Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Povodňová situácia na území Slovenskej republiky

V priebehu 36. týždňa 2007 došlo na území Slovenskej republiky k výraznej zrážkovej činnosti, ktorá mala za následok vzostup hladín vodných tokov Morava, Dunaj, Kysuca na území Bratislavského a Žilinského kraja.

Hydrometeorológovia očakávali ďalší vzostup hladín tokov Dunaja a Moravy počas noci zo 7. – 8. 9. 2007 predovšetkým na území Bratislavského a Trnavského kraja.

Povodňová situácia v piatok 7. 9. 2007

Bratislavský kraj
V Bratislavskom kraji došlo k nárastu hladín miestnych menších tokov a toku rieky Moravy a Dunaja. Na území hlavného mesta Bratislavy došlo k vyliatiu toku rieky Moravy v časti Devínska Nová Ves, kde boli zaplavené okolité polia, cyklistická trasa a podmočené stromy, ktoré ohrozovali plynulosť cestnej premávky. Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy prehľadávali zatopené územie aj na základe hlásenia, že odtiaľ bolo počuť volanie o pomoc. Pátraciu akciu po 4 hodinách odvolali, pretože na zaplavenom území nikoho nenašli. Vzostup hladiny ohrozoval jazdecký areál, kde boli k 16.00 h pripravené prostriedky na prípadnú evakuáciu zvierat z tohto areálu. V časti Devínska Nová Ves, kde došlo k nárastu hladiny vody. na vodných tokoch boli vyvrátené podmočené stromy, ktoré ohrozovali plynulosť cestnej premávky a boli odstránené Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy okrem čerpania vody zo zaplavených pivníc a pomoci pri zabránení zatopenia ďalších priestorov odstraňovali tiež podmočené stromy.
Na území hlavného mesta bolo nasadených celkovo 20 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí urobili 5 výjazdov s 5 ks hasičskej techniky.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Pezinku zasahovali aj v okresoch Senec a Pezinok, predovšetkým v zaplavených pivniciach a v okrese Pezinok aj pri zaplavení miestnej komunikácie pod železničným nadjazdom (vodná hladina na ceste dosahovala cca 100 cm).
V súvislosti s povodňovou situáciou počas piatku 7. 9.2007 zasa­hovalo v rámci Bratislavského kraja celkovo 35 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, ktorí vykonali 11 zásahov s 11 ks techniky.

Trnavský kraj
V Skalici a v Holíči boli vysokou spodnou vodou zatopené pivnice. Zasahovali tam
2 príslušníci Hasičského a záchranného zboru s 1 zásahovým vozidlom a čerpadlom.

Žilinský kraj
Dňa 7. 9. 2007 bolo o 05.43 h na operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Kysuckom Novom Meste v obci Ochodnica ohlásené rozvírenie a vzostup hladiny vody na vodnom toku Kysuca, čo spôsobovalo zatápanie rodinných domov. Po príjazde na miesto našli zasahujúci hasiči v miestnom toku vzpriečený trám, ktorý bránil plynulému odtoku. Lávku pre chodcov zabezpečili proti odtrhnutiu. Zasahovali tiež pri spojazdnení zaplavenej časti železničnej trate a prečisťovali priepusty na odvod vody, pri vybrežených potokoch v Rakovej, Ochodnici a vo Vyšnej nad Kysucou (zapratané znečistené korytá týchto potokov), odčerpávali vodu zo zaplavených pivničných priestorov rodinných domov a penziónov. Z rieky Kysuca pri obci Dunajov zachraňovali hasiči aj vodiča s osobným vozidlom, ktorý zišiel z cesty do rieky a voda ho po sklá zaplavila. Vodičovi sa podarilo dostať sa na strechu auta, odkiaľ ho hasiči s pomocou lana zachránili. Hasiči tiež zasahovali
V Žilinskom kraji bolo pri povodňových prácach nasadených celkovo 43 príslušníkov a 15 ks hasičskej techniky a čerpadiel.
Prešovský kraj
V obci Ľutina v okrese Sabinov vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity.
V Prešovskom kraji boli celkovo nasadení 3 príslušníci HaZZ + 1 zásahové vozidlo.

Povodňová situácia v sobotu 8. 9. 2007

Bratislavský kraj
V Bratislavskom kraji došlo počas soboty 8. 9. 2007 k vzostupu hladín toku Moravy a Dunaja. Na území hlavného mesta zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy iba raz, a to pri Rusoveckom jazere v časti Veľký Zemník. Na parkovisku tam bolo vysokou vodou ohrozovaných 9 osôb a 10 motorových vozidiel. Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku z hasičskej stanice v Senci vykonali jeden výjazd na čerpanie vody zo zaplavenej pivnice rodinného domu.
V Bratislavskom kraji bolo celkovo bolo nasadených 5 ks hasičskej techniky, 1 čln a 14 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Žilinský kraj
Počas soboty 8. 9. 2007 neboli zaznamenané výjazdy hasičských jednotiek k zaplaveným objektom. O 12.00 h odvolal Obvodný úrad životného prostredia v Čadci a v Žiline III. a II. stupeň povodňovej aktivity.

Povodňová situácia v nedeľu 9. 9. 2007
V nedeľu 9. 9. 2007 príslušníci Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s povodňovou situáciou na území Slovenskej republiky nevykonali žiaden výjazd.

Informáciu poskytla:
pplk. PhDr. Alena Bučeková
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Ilustrační foto: www.dobrany.cz

-wap-
Sdílet