Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení hasičů v podniku TON a.s. v Bystřici pod Hostýnem

Dne 13. 9. 2007 ve 13:13 hod. bylo vyhlášeno prověřovací cvičení hasičů při požáru v podniku TON v Bystřici pod Hostýnem. Cílem prověření bylo zjistit dojezdové časy zásahových vozidel hasičů, prověřit taktické postupy jednotek požární ochrany, prověřit hydrantové sítě v podniku TON a.s

Zdokonalit součinnosti hasičů z profesionálních i dobrovolných jednotek a seznámit hasiče s orientací v prostoru firmy.

Při čištění stříkací kabiny v lakovně došlo nedodržením technologického postupu ke vzniku statického náboje a vznícení usazeného laku. Požár se rychle rozšířil na židle uložené okolo stříkací kabiny. Požárem byl ohrožen i příruční sklad hořlavých kapalin. To byl námět cvičení.

Velitel stanice a další odborníci pozorně sledovali postupný dojezd vyslaných jednotek hasičů. Jako první na místě zasahovali podnikoví dobrovolní hasiči, kteří si nechali vyslat na pomoc posilující jednotky z Bystřice a Rychlova.

Hasiči postupně natáhli několik proudů vody, pronikli do místa požáru a snažili se o jeho rychlou lokalizaci. Cvičení prověřilo také hydrantovou síť, která je v případě rozsáhlých požárů rozhodující pro dostatečnou dodávku vody k hašení.

Cvičení v podniku TON a.s. Bystřice pod Hostýnem je plánováno často, protože jde nejen o významnou výrobu nábytku v regionu, ale hlavně o nebezpečí místa vzniku požáru při práci s vysoce hořlavými látkami. Podnik sám je k hasičům velmi vstřícný a kromě pozemních cvičení s požární tématikou poskytuje např. ke cvičení i firemní komín, na kterém se zdokonalují kolegové z lezeckých skupin.

Získané poznatky ze cvičení budou vyhodnoceny a zakomponovány do dalších odborných školení hasičů při zdolávání požárů podobného typu.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wej-
Sdílet