Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hlučín Cup 2007

Sbor dobrovolných hasičů města Hlučína ( MSK ) ve spolupráci s městských úřadem pořádá v sobotu 29.září 2007 na Mírovém náměstí v Hlučíně soutěž v simulaci zásahové činnosti, tzv. TFA ( Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije ).

Jedná se o určitou modifikaci disciplín, které bývají součástí těchto soutěží. Hlučín CUP je určen pro všechny profesionální, dobrovolné hasiče a hasičky, které splní podmínky nutné pro start v daných kategoriích. Město Hlučín se nachází zhruba 10 km od Ostravy.

Soutěží se ve dvojicích a ve třech kategoriích. První kategorie je určena hasičům z výjezdových jednotek, kteří jsou vybavení dýchací technikou a je podmíněna použitím kompletní zásahové výstroje, včetně DT. Druhá kategorie je určena jednotkám které touto technikou nedisponují, ale chtějí si vyzkoušet tyto činnosti a konečně třetí kategorie je určena ženám ze sborů dobrovolných hasičů, kteří chtějí dokázat svým kolegům, že dokáží konkurovat svým protějškům. Sestavení jednotlivých tras je tvořena s přihlédnutím k jednotlivým kategoriím. Před samotným startem musí být cca 5 minut soutěžní družstvo připraveno v boxu u startu, kde bude provedena kontrola výstroje a ukázka laické kontroly dýchacího přístroje ( viz. samotný popis soutěže ). Na samotný průběh soutěže bude dohlížet několik rozhodčích, kteří za případné porušení pravidel budou udělovat trestné sekundy. Každý soutěžící obdrží pozornost sboru, hodnocena budou vždy první tři místa v každé kategorii, občerstvení zajištěno pro všechny soutěžící.

Datum konání : sobota 29.září 2007
Místo konání : Mírové náměstí v Hlučíně
Prezentace : od 13:00 hod. do 14:00 hod.
Porada soutěžících : 14:15 hod.
Začátek soutěže : 14:30 hod.
Kategorie : vždy dvoučlenná družstva – MUŽI nositelé dýchací techniky
 – MUŽI bez dýchací techniky
 – ŽENY bez dýchací techniky

Podmínky pro start : Doklad o odborné přípravě nositele DT ( v dané kategorii )
Platná lékařská prohlídka ( odpovídá vysílající organizace )
Ochranné pomůcky dle rozpisu


Samotný popis jednotlivých tratí, které jsou postavený tak aby byly zvládnutelné všemi kategoriemi, naleznete na http://www.hasici.hlucin.com/ v odkazu Hlučín CUP 2007

Přihlášky : Prosíme o zaslání přihlášek do soutěže nejpozději do 15.září 2007

Kontakt pro přihlášení :

SDH Hlučín – Bc. Martin Türke
Celní 6
Hlučín 748 01

E-mail : paramedic@atlas.cz
sdh@hlucin.com

Tel. kontakt : + 605 869 590 ( Türke M. )
ICQ : 257 – 720 – 122

-wej-
Sdílet