Sobota 23. září 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

III. ročník Memoriálu o putovní pohár poručíka Jaroslava Garguly

Po roce se k raportu opět hlásí Sbor dobrovolných hasičů z Moutnic, který by vám všem rád podal hlášení o právě proběhnuvším III. ročníku Memoriálu o putovní pohár poručíka Jaroslava Garguly.

Ten si v naší obci získal již za své krátké trvání velkého ohlasu mezi domácími i přespolními a jeho místo v kulturně-sportovním kalendáři je již nezastupitelné. A my jsme za to velice rádi a budeme se snažit, aby tomu tak bylo i v letech příštích a „náš“ Jarek na nás mohl být právem hrdý.
A letošní rok nám opravdu vyšel jak se říká na jedničku. Počasí nám tentokráte přálo – sluníčka jsme si užili po celý víkend a areál SK Moutnice společně se zeleným pažitem byl perfektně připraven přivítat soutěžící družstva i diváky. Prostě vše bylo jak se říká na svém místě. Pořadatelé se letos snažili připravit pro soutěžní týmy něco opravdu nového a nečekaného, a tím se staly ručně foukané skleněné poháry, které by i pro roky příští měly nahradit klasické „plecháče“. Soudě podle ohlasu závodníků i diváků se jim to povedlo, protože se všem líbily a určitě si najdou své čestné místo mezi trofejemi, které zdobí poličky v našich hasičských zbrojnicích. Poháry pro naše závody nám sponzorským darem vyrobila domácí sklářská dílna manželů Křivských z Moutnic.
Ale vezměme si to hezky od začátku.
Přišla sobota ráno a moutnickým hasičům nastal den „D“, na který se svědomitě a poctivě připravovali takřka půl roku. Od devíti hodin začala najíždět první závodní družstva a ta doplňovalo prvních pět přihlášených týmů z řad domácího SDH Moutnice. Nevěříte svým uším ? Ale ano, domácí postavili pět družstev – muže „A“ a ženy „A“, na které nejvíce spoléhali, dále muže „B“ (dorostence) a ženy – maminy. A ty vyprovokovaly ke složení staronového družstva naše muže – taťky. Jen pro srovnání. Ženy – maminy mají dohromady 14 dětí a muži – taťci 18 dětí.
Mezitím nám najížděla další a další družstva a v 9:50 hod. se naše hasičské závody mohly honosit přívlastkem „mezinárodní“. To naše řady doplnili naši noví kamarádi hasiči ze Slovenska z SDH Rusovce, kteří přivezli družstvo mužů a žen. My jim za jejich účast děkujeme a pevně věříme, že jsme takto započali krásnou tradici návštěv a přátelství našich sborů.
Na slavnostním nástupu se hlásilo 17 družstev mužů a 9 družstev žen a naši nejmenší hasiči, kteří dnešní soutěžní odpoledne zakončili svojí ukázkou. A samozřejmě zde nesměl chybět náš nejmladší člen, bratr Šimonek Riedl – držitel českého rekordu „nejmenší hasič v uniformě“. Sbor dobrovolných hasičů Moutnice využil této slavnostní příležitosti a přítomnosti tolika členů svého sboru a diváků k předání vysokého hasičského ocenění pěti svým zasloužilým členům. Ti obdrželi z rukou starosty a velitele SDH Moutnice a starosty naší obce Medaile Svatého Floriána společně s malými upomínkovými dárečky. Toto ocenění je velkým poděkováním za léta poctivé a dobrovolné práce ve prospěch našeho sboru.

Po poradě velitelů se nám už na startu připravovalo první družstvo mužů, které mělo ustavit základní čas požárního útoku dnešního dne. Tím bylo družstvo domácích mužů „A“. Pokus byl velice zdařilý, domácí borci byli nadmíru spokojeni. A jak by také ne, když se nakonec ukázalo, že tento čas znamená bronzovou třetí příčku. To bylo v řadách domácích radosti. Ale mezitím své soutěžní pokusy předváděla divákům i ostatní družstva. Pokusy plynule navazovaly, takže soutěž měla rychlé tempo a skvělý moderátor dodával svými komentáři celému klání silný emoční náboj a strhával všechny soutěžící i diváky, kteří se náramně bavili. Po posledním pokusu mužů se ukázalo, že žádný z loňských medailistů své příčky neobhájil. Letošní vavřín za vítězství si odváží kamarádi hasiči z SDH Starý Lískovec Sport, druhé místo patří kamarádům z SDH Šaratice a bronzovou příčku obsadili domácí. Nutno podotknout, že mezi třetím a čtvrtým místem rozhodovala pouhá jedna setina, tak byly některé pokusy vyrovnané.
Terče se poté posunuly blíže a ke svým pokusům se mohly připravovat první ženy. I zde to byly naše domácí ženy – maminy. Všichni jsme jim drželi palce, ale tréma je svázala tak jako loni a nakonec obsadily krásné páté místo. Patří jim náš velký dík, že i přes výchovu dětí a péči o své rodinné krby si dokázaly najít čas a připravit se takto kvalitně reprezentovat svůj sbor a celou naší obec. Ale co se nepovedlo našim mamkám, to nám vynahradily naše ženy „A“. Jejich pokus se honosí přívlastkem stříbrný a pohár za druhé místo byl skvělým zakončením celého soutěžního dne. Mezi ženami se loňským medailistům dařilo mnohém lépe. Vítězství obhájila děvčata z SDH Brno–Bohunice a za naším družstvem se umístilo družstvo žen z SDH Střelice.
Před slavnostním vyhodnocením nám svojí ukázkou ukrátily volnou chvíli naši nejmenší hasiči. Ti se s velkou vervou pustili do svého pokusu, aby tak ukázali nám všem a hlavně svým rodičům, že z nich jednou vyrostou schopní a kvalitní hasiči a následovníci hasičských tradic v naší malebné obci.
Při vyhlašování výsledků sklidili všichni soutěžící velké ovace od diváků, kteří se jim tak odvděčili za příjemně strávený sobotní den. Putovní poháry vítězům předávala, tak jako i v loňském roce, maminka našeho Jarka. Vítězům i poraženým patří velké poděkování a uznání za předvedené výsledky v duchu fair play. Slova díků patří také kolegiu rozhodčích, kteří svým rozhodováním dodali celému klání důstojný ráz. Poděkovat se rovněž sluší všem sponzorům, bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni uspořádat takto kvalitní hasičské závody, které reprezentují celou naší obec. Zvláště děkujeme obecnímu úřadu Moutnice za velkou podporu a pomoc při organizaci těchto závodů. A v neposlední řadě se sluší poděkovat všem členům našeho sboru, kteří se podíleli na přípravách a samotném průběhu letošního ročníku memoriálu. A na závěr by Vám rád Jarek určitě něco vzkázal : „Moc vám všem děkuji, že na mne takto pořád myslíte a vzpomínáte a rád vás u nás v Moutnicích přivítám i v letech příštích. Už teď se na vás všechny moc těším.“
Po vyhlášení výsledků následovalo focení vítězných družstev, někteří slavili šampaňským, jiní své umístění oslavili vhozením do nádrže, kde bylo pořád dostatek vody. Naši muži slavili umístění za pomoci fotbalového balonu při tzv. „bagu“. Tady vidíte, že slavit se dá různě.
Pak už následovalo loučení a odjezdy jednotlivých družstev do svých domovských sborů. Zvláště dlouhé a vřelé loučení bylo s našimi novými kamarády ze Slovenska, kterým se od nás vůbec nechtělo. Slíbili jsme si, že ještě letos jim jejich návštěvu oplatíme a teprve po prohlídce naší hasičky zamířili ke svému domovu.
My domácí jsme ještě hodnou chvíli poseděli a oslavovali jsme vítězství a přemýšleli již nad organizací příštího ročníku. Pořád je co zlepšovat a vymýšlet.

Leč ještě nebylo všemu konec. Přišla neděle a s ní opékání selátka za hasičkou. Letos již na našem novém vlastním grilu, jehož dokončení finišovalo v posledním týdnu před závody. O to více nám všem chutnalo. Sešlo se nás opravdu hodně, a to včetně našich kamarádů, sponzorů a jiných pozvaných hostů, se kterými jsme u dobrého jídla a pití vydrželi až do pozdních nočních hodin. Počasí bylo nádherné, sluníčko pražilo, a tak není divu, že většina účastníků skončila v připravené hasičské nádrži s vodou, a to ať už dobrovolně, či s pomocí ostatních. Je jasné, že na nějaké vysvlékání nebyl čas, takže jsme se koupali oblečení. Některým se to tak líbilo, že se smočili i vícekrát.

A tak nám skončil III. ročník Memoriálu por. Garguly. Už teď se všichni těšíme na příští ročník a všechny vás k nám do Moutnic co nejsrdečněji zveme. Přijeďte se třeba jen podívat a uvidíte, že nebudete litovat. Za náš sbor vám můžeme slíbit, že pro vás závodníky připravíme perfektní podmínky a pro vás diváky kvalitní zázemí a krásné sportovní zážitky s hasičským sportem.

Děkování již bylo dost a dost. Ale na úplný závěr nám dovolte ještě jedno.
Jarku, děkujeme Ti !!

Za SDH Moutnice
jednatel Zdeněk Riedl

-wej-
Sdílet