Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Uzavřena dohoda o spolupráci

Ministerstvo vnitra České republiky uzavřelo Memorandum o spolupráci s Ministerstvem vnitra a administrativní reformy Rumunské republiky. Za českou stranu ho podepsal generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán.

Předmětem dohody, kterou dne 18. 7. 2007v Bukurešti za českou stranu podepsal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, je spolupráce v oblasti předcházení a likvidací mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva.


Tato dohoda by měla přinést zintenzivnění spolupráce obou stran v několika oblastech:

Poskytování pomoci při likvidaci mimořádných událostí formou vysílání záchranných jednotek s potřebnou výzbrojí a výstrojí nebo humanitární (materiální) pomoci,
Monitorování a předpovídání mimořádných událostí, hodnocení jejich následků, včetně rychlého vyhodnocování technologických havárii s využitím moderních technologií,
Vzájemná výměna informací a zkušeností v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
Hodnocení rizika pro okolní prostředí a obyvatelstvo ve spojení s možnými živelními pohromami, požáry, katastrofami a průmyslovými haváriemi;
Zpracování a realizace programů (učebních počítačových programů, publikací a jiných materiálů) pro přípravu záchranných sborů a obyvatelstva k činnostem při mimořádných událostech,
Pořádání společných konferencí, seminářů, pracovních jednání a konzultací s cílem zjednodušení procesu výměny zkušeností a praktických znalostí v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
Vytváření databáze údajů o přírodních katastrofách, která může být využívána pro poskytnutí vzájemné pomoci při likvidaci jejich následků


Obdobný dokument, tentokrát s francouzskou stranou, podepsal genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v červnu v Paříži. Na základě tohoto memoranda mezi Ministerstvy vnitra České republiky a Francouzské republiky by měla mj. vzniknout smíšená komise, jejímž úkolem bude plánovat spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a zdolávání mimořádných událostí.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet