Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Drama dělníka ve vápence

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun společně s jednotkou SDH obce Králův Dvůr a jednotkami HZS hl. m. Prahy ze stanic HS-1, HS-4 a HS-7 ve spolupráci se ZZS Středočeského kraje-výjezdovým stanovištěm Beroun a Policií ČR zasahovaly u záchrany dělníka, který byl zavalen vyzdívkou šachtové pece v objektu Vápenky Čertovy schody a.s., Tmaň.

6. 8. 2007 17:29 hodin

Při příjezdu jednotky ze stanice Beroun bylo průzkumem zjištěno, že uvnitř šachtové pece o průměru cca 6 metrů je sutí zasypán dělník do výše hrudi. Postižený se nacházel v prostoru výsypky vypáleného vápna ve svislé poloze, byl při vědomí a komunikoval. Ihned bylo přikročeno k jeho vyprošťování odebíráním suti, kterou tvořily kusy šamotových cihel a zbytky sypkého vápna. Přístup k postiženému byl manipulačními otvory na boku peci a dolů pomocí nastavovacích žebříků do hloubky cca 6 m. Postižený se nacházel v zužujícím se prostoru – průměr plochy sutiny okolo hrudi při začátku vyprošťování byl cca 3 m, v poslední fázi vyprošťování byly jeho nohy v hrdle výsypky o průměru cca 1,5 m. V průběhu záchranných prací byl postiženému podáván kyslík z křísícího přístroje OXY a v pravidelných intervalech dle pokynu lékaře dostával tekutiny. Vyprošťování bylo nutné provádět ručně do kbelíků s tím, že nasazení hasiči používali respirátory i izolační dýchací přístroje z důvodu vysoké prašnosti. Zásah byl enormně náročný i z důvodu teploty v místě vyprošťování, prostor se nahříval od osvětlovacích reflektorů i od těžce pracujících nasazených hasičů.

Na základě vyhodnocení situace velitelem zásahu byly na místo povolány posilové jednotky na střídání, na stanici HZS SČK Beroun a zbrojnici JSDHO Králův Dvůr byly povolány zálohy a HZS hl. m. Prahy byl cestou krajského operačního a informačního střediska HZS SČK požádán o vyslání vyhledávacího a vyprošťovacího odřadu na záchranu osob z sutin. Odřad HZS hl. m. Prahy se na místo zásahu dostavil v 19:45 hodin a ve 20:00 hodin, kdy byl postižený odhrabán do výše pod kolena, proběhlo střídání nasazených příslušníků HZS SČK příslušníky HZS hl. m. Prahy.

Ve 21:02 hodin byl na místo povolán vrtulník LZS Prahy, ve 21:12 hodin byl postižený úplně uvolněn ze sutiny a transportován pomocí evakuačního trojúhelníku na úroveň manipulačního otvoru v prostoru pece, zde byl přeložen do lezecké vany a ve 21:24 hodin byl předán do péče lékaři ZZS Beroun. Po základním vyšetření a stabilizaci byl vyproštěný muž ve vakuové matraci transportován z prostoru patra k vozidlu ZZS. Sanitkou byl převezen k hasiči nasvícené přistávací ploše pro vrtulník LZS a tímto následně transportován do Fakultní nemocnice Praha-Motol s podezření na zlomeninu hrudní kosti a rizikem vzniku „crash syndromu.“

Přehled nasazených síl a prostředků složek IZS:
1) HZS SČK – stanice Beroun:
VEA-Hyundai 1+1,
CAS 16-Iveco 1+3,
RZA-VW 1+1,
VEA-Š Fabia Combi 1+0,
OA-Š Pick Up 1+0,
záloha na stanici 1+3.
2) HZS SČK – stanice Hořovice:
RZA-VW 1+1 (záloha pro zásah na dálnici na zbrojnici JSDHO Zdice).
3) HZS SČK – stanice Kladno:
OA-Š Felicia Combi 1+0 (dovoz zásoby křísících přístrojů OXY).
4) HZS hl. m. Prahy – stanice HS1 Sokolská:
CAS 24-Mercedes Benz 1+5.
5) HZS hl. m. Prahy – stanice HS4 Chodov:
CAS 27-Dennis 1+3.
6) HZS hl. m. Prahy – stanice HS7 Smíchov:
TA 4-T815 1+2.
7) JSDHO Králův Dvůr:
VEA-Mitsubishi 1+1,
OA-VW Transportér 1+3,
záloha na zbrojnici 1+5.
8) Zdravotnická záchranná služba:
vozidlo RLP z výjezdového stanoviště Beroun 1+2,
vrtulník LZS Plzeň-Líně (odvolán z místa zásahu při upřesnění předpokládané doby do vyproštění),
vrtulník LZS Praha-Ruzyně.
9) Policie ČR-okresní ředitelství Beroun
výjezdová skupina služby kriminální policie a vyšetřování,
hlídka z obvodního oddělení.

Poděkování, kromě všem nasazeným složkám IZS, patří i místním zaměstnanců Vápenky Čertovy schody, a.s., kteří se zejména v úvodní části významně podíleli na záchranných pracích.


mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
vrchní komisař

Foto: USAR Team HZS hl.m.Prahy

-wap-
Sdílet