Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

SDH Praha – Ďáblice a vzdělávací centrum IZDS

SDH Ďáblice – Praha 8 vybudovalo na své hasičské stanici vzdělávací centrum pro jednotky požární ochrany, sbory dobrovolných hasičů, dobrovolníků a státní správu.Ilustrač­ní foto.

V tomto centru se od února tohoto roku pořádají vzdělávací kurzy a semináře, které mají za cíl zvýšit odbornou úroveň všech příslušníků dobrovolných záchranných složek.
Díky pochopení a pomoci příslušníků HZS Praha a dalších záchranných složek se nám podařilo zabezpečit lektory, kteří fundovaně přednášejí daná témata. Výčet témat, která jsou připravena do konce března jsou uvedeny na naší domovské stránce v sekci vzdělávání. Adresa na naše stránky je: hhtp://www.izds.cz . Další témata budou pravidelně na těchto stránkách uveřejňována.
Pro vaší infromaci o zkratce IZDS. Tato zkratka znamená Integrovaný Záchranný Dobrovolný Systém – systém vzdělávání pro Dobrovolné hasiče, záchranáře, dobrovolníky a státní správu. Tento systém má za úkol podporovat vzdělávání všech dobrovolníků, aby dosáhli profesionálních znalostí, kontaktovat je mezi sebou a poskytovat datové informace o těchto dobrovolných složkách státní správě v případě potřeby a při krizových situacích.
Naší hasičskou stanici najdete na adrese:
SDH Ďáblice
U parkánu 765/6
Praha 8 – Ďáblice
182 02
Kontaktní telefon je 725016508.
Pro účast v daných kurzech a seminářích je nutné se alespoň 7 dní před jejich konáním přihlásit na kontaktním telefonu a nahlásit počet účastníků.
Sdílet