Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pololetní čísla Královéhradeckého kraje

Jednotky požární ochrany Královéhradeckého kraje zasahovaly v I. pololetí roku 2007 u 3 461 u­dálostí. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se počet zvýšil o 550 událostí. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu požárů.

Oproti prvnímu pololetí roku 2006 došlo v prvních šesti měsících letošního roku v Královéhradeckém kraji ke zvýšení počtu požárů (o 118 událostí), dopravních nehod (o 78 událostí), úniku nebezpečných chemických látek (o 56 událostí), živelních pohrom (o 551 událostí). Vysoký počet zásahů při živelních pohromách způsobil především lednový orkán Kyrill, který se přehnal nad územím České republiky.

Naopak došlo ke snížení počtu výjezdů k technickým haváriím (vyproštění osob z výtahu, nouzové otevření bytu atd.), a to o 217 událostí. Dále se snížil počet planých poplachů o 32 a výjezdů k ostatním mimořádným událostem o 4.

Požáry v Královéhradeckém kraji za první pololetí roku 2007 způsobily škody v celkové hodnotě 33,308 mil. korun, uchráněné hodnoty dosáhly výše 231 mil. korun. Při požárech byly usmrceny tři osoby, dalších 32 lidí bylo zraněno. Před požáry muselo být evakuováno 49 osob a další tři osoby byly zachráněny z bezprostředního nebezpečí.
Při všech událostech bylo usmrceno celkem 69 osob a 628 jich utrpělo zranění.


Srovnání statisticky sledovaných událostí za I. pololetí roku 2006 a 2007

I. pololetí 2006 I. pololetí 2007
Požáry 420/ 538
Dopravní nehoda 680/ 758
Živelní pohroma 21/ 572
Únik nebezpečné chemické látky 117/ 173
Technická havárie 1471/ 1254
Radiační havárie a nehoda 0/ 0
Ostatní mimořádné události 20/ 16
Planý poplach 182/ 150
CELKEM UDÁLOSTÍ 2911/ 3461

Ilustrační foto: HZS LK

Info: HZS Královéhradeckého kraje

-wap-
Sdílet