Úterý 6. června 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Druhý den 36. mistrovství ČR v požárním sportu

Druhý den 36. mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR pokračoval za lehce deštivého počasí na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc třetí disciplínou – štafetou 4 × 100 m s překážkami.

Popis disciplíny:
Štafeta se běží minimálně ve dvou drahách. Každá dráha je rozdělena do čtyř samostatných úseků. Na prvním úseku je umístěn ve vzdálenosti 30 m od startu „domeček" délky 5 m, šířky 2,5 m a výšky 2,5 m. Na druhém úseku ve vzdálenosti 150 m od startu je umístěna překážková stěna, stejná jako v běhu na 100 m s překážkami. Na třetím úseku ve vzdálenosti 215 m od startu umístí závodník dvě svinuté hadice C-52 mm, dlouhé 20 m. 10 m za hadicemi začíná náběhový můstek kladiny a ve vzdálenosti 255 m od startu si závodník umístí rozdělovač. Na čtvrtém úseku ve vzdálenosti 320 m od startu je umístěn ruční hasicí přístroj a ve vzdálenosti 350 m je umístěná nádrž s hořlavou kapalinou. Závodník na prvním úseku je vybaven štafetovou proudnicí (štafetovým kolíkem) a na překonání domečku sklapovacím žebříkem.
Závodník uchopí žebřík a zaujme postavení na startu. Držený žebřík může startovní čáru přesahovat podle potřeby závodníka, přičemž se musí dotýkat země. Ruce soutěžícího mohou přesahovat startovní čáru pokud se dotýkají jen žebříku. Po odstartování závodník na prvém úseku štafety zdolá pomocí žebříku domeček. Při překonávání domečku se musí dotknout plošiny a seskočit do vlastní dráhy. Po zdolání domečku se do nádrže s hořlavou kapalinou (směs vody a petroleje) vlévá benzín do bližšího předního rohu nádrže ve směru běhu. Za domečkem v pásmu předání předá štafetu závodníkovi na druhém úseku. Při předání nesmí být štafeta hozena. Upadne-li štafeta na zem, musí ji zvednout ten, kdo ji předává. Pro posouzení, zda byla předávka uskutečněna v předávacím území, je rozhodující poloha štafety, nikoli poloha těla nebo končetin závodníka. Závodník na druhém úseku zdolá překážku a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Při doskoku závodníka z překážky se zapálí hořlavá směs v nádrži. Soutěžící na třetím úseku uchopí hadice a rozvine je před, na nebo za kladinou, přeběhne kladinu, seskočí s kladiny za ohraničující čáru do vlastní dráhy, spojí hadice, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí proudnici před pásmem odpojení tak, aby bylo zřetelně vidět její napojení, v pásmu odpojení proudnici odpojí a v pásmu předání ji předá soutěžícímu na čtvrtém úseku. Závodník na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, uvede jej do činnosti, uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže a přitom zůstal ve své dráze a běží do cíle. Překážky musí závodník překonat se všemi předepsanými ochrannými pomůckami a příslušným nářadím. Po každém pokusu se musí vylít obsah nádrže a použít nová směs (i když nebyla zapálena). Petrolej se nalévá do středu nádrže v době vymezené na přípravu pokusu.

Výsledky štafety 4 × 100 m s překážkami:

1. místo – HZS Plzeňského kraje „B“ – 56:58
2. místo – HZS Moravskoslezského kraje – 57:71
3. místo – HZS Plzeňského kraje „A“ – 60:10
4. místo – HZS Olomouckého kraje – 60:40

Průběžné pořadí družstev:

1. místo – Moravskoslezský kraj
2. místo – Plzeňský kraj
3. místo – Olomoucký kraj
4. místo – kraj Vysočina
4. místo – Středočeský kraj
6. místo – Zlínský kraj
7. místo – Královéhradecký kraj
8. místo – Jihomoravský kraj
8. místo – Jihočeský kraj
8. místo – Ústecký kraj
11. místo – Liberecký kraj
12. místo – hl.m. Praha
12. místo – HZS ČD
14. místo – Karlovarský kraj
15. místo – Pardubický kraj


Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje
Sdílet