Čtvrtek 25. července 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 13/O: Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti

Přesun vozidly se využívá při vyslání sil a prostředků jednotek nebo odřadů nad rámec poplachového plánu. Některé zásady z tohoto metodického listu mohou být využity při jízdě k zásahu na velkou vzdálenost přičemž se přiměřeně dodržují pravidla při dopravě na místo zásahu.

Ten, kdo rozhodne o vyslání jednotek nebo odřadu (dále jen „vysílající“)

 1. určí účel nasazení jednotek nebo druh odřadu (dále jen „jednotka“), předpokládanou dobu a cílové místo nasazení,
 2. určí místo soustředění jednotky, cílové místo přesunu a kontaktní osobu (volací znak, telefon) a místo, kde dojde k převzetí jednotky,
 3. určí počet a druh vozidel jednotky poskytnutých jednotlivými hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen „HZS krajů“),
 4. určí velitele jednotky (dále jen „velitel“), případně HZS kraje, který poskytne velitele,
 5. určí počet řidičů a strojníků na jednotlivá vozidla tak, aby při předpokládané délce přepravy nebyly překročeny maximální doby jízdy a byly zajištěny bezpečnostní přestávky,
 6. stanoví trasu s ohledem na druh vozidel a možnosti přepravy (sjízdnost a uzavírky komunikací, meteorologické podmínky, hmotnost a výška vozidel apod.),
 7. určí pravidla pro komunikaci s jednotkou při přesunu, např. přidělí otevřený volací znak jednotce pro přesun, stanoví kontrolní místa pro průjezd na trase,
 8. vyžaduje v případě potřeby spolupráci HZS kraje a Policie ČR při průjezdu složitými úseky (uzavírky, města),
 9. zajistí ve spolupráci s dotčenými HZS krajů materiální podmínky pro přesun, zejména pohonné hmoty, náhradní díly a další vybavení (např. sněhové řetězy),
 10. zvláštní podmínky pro přesun (odlehčení vozů, úprava vybavení apod.).

Řidič a strojník:

 1. odpovídá za bezpečnost jízdy a dodržení pokynů pro přesun upravující jízdu vozidel (rychlost jízdy, vzdálenost mezi vozidly, použití stanoveného osvětlení apod.) přičemž pořadí vozidel je bez povolení velitele jednotky neměnné,
 2. je povinen každou indispozici, která snižuje schopnost k řízení vozidla, okamžitě nahlásit bezprostředně nadřízenému veliteli.
Sdílet
Přiložené soubory
O.13 Preprava.pdf zobrazit online PDF 179 kB