Neděle 23. června 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská záchranná služba ČD

Hasičská záchranná služba ČD – hasičský záchranný sbor podniku. Kdo jsou a jak fungují drážní hasiči?

Zřízení HZS ČD

Zřízení HZS ČD souviselo s celkovými změnami na železnici a zefektivněním požární ochrany začátkem 90. let na dráze vůbec.Teprve rozdělení republiky a drah všeobecně umožnilo realizovat optimální organizační začlenění a postavení JPO v rámci celých ČD s.o.

Nástupce TPZS ČSD(technicko-požární záchranná služba), tedy HZS ČD byla zřízena v roce 1994 s účinností od 1. 1. 1995. pod DDC-ČD s.o (Divize dopravních cest České dráhy státní organizace). Poslední největší změna proběhla k 1. 1. 2003,kdy se ČD s.o. rozdělily na dvě části-SŽDC s.o. (Správa železniční dopravní cesty -státní organizace) a ČD akciová společnost. HZS byla začleněna k DDC- ČD a.s.

Úkoly HZS ČD

HZS ČD ve smyslu právní úpravy PO plní funkci hasičského záchranného sboru podniku a úkoly v oblasti prevence pak jako odborně způsobilá osoba.Základní činnosti HZS ČD jsou:

-provádění požárního zásahu,likvidace úniku nebezpečných a ropných látek,odchyt obtížného hmyzu,záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou,čerpání a práce na vodě,vyprošťování osob při haváriích,nehodách či jiných mimořádných událostech a to včetně předlékařské pomoci zraněným osobám.V rámci SBDC a ČD a.s. provádí veškeré práce ohrožující železniční dopravu-př.vyřezávání náletových dřevin u žel.tratí apod.Dále bude HZS provádět ve spolupráci s nehodovými prostředky nakolejování žel.vozidel.Toto byl také jeden z důvodu,proč byl pro HZS ČD pořízen vyprošťovací tank VT 55-A(2 ks) a vyprošťovací jeřáb AV-15-T 815.

Specifikace HZS ČD

Všichni hasiči,zařazeni do výjezdových jednotek byli proškoleni a vycvičeni k provádění zkratování trakčního vedení ve vypnutém stavu(HZS ČD byla udělena výjimka z ČSN 34 31 09) a to z důvodu zkrácení časové prodlevy při provádění hasebních práci v blízkosti trakčního vedení-ohrožení elektrickým napětím.

Další atypické zásahy oproti JPO HZS ČR jsou úniky nebezpečných a ropných látek ve velkém množství-žel.cisterny mají obsahy nádrží od 100 až do 630 hektolitrů. HZS ČD má pro tyto druhy zásahů veškeré potřebné technické prostředky včetně možnosti urychleného přistavení náhradní vypařené žel.cisterny na přečerpání látky z poškozené cisterny.

Sídla JPO a Ředitelství HZS ČD

Jednotky PO HZS ČD sídlí v celkem osmnácti hasičských stanicích v celé ČR a to v Praze,Kralupech nad Vltavou,Nymbur­ku,Kolíně,Čes­ké Třebové,Břecla­vi,Hradci Králové,Přero­vě,Olomouci,Os­travě,Brně,Čes­kých Budějovicích,Che­bu,Plzni,Ústí nad Labem,Děčíně,Cho­mutově a Liberci.
Ředitelství HZS ČD má své sídlo v Praze,kde je také umístěno Celostátní operační a informační středisko HZS ČD.


Spolupráce s HZS ČR

Na základě uzavřené smlouvy o spolupráci mezi Ř HZS ČD a MV ČR- GŘ HZS probíhají společná cvičení,školení na specifika u ČD a samozřejmě společné zásahy v rámci sousedské výpomoci a IZS.Bez této oboustraně výhodné fungující formy spolupráce by se činnost JPO neobešla.Nejvíce se za poslední dobu projevila tato spolupráce při loňských povodních v ČR.

Technika HZS ČD

Nejčastějším druhem jsou CAS K 25 –T 815 4×4, CAS 32 – T 815 6×6
Další CAS jsou na podvozku Mercedes-Benz,Renault a samozřejmě Liaz.Technické vozy jsou na podvozku Tatra 815 a to 4×4,nebo 8×8VVN.Technicko-chemické vozy jsou na podvozku Avia 30/31,či na Nissanu Patrol GR 2.8l,na kterých jsou i vozy RZA.Jeřáby používáme –vyprošťovací AV 14-T 815,AV 15-T 815 a dále AD 20-T 815.Dále mají některé JPO ještě na týlové zabezpečení upravené autobusy Karosa 734 a 736.
Většinu nástaveb provedla THT Polička a dnes již neexistující fa.Sanim/Igni Český Brod.

Vyprošťovací zařízení je od firmy Holmatro,nomexové výjezdové obleky Fireman IV.-Deva FM,protichemické přetlakové obleky Trelchem-Treleborg,nebo OPCH PO 90,obleky proti sálavému teplu od firmy Dräger,dýchací a měřící přístroje také od fa.Dräger-typ PA-94.Utěsňovací a zvedací podušky fa.Vetter.Nejis­křící čerpadla typu UECA-10-H- VÚČ Olomouc a další od fa.Rosenbauer-Austria.Také se používá přečerpávací(e­vakuační) nerez jehla a různé cisternové přechody od fa.Schmitz-D. Od fa.Ultimate jsou odchytové bazény,norné stěny a raftové čluny s různým výkonem motoru. Dále jsou ve výbavě sady nejiskřícího nářadí,těsnící tmely, vybavení pro lezecké skupiny,vakuová nosítka a dlahy.

Autor: V.Porkát
Sdílet