Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Probíhá cvičení VLTAVA a LABE 2007

Dnes 5. 9. 2007 se procvičuje zejména komunikace a činnost povodňových orgánů. Odstartovalo tak třídenní povodňové cvičení VLTAVA a LABE 2007, do kterého je kromě centrálních orgánů odpovědných za povodňovou ochranu zapojeno 135 obcí ze 7 krajů (včetně hl. m. Prahy).Dnes, dne 5. 9. 2007, v 8:00 vydal Český hydrometeorologický ústav informační zprávu o hydrometeoro­logické situaci, která systémem předpovědní a hlásné povodňové služby putovala k centrálním orgánům a prostřednictvím operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru ČR pak dále na jednotlivé kraje a obce. Odstartovalo tak třídenní povodňové cvičení VLTAVA a LABE 2007, do kterého je kromě centrálních orgánů odpovědných za povodňovou ochranu zapojeno 135 obcí ze 7 krajů (včetně hl. m. Prahy).

Již včera 4. 9. 2007 odpoledne však proběhly první aktivity v souvislosti se cvičením, když ve 14:00 vydal ČHMÚ cvičnou výstrahu s upozorněním na extrémní srážky, silný trvalý déšť a nebezpečí povodní na území 6 krajů a hl. m. Prahy. Cílem bylo prověřit průnik této výstrahy systémem předpovědní a hlásné povodňové služby od centrálních orgánů přes kraje až po jednotlivé „ohrožené“ obce.

„Cvičení zatím probíhá podle plánu. Informace se v časovém limitu dostaly tam, kam se dostat měly, včas jsou aktivovány také povodňové komise jednotlivých obcí,“ říká řídící celého cvičení plk. Ing. Václav Muchna, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR.

Cvičení počítalo pro středu 5. 9. 2007 s následujícím námětem:
Předpokládaná předpověď se naplnila, úhrny srážek vypadly, a to především v horských oblastech. Místy přitom byly zaznamenané úhrny ještě vyšší než původní předpoklady (Orlické Hory, Krkonoše, Novohradské hory v průběhu noci až 60 mm). Navíc intenzivní srážky dále pokračují. Následkem toho dochází k prudkým vzestupům na horních tocích, přitom již ráno jsou dosaženy 1. stupně povodňové aktivity (SPA), během dopoledne pak často 2. SPA a vzestupy pokračují s dosažením 3. SPA odpoledne a dalším vzestupem. Vzhledem k tomu, že intenzivní srážky zasáhly i střední a nižší polohy, dochází ke vzestupům i na středních tocích, kde rovněž již v noci byly dosaženy 1. SPA a v průběhu dne hladiny vystoupily na 2. SPA. Dosažení 3. SPA se předpokládá během odpoledne či večera. Je zvyšován odtok z Vltavské kaskády a večer průtok Prahou dosáhne 2. SPA.

První den cvičení je zaměřen na prověření komunikace a činnosti povodňových orgánů.

• Probíhá kontrola vyrozumění příslušných cvičících subjektů.
• Obce a kraje aktivují hlídkovou a hlásnou povodňovou službu, jsou aktivovány povodňové komise.
• Na rozvodněných tocích jsou vyhlašovány zvýšené stupně povodňové aktivity.
• Na vodních tocích, vodních dílech a vodních hrázích jsou připravovány a následně zahájeny zabezpečovací práce.
• Probíhá povodňová komunikace, předávání informací a součinnost mezi povodňovými orgány (obce mj. hlásí 3× denně stav vody v hlásných profilech).
• Probíhá příprava evakuace osob z ohroženého území.


Jedna z obcí, kde cvičení VLTAVA a LABE 2007 probíhá, je také město Beroun. Ve čtvrtek 6. 9. 2007 od 10:00 bude zasedat jeho povodňová komise, od cca 10:30 bude následovat předvedení unikátního automatického systému vyrozumívání ohrožených obyvatel, praktická ukázka činnosti hasičů a protipovodňové ochrany objektů a prohlídka evakuačního střediska (kontaktní osoba: Jitka Soukupová, tel:
602 346 108)


Třídenní cvičení VLTAVA a LABE 2007 má komunikačně štábní charakter, jeho cílem tak je především metodicky procvičit činnost a vzájemnou komunikaci povodňových orgánů a orgánů krizového řízení během povodní velkého rozsahu.

Kromě „postižených“ obcí, krajských úřadů a Ministerstva vnitra, které celé cvičení řídí, jsou do cvičení zapojeny také centrální úřady odpovědné za povodňovou ochranu: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Český hydrometeorologický ústav. Cvičení se účastní i složky IZS (hasiči, policie, armáda) v jednotlivých krajích, státní podniky Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře a Zemědělská a vodohospodářská správa.

Do cvičení je zapojeno více než 1 000 osob na centrální úrovni, v krajích
i jednotlivých obcích. Počtem zúčastněných institucí a zapojených orgánů patří cvičení VLTAVA a LABE 2007, jehož rozsah v zásadě kopíruje povodně v roce 2002,
k vůbec největším cvičením svého druhu v historii České republiky.

Vzhledem ke štábnímu charakteru by cvičení VLTAVA a LABE 2007 nemělo nějak narušit běžný život občanů.


Cvičení VLTAVA a LABE 2007 bude probíhat až do pátku 7. 9. 2007, přičemž na některých tocích budou „dosaženy“ úrovně až stoleté vody.kpt. PhDr. Petr Kopáček
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopa­cek@grh.izscr­.cz

-kaw-
Sdílet