Sobota 30. září 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

19. ročník memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota ve Hřebči

Vážení přátelé dovolujeme si vás pozvat na 19. ročník memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota, žákovských družstev Sborů dobrovolných hasičů. Memoriál se koná dne 29. 9. 2007 od 09:30 hod. na fotbalovém hřišti TJ Sokola Hřebeč.

XIX. ročník Memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota v disciplíně požárního sportu

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel: SDH Hřebeč
273 45 Hřebeč

Místo konání soutěže: Stadion TJ SOKOL Hřebeč

Presentace: 29. 9. 2007 od 8:00 do 9:00 hod – Stadion TJ Sokol Hřebeč

Zahájení soutěže: 9:30 hod

Velitel soutěže: kpt. Šrankota Josef

Tajemník soutěže: p. Veselý Miroslav

Hlavní rozhodčí: p. Zuska Martin
Rozhodčí disciplíny: p. Steinberg Vilém

Přihlášky zasílejte do 24. 9. 2007 na SDH Hřebeč
273 45 Hřebeč
Mob : : 602 383 006
Tel : 950 872 111
Fax : 950 872 108
jan.silhan@sck.izscr.cz

Losování soutěže proběhne dne 29. 9. 2007 v 9:00 na hřišti.

Kontaktní osoba: Jan Šilhán
SDH Hřebeč
Mob : 602 383 006;
Tel : 950 872 111
Fax : 950 872 108
e-mail : jan.silhan@sck.izscr.cz
www.sdhhrebec.ic.cz


TECHNICKÁ USTANOVENÍ

Kategorie: žáci mladší – starší

Disciplína: požární útok


Soutěží se podle Pravidel celostátní hry PLAMEN.
a) Při podání protestu nebo odvolání pouze písemně bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:
100 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny
200 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
300 Kč při odvolání k odvolací komisi

b) Disciplína je provedena :
- Na travnatém terénu
- Na dvou drahách součastně

c) Každé družstvo absolvuje dva pokusy. Podle dosažených časů – lepší čas se započítává do celkového pořadí

Předpokládaný časový průběh soutěže:

08:00 – 09:00 Prezence
09:00 – 09:20 Porada vedoucích družstev – losování
09:30 – 14:00 Zahájení a průběh soutěže
14:00 – 14:15 Vyhlášení výsledků a předání cen
14:30 Odjezd účastníků

Soutěžící družstvo použije svůj vlastní materiál.
Proudnice dodá pořadatel.

Měření disciplíny bude prováděno elektronickou časomírou OSH ČMS Kladno.

Pořadatel nezajišťuje stravu, dopravu a ubytování. V místech konání soutěže bude otevřen stánek s občerstvením – nákup za své !!!!!

Přihláška
do soutěže v požárním útoku
XIX. ročník Memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota
v disciplíně požární útok
konané 29. 9. 2007 ve Hřebči


Jednotka PO …………………………………­…………………………………

Kategorie : …………………………………­…………………………………­..

Soutěžící:
Příjmení a jméno datum narození

1. ………………………… …….……………………

2. ………………………… ………………………….

3. ………………………… ………………………….

4. ………………………… ………………………….

5. ………………………… ………………………….

6. ………………………… ………………………….

7. ………………………… ………………………….

8. ………………………… ………………………….

9. ………………………… ………………………….

10. ………………………… ………………………….

Vedoucí družstva …………………………………­……………….

Trenér …………………………………­……………….

Kontaktní osoba ………………………………… telefon ………..………

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené v pravidlech Celostátní hry PLAMEN a propozicích soutěže.


V ………………………… dne …………… …………………………………..
Razítko a podpis přihlašovatele


Jan Šilhán
velitel SDH Hřebeč

-wej-
Sdílet