Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Duatlon i pro hasiče

Institut vzdělávání VS ČR Stráže pod Dalekem a VŠTVS Palestra pořádá dne 27. 9. 2007 ve Stráži pod dalekem závod v duatlonu, kterého se mohou zúčastnit mimo zaměstnance vězeňské služby a policie také členové složek IZS, tedy i hasiči.

Propozice DUATLONU – Stráž pod Ralskem

Pořadatelé: Institut vzdělávání VS ČR Stráže pod Ralskem, VŠTVS Palestra

Datum: 27. 9. 2007

Organizační výbor

Ředitel závodu : Vladimír Kupec
Předseda organizačního výboru: plk. JUDr. Oldřich HORNA
Organizační zabezpečení : IV VS ČR a studenti VŠTVS Palestra
Hlavní rozhodčí: Milan Kulman
Moderátor Štěpán Škorpil

Místo konání: Stráž pod Ralskem a okolí

Časový pořad:

Prezentace: 07:30 – 09:00 hodin (budova IVVS Stráž pod Ralskem)
Uložení věcí do depa: 08:00 – 09:30 hodin
Rozprava: 09:30 – 09:45 hodin
Start závodu: 10:00 hodin
Vyhlášení výsledků závodů: 13:30 – 14:15 hodin


Délky tratí:

Dlouhý závod (DDT):
• běh – 7 km (2 okruhy po lesních cestách)
• Cyklistika – 50 km (2 okruhy – Institut vzdělávání VSČR – Hamr – pomník generála Sochora – Svébořice – Mimoň – Vranov – Noviny pod Ralskem – Stráž pod Ralskem 100% po silnicích 2. a 3. třídy)
• běh – 3,5 km (1 okruh po lesních cestách)

Krátký závod (KDT):
• běh – 3,5 km (1 okruh po lesních cestách)
• Cyklistika – 20 km (terén v okolí Stráže pod Ralskem – horské kolo)
• běh – 1,5 km (1 okruh po lesních cestách)

Kategorie:
1. zaměstnanci Věznic a Vazebních věznic VS ČR;
2. příslušníci PČR a IZS Libereckého kraje;
3. OPEN

Věkové kategorie:

Muži:
I. věková kategorie do 35 let včetně;
II. věková kategorie 36 – 50 let včetně;
III. věková kategorie nad 51 let;

Ženy:
Bez věkového omezení

Technická ustanovení:

• závod se uskuteční dle platných pravidel Českého triatlonového svazu, pořadatel si vyhrazuje drobné úpravy pravidel;
• cyklistická část závodu se uskuteční za plného silničního provozu, a tudíž každý účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu;
• při cyklistice je povinná ochranná cyklistická přilba;
• cyklistická přilba musí být zapnuta po celou dobu cyklistické části, tj. od momentu protnutí čáry označující konec depa až po opětovný návrat do depa, tj. protnutí čáry označující začátek depa;
• V depu musí závodník ukládat kolo, výstroj a další své věci pouze v jemu vyhrazeném sektoru;
• první pomoc bude zajištěna na startu a v cíli. Každý závodník je odpovědný za svůj fyzický a psychický stav. Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zranění související s účastí na závodu nebo jeho návštěvou;
• protesty lze podat do 10 minut po doběhnutí posledního závodníka cílem u hlavního rozhodčího po složení 100,– Kč.

Přihlášky

Přihlášky zasílejte faxem na číslo 487 878 515 p. Šmolcnopová nejpozději do 21. 9. 2007

Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, účast v závodě (KDT či DDT, kategorie a věková kategorie) a zda se požaduje ubytování, které zajistí IV VS ČR.

Startovné: 50,– Kč (platí se při registraci)

Případné informace podají:
• Šmolcnopová Stanislava tel. 487 878 512, ssmolcnopova@ivvs.justice.cz
• Kupec Vladimír tel. 487 878 272, VKupec@vez.spr.justice.cz

-wap-
Sdílet