Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská stanice č. 5 Slezská Ostrava

Pobočná stanice č. 5 – Slezská Ostrava (P3-C-Z) je nejmladší z pěti profesionálních hasičských stanic v Ostravě. Svou koncepcí se jedná o společné výjezdové stanoviště jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Záchranné zdrav. služby a Městské policie.

Historie stanice sahá do roku 1993, kdy na základě Plošného pokrytí území města Ostravy jednotkami PO vznikl požadavek na vybudování hasičské stanice v městském obvodu Slezská Ostrava. Při jednání s řediteli ÚSZS Ostrava a MPO bylo zjištěno, že i tyto složky zvažují zřízení výjezdového stanoviště, resp. spádové služebny v této části Ostravy. Po vyřešení nemalých problémů spjatých s financováním výstavby byly v roce 1995 započaty stavební práce na Integrované výjezdovém centru Slezská Ostrava (dále jen IVC). Kolaudace budovy proběhla v září 1996, kdy byl také zároveň, z pohledu HZS MSK, zahájen zkušební provoz s technikou CAS 32 a osádkou 1+1. Do plného provozu byla budova dána 1. ledna 1997 s technikou CAS 25 (později CAS K27 – Dennis Rapier) s osádkou 1+3 a CAS 32 s osádkou 1+1. Celkové náklady na výstavbu a vybavení IVC činily 27 mil. Kč.
V rámci jednotky HZS MSK slouží v současné době na stanici 8 příslušníků na směnu. Jedná se o 1× VČ, 1× VD, 2× strojník a 4× hasič. Denní směna je tvořena pouze velitelem stanice.
Hasební obvod stanice tvoří městské části Antošovice, Bártovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Michálkovice, Muglinov, Radvanice, Slezská Ostrava a od ledna 2006 také Šenov a Václavovice, které jsou již součástí okresu Frýdek-Místek. Celková plocha hasebního obvodu činí cca 10 000 ha a je z převážné části tvořena rodinnými domky, bývalými havířskými koloniemi a panelovou zástavbou, nacházející se v obvodu Slezská Ostrava. Celkový počet obyvatel, kteří trvale žijí v hasebním obvodu stanice, je přibližně 40 000.

Popis budovy
Budova je rozdělena do čtyř pomyslných částí. Jedná se o:
- garážový prostor,
- dispečink,
- společné prostory,
- prostory pro výkon služby jednotlivých složek.

Garážový prostor
Garážový prostor tvoří významnou část celkové plochy stanice. Je určen pro parkování výjezdové techniky jednotlivých složek IVC a dále pro umístění technického zařízení nutného pro provoz stanice, např. příruční sklad dýchací techniky. Jednotka HZS MSK má pro svou techniku k dispozici 5 stání, výjezdová skupina ÚSZS MSK a MPO po jednom stání.

Technika HZS MSK:
- CAS K27 – DENNIS Rapier
- CAS 36 – TATRA T815 VVN
- AP 30 – Bronto Skylift TLK 23–12 – MERCEDES-BENZ Econic
- CCS Cobra – MERCEDES-BENZ Sprinter
- ŠKODA Felicie

Technika ÚSZS:
- VOLKSWAGEN Transporter

Technika MPO:
- ŠKODA Fabia

Dispečink
Na dispečinku jsou umístěny informační a komunikační technologie nutné pro provoz IVC. Patří sem zejména výjezdová technologie propojená datovými linkami s Centrem tísňových volání Ostrava, radiostanice, výpočetní a kancelářská technika. Obsluhou dispečinku je pověřen strážník MPO, který je zároveň i velitelem směny spádové služebny MPO.
Společné prostory
Tyto místnosti slouží všem složkám IVC. Jedná se zejména o multimediální učebnu, klubovnu, posilovnu a saunu s odpočinkovou místností a v neposlední řadě také dílnu, přístupnou z garážové části.

Prostory pro specifický výkon služby složek IVC
Každá složka IVC má vyčleněny místnosti, které slouží výhradně pro jejich potřebu. HZS MSK má k dispozici kancelář velitele stanice, velitele čety a družstva, kancelář techniků, dvě ložnice mužstva a také příruční sklad CHTS. Výjezdová skupina ÚSZS má k dispozici tři místnosti určené pro jejich zaměstnance. Městská policie má k dispozici kancelář velitele spádové služebny a dispečink, sloužící zároveň jako pracoviště velitele směny spádové služebny a dále.

Bližší informace naleznete také na http://hzsmsk.ivc.sweb.cz.

pprap. Bc. Martin ADAMEC

-wej-
Sdílet