Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči versus řidiči.

Před nějakou dobou začal ve spolupráci Hasičského záchranného sboru Praha a Dopravního inspektorátu Policie Praha 10 pokus s využíváním kamer na hasičských vozech. A jak to dopadlo?

Zatím byly vyhodnoceny záběry z jedné kamery za jeden měsíc. Na to, že byla v provozu pouze za směnu C jsou výsledky pro řidiče dost nelichotivé . Ze 14 výjezdů (průměrná délka je 5 km), bylo zjištěno 82 přestupků.

Z toho bylo:

9 případů nerespektování červených světel při výjezdu hasičských vozidel,

24 případů nedání přednosti vozidlu s právem přednosti v jízdě, z toho dva řidiči opakovaně,

19 případů parkování před hasičskou stanicí a bránění ve výjezdu (značeno zákazem zastavení a žlutou čarou),

25 případů nesprávného parkování a tím znemožnění přístupu k místu případu (šlo většinou o stání v jízdním pruhu, v křižovatce, či na zákazu),

1 případ úmyslného vjetí do jízdní dráhy hasičskému vozidlu jedoucímu s výstražným zařízením,

1 případ nerespektování výstražného zařízení (modrého majáku) při stání vozidla u případu.

1× jízda jednosměrnou ulicí v protisměru.

K dnešnímu dni bylo projednáno v přestupkovém řízení 9 přestupků, a na pokutách bylo zatím vybráno 8 000 korun. Další budou řešeny v brzké době.

Za jeden měsíc dosti nelichotivé. A to nebyla řeč o parkování na ulicích, kdy hasičská technika nemůže projet k místu požáru. V takovém případě jsou hasiči nuceni auta odnášet stranou, nebo natahovat hadice po ulici, což znamená dost velkou časovou prodlevu. Po zhodnocení s ředitelem HZS Praha bylo rozhodnuto v akci pokračovat s tím, že bude ještě rozšířena na další vozidla, ve kterých budou další kamery.

Všichni ti, kteří nerespektují vozy hasičů, záchranné služby či policie, která používají výstražná zařízení, by si měli uvědomit, že další výjezd může být do jejich bytu, či dopravní nehodu. Je nutné si uvědomit, že každá vteřina zdržení hraje svou roli při případné záchraně životů a majetku.
Sdílet