Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 11/O: Odjezd z místa zásahu

Odjezd z místa zásahu je činnost, která slouží k opuštění místa zásahu a návratu zasahující jednotky na základnu, případně k přesunu do místa dalšího zásahu. Jednotka může opustit místo zásahu jen se souhlasem velitele zásahu.

Každý hasič provede kontrolu své osobní výstroje a věcných prostředků, se kterými zasahoval. Před odjezdem z místa zásahu uloží hasiči věcné prostředky do vozidla. Každý ukládá zpravidla ty věcné prostředky, které z vozidla použil nebo používal za střídaného hasiče své jednotky. Ztráty věcných prostředků a jejich poškození hlásí veliteli jednotky.

Voda, případně pěnidlo, se do cisternové automobilové stříkačky doplní na místě zásahu před odjezdem z místa zásahu nebo na nejbližším místě. Strojník musí respektovat změnu jízdních vlastností při jízdě cisternové automobilové stříkačky s nedoplněnou cisternou.

Pokud je během dopravy navracející se jednotky z místa zásahu příslušnému operačnímu středisku ohlášen jiný požár, živelní pohroma nebo jiná mimořádná událost, může podle závažnosti případů příslušné operační středisko rozhodnout o nasazení navracející se jednotky.

Pokud není jednotce příslušným operačním střediskem stanovena trasa z místa zásahu, rozhoduje o trase dopravy její velitel.

Sdílet
Přiložené soubory
O.11 Odjezd.pdf zobrazit online PDF 172 kB