Brodu a v jeho třech městských částech.

Běžné hasební prostředky byly u tohoto mohutného požáru málo účinné, a proto byla na pomoc přivolána Armáda ČR ze 155. záchranného praporu z Bučovic, tedy vojenského záchranného útvaru 5872. Na místo přijel těžký nakladač, dvě nákladní auta a další technika. Cílem bylo použít prostředky armády na zavezení místa požáru zeminou a jeho následné zavalení a udušení.

Technické zajištění zásahu hasičů a podpora jejich činnosti byla enormní. Hydrantová síť města byla pod permanentním tlakem odčerpávání, neustálá kyvadlová doprava náhradních tlakových náplní do dýchacích přístrojů hasičů, systematické střídání zasahujících hasičů, dovážka pěnidla a dalších speciálních hasiv, organizace taktiky a postupu proti požáru, dovážka osvětlovacích agregátů na noční zásah, získávání informací z meteosatu atd..

K měření nebezpečných látek, jejich koncentrací a odběru vzorků byla na místo vyslána specializovaná chemická laboratoř HZS ČR z Frenštátu pod Radhoštěm. Odborníci naměřili v místě požáru a jeho blízkosti překročení stanovených bezpečnostních limitů pouze u oxidu uhelnatého. Ostatní nebezpečné látky zůstaly pod limitní hranicí. Měření probíhala i v centru města, kde nebylo naměřeno překročení limitů nebezpečných látek v ovzduší. Důvodem byly velmi příznivé rozptylové podmínky, a to díky silnějšímu větru.

Na samotném místě požáru dál zuřily plameny, které byly naopak podporovány větrem z okolních polí.. Vítr měnil nejen svou sílu, ale také směr, kterým unášel zplodiny hoření. Několik malých průtrží mračen nemělo prakticky žádný vliv na stav požáru. Hasiči v době zásahu byli v ohrožení od vybuchujících kol z automobilů, které byly v areálu na hromadách po stovkách. Vybuchující pneumatiky vystřelovaly kovové ventilky, které působily jako projektily.

Nelehkou práci měli i policisté a strážníci, kteří se snažili zastavit valící se davy lidí k místu požáru. Kolony vozidel zablokovaly dopravu, která se stala těžko průjezdnou i pro přijíždějící vozidla hasičů. Nekázeň a nepochopení nebezpečí celé situace ze strany mnoha místních občanů ještě více komplikovaly řešení této mimořádné události.

Na místo se sjel tým vyšetřovatelů hasičů Zlínského kraje, který zahájil šetření. Majitelé firmy na recyklaci starých pneumatik uvedli, že je zde uloženo 10 tis. tun pneumatik. Požárem způsobené škody byly předběžně vyčísleny na 35 mil. Kč, přičemž 25 mil. Kč připadá na zničený materiál a 10 mil. Kč na zničené výrobní prostory a stroje. Příčinou vzniku požáru mohla být nedbalost nebo úmysl neznámé osoby. Na případu dále spolupracujeme s policií.

17:00 – Místo požáru navštěvuje premiér Miroslav Topolánek, který tráví dva pracovní dny ve Zlínském kraji. Společně s hejtmanem Liborem Lukášem obchází místo zásahu a seznamují se se situací, zásahem, pomocí a ochranou obyvatel.

18:00 – Armáda začala s těžkou technikou navážet první zeminu a pokoušela se zjistit možnosti postupu prací. Těžký nakladač směřoval zeminu do míst k postupné zavážce místa požáru. Hasiči dál drží lokalizaci místa požáru, ochlazují zasahující těžkou techniku před poškozením plameny. V některých místech dosahují stále teploty přes 1 000 stupňů Celsia.

19:00 – Pokračuje zavážení místa požáru zeminou. Hasiči střídají směny, průběžně odpočívají, doplňují tekutiny a stravu. Krizový štáb města rozhoduje o dalších nezbytných opatřeních, informování občanů o zjištěných měřeních nebezpečných látek.

20:00 – Z místa požáru přestává vycházet intenzivní černý kouř, který se mění na šedý až bílý. Celá hromada pneumatik stále hoří a je podporována dalším větrem z procházející bouřky. Na místo vyjíždí další posilové jednotky hasičů.

21:00 – Místo zásahu se připravuje na noční práce. Jsou přiváženy výkonné osvětlovací agregáty. Vítr stáčí kouř mimo centrum města a žene ho do polí a neobydlených částí okolí.

22:00 – Intenzita požáru výrazně klesla. Znovu zasedá krizový štáb města, který rozhoduje o redukci zasahujících jednotek na polovinu. K udržení lokalizace to bude dostačující a uvolněné jednotky hasičů si odpočinou na pokračující zásah v dalším dni.

23:00 – Jsou zastaveny zahrnovací práce těžkou technikou armády, a to z toho důvodu, že dosáhla svých limitů. Navážka bez další technické podpory není už efektivní, protože zatím používaná technika nedokáže zahrnout hromady pneumatik místy vysoké až šest metrů. Těžká technika se začala propadat do prohořívajících vrstev pneumatik a další postup by byl mimořádně riskantní.

24:00 – Navážkou zeminy byl vytvořen kolem místa požáru prstenec, aby se zabránilo dalšímu šíření požáru do okolí. Hasiči dál pokračují v hašení plamenů, které neustále pokrývají horní vrstvu uskladněných pneumatik.

Druhý den hasebních a likvidačních prací v Uherském Brodě
hasiči a vojáci dál pokračují v intenzivní práci k uhašení požáru

00:00 – 07:00 – V důsledku prohořívání vrstev pneumatik došlo během posledních osmi hodin ke snížení výšky hromad, z původních pěti až šesti metrů, na současné čtyři metry. To umožnilo znovu zahájit práce na zavážce zeminou do vrchních míst požářiště, které byly přerušeny před půlnocí. Těžká technika tedy dál rozváží hlínu a snaží se postupně zmenšovat požárem zasaženou plochu. Na místě jsou redukované počty hasičů a techniky. U požáru dál zůstává asi šedesátka mužů, která bojuje s plameny.

08:00 – Vlivem intenzivního hašení došlo ke spláchnutí mastných částic pneumatik a sazí do místní kanalizace u firmy a k odtečení do nedaleké čističky odpadních vod. Hasiči k čističce vyslali jednu jednotku k odebírání mastného kalu a pomoci v sanaci čističky a jejích technologií.

09:00 – Na místo požáru přijel tým odborníků z odd. prevence hasičů, který zjišťuje podmínky uskladnění pneumatik a dodržování pravidel protipožární prevence ve firmě na recyklaci pneumatik.

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-
Sdílet