Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Moravian volunteer fire fighter 2007

Moravská hasičská jednota pořádá ve spolupráci s Fakultou chemickou VUT v Brně již druhý ročník odborné konference nad kterou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek

. Již motto konference „Za profesionalitu práce dobrovolných hasičských jednotek“ ukazuje, komu je především určena. Po zkušenostech z organizací v roce 2006 je konference jednodenní a termín (pátek 28. září – státní svátek) byl vybrán tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce velitelů a členů jednotek PO. I v letošním roce bude obsah konference uveden ve sborníku, který každý účastník obdrží. Rovněž se nám podařilo zajistit stravování v místě konání konference. Novinkou je, že na závěr konference budou z účastníků konference vylosováni výherci hodnotných věcných cen, které mohou doplnit výbavu zásahových jednotek. V letošním roce bude obsah konference zaměřen zejména na ochranu dýchacích cest, zásahové obleky a spojovací prostředky. Přednášet budou skuteční profesionálové a tak bude možno získat současný přehled o uvedené problematice a lépe se informovat v záplavě současných informací.

Více informací a přihláška na konferenci ke stažení na stránkách MHJ – www.mhj.cz


PROGRAM KONFERENCE

Pátek 28. září 2007

08.00 – 09.00 prezence

09.00 zahájení

09.15 – 13.00 přednášky

13.00 – 14.00 přestávka (oběd)

14.00 – 15.00 praktické ukázky

15.00 – 15.15 Závěr konference (vylosování výherce věcné ceny)


TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ

Řídící proces velitele zásahu na úrovni taktického řízení – Ing. Pavel Tománek
Praktické zkušenosti se získáváním finančních prostředků pro JPO z dotací – Ing. Bohanes
Ochrana dýchacích cest a praktické zkušenosti z používání IDP – Rostislav Julínek
Současný trend v zavádění nových typů izolačních dýchacích přístrojů k dobrovolným jednotkám PO – Ing. Vafek, Dräger s.r.o.
Nové trendy ve spojení jednotek PO (Problémy přechodu jednotek PO na digitální spojovací prostředky) – Pavel Šebesta
Spojovací prostředky vhodné pro dobrovolné jednotky PO – Dcom,s.r.o. Ing. Jan Ryšavý
Požadavky na zásahové obleky podle EN – TUPO MV GŘ HZS – Ing. Otto Dvořák
Zásahové obleky firmy DEVA z pohledu požadavků EN – DEVA FM s.r.o.
Praktické zkušenosti z používání zásahových obleků – Ing. Stehlík
Současné protichemické oděvy u jednotek PO a jejich možnosti použití – Ing. Josef Sedlák

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Termín: 28. 9. 2007.

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně – Fakulta chemická,
Purkyňova 464/118, Brno.

Parkování“ Parkování je možné v areálu VUT v místě konání konference.

Stravování: oběd zajištěn v místě konference

Přihláška: každého účastníka uveďte na samostatnou přihlášku (formulář můžete okopírovat). Přihlášku s potvrzením o zaplacení vložného zašlete nejpozději do 15. září 2007 na adresu:

Moravská hasičská jednota
Kšírova 45
619 00 Brno

nebo elektronicky na
email: prezident@mhj.cz.

Kontaktní osoba: Ing. Valášek Rudolf, mobil 603497020.

Vložné: vložné na konferenci činí 250 Kč. (včetně sborníku a stravování).

Platba: Ve prospěch účtu Poštovní spořitelny, č.ú. 189679511/0300
(MHJ není plátcem DPH).

Veškeré ceny byly stanoveny podle zákona 526(1990 Sb. Dohodou. V případě neúčasti vložné nevracíme. Sborníky zašleme poštou.

Jak se dostat na Fakultu chemickou VUT v Brně?
Fakulta chemická VUT v Brně se nachází na severním okraji města v areálu fakult, kolejí a menz VUT a Technologického parku v Králově Poli pod Palackého vrchem viz mapa. Na stránkách www.fch.vutbr.cz lze na zjistit i souřadnice pro navigaci pomocí GPS.
Tramvají se k Fakultě chemické dopravíte nejlépe linkou č. 13 na konečnou stanici Královo Pole – Technické muzeum. Nástup do tramvaje v centru města je možný např. na zastávkách Hlavní nádraží, Husova ulice, Česká ulice. Po vystoupení na konečné stanici pokračujte pěšky směrem k podjezdu, kterým podejdete čtyřproudou silnici, a za podjezdem odbočíte doprava směrem k bílé budově uprostřed zahrádek, kde sídlí společně Fakulta chemická a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Viz mapka výše. Ze stanice Skácelova (v Králově Poli) můžete použít též autobusovou linku č. 53, která jede k Palackého kolejím. Výstup je na stejné zastávce jako u tramvajové linky č. 13.
POZOR, změna příjezdu k fakultě způsobená stavebními pracemi kolem fakulty

Autem při cestě od Prahy, Vyškova nebo Bratislavy po dálnici D1 je nejlépe odbočit na prvním (ve směru od Prahy, respektive posledním ve směru od Brna) Exitu – 190 a pokračovat po čtyřproudém přivaděči. Za tunelem, kde přivaděč končí, odbočit směrem na Svitavy a pokračovat tímto směrem po ulici Žabovřeské asi 3 km, kde čtyřproudá silnice končí podjezdem pod ulici Hradeckou. Zde odbočíte – směr Svitavy – na ulici Hradeckou a budete pokračovat po této čtyřproudé ulici rovně cca 1 km, kde je před benzinou SHELL provizorní sjezd směr Technologický park. Technologickým parkem je třeba projet – odbočíte druhou odbočkou vpravo a pokračujete po hlavní silnici dolů z kopce, kde v pravotočivé zatáčce je vlevo odbočka k naší fakultě – společná budově Fakulty chemické a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

Autem při cestě od Svitav přijedete do Brna po ulici Hradecká, po 1,5 km ji budete následovat vlevo (první velká dvouproudá odbočka) a po cca 700 metrech kousek za benzinou Esso již uvidíte napravo objekt naší fakulty. Proto z ulice Hradecké odbočíte směrem na Technologický park (IBM, …) . Technologickým parkem je třeba projet – odbočíte druhou odbočkou vpravo a pokračujete po hlavní silnici dolů z kopce, kde v pravotočivé zatáčce je vlevo odbočka k naší fakultě.

Jaromír Konečný
Prezidium MHJ

-kuw-
Sdílet