Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Policisté přinesli své požadavky před Úřad vlády

Demonstrace, kterou na sobotu 15.září svolala Unie bezpečnostních složek (UBS), se na pražském Staroměstském náměstí zúčastnily podle odhadů asi tři stovky příslušníků bezpečnostních sborů. Foto: www.policista.cz

Akce, kterou UBS svolala na protest proti tomu, že vedení Ministerstva vnitra a Policie ČR podle nich dostatečně neřeší nedostatky Zákona o služebním poměru, začala na pražském Staroměstském náměstí podle plánu ve 14 hodin. Shromážděných bylo okolo tří set, někteří účastníci dorazili i se svými rodinami.

Po úvodním slově předstoupil před demonstrující představitelé UBS Milan Halberštát a Aleš Lehký a postupně přehrávali ze záznamu různá vyjádření čelních představitelů MV a PČR – většinou je přehlušil pískot zúčastněných, než stačila doznít.Po tomto úvodu si vzal slovo prozatímní předseda UBS Miloš Plechatý, seznámil účastníky s požadavky na změny v zákoně, které budou předloženy Výboru pro bezpečnost. Neodmítl, že UBS se vrátí k jednání – ovšem s podmínkou, že jednání skutečně povedou k řešení problémů, které nový zákon přinesl. Poté vyzval zúčastněné k uctění památky 92 kolegů z bezpečnostních sborů, kteří od roku 1990 zahynuli při výkonu služby.K řečnickému pultu poté přistoupili představitelé ČSSD – nejprve poslanec Jeroným Tejc a posléze předseda sněmovního Výboru pro bezpečnost a bývalý ministr vnitra František Bublan. Oba se shodli v tom, že současná situace v bezpečnostních sborech jim neprospívá a přislíbili, že budou vzniklou situaci nadále řešit prostřednictvím bezpečnostního výboru sněmovny.
Zhruba po čtyřiceti minutách od zahájení shromáždění vyzval Miloš Plechatý účastníky, aby počkali do 15 hodin, kdy vyrazí průvod před Úřad vlády. Průvod vyrazil za asistence policie, řídící dopravu, ze Staroměstského náměstí Kaprovou ulicí na Mánesův most a odtud přes Klárov k Úřadu vlády za pískotu a skandování hesel a výzevobčanům, aby požadavky UBS podpořili.
Krátce po čtvrt na čtyři průvod dorazil před Úřad vlády. Představitelé UBS ještě jednou zopakovali hlavní body svého prohlášení a předali je Františku Bublanovi. Poté Miloš Plechatý akci ukončil.

Před úřadem vlády bylo přečteno prohlášení zde:


Prohlášení VV UBS a garanta Daniela Landy

Přestože se náprava věcí týkajících se zneužívání 150 přesčasových hodin dle našeho názoru poněkud vleče, přestože nesouhlasíme ještě s dalšími faktory negativně ovlivňujícími výkon naší profese a o jejichž plynulou změnu budeme nadále důsledně a zodpovědně usilovat, prohlašujeme, jako občané této republiky, jako ti, co zajišťují profesi v bezpečnostních složkách:

jsme si vědomi kritického početního stavu bezpečnostních sil ČR
jsme ochotni pracovat dál
jsme ochotni podržet policii a ostatní bezpečnostní složky ve chvíli, kdy je to potřeba
nejsme ti, kteří sebou nechají politicky manipulovat
Situaci vnímáme jako impuls, abychom nyní veřejnosti deklarovali, že ještě existují členové bezpečnostních složek, kteří berou svou profesi jako vyšší poslání, jako službu vlasti.
Přestože se, jak již bylo řečeno, někteří z nás cítí být poškozeni, přestože nejsme spokojeni a doufáme v brzkou nápravu věcí, jak bylo slíbeno, prohlašujeme:


POMÁHÁME a SLOUŽÍME dál

Toužíme obnovit a budovat předválečnou důvěru a respekt obyvatel, které byly jasným signálem duševního zdraví národa sebevědomě toužícího nalézt své místo na nejčelnějších příčkách Evropy. Uvědomujeme si, že to byl právě silný společný duch, který nás kdysi opravňoval mířit tak neskromně vysoko. Právě pro tohoto ducha si nás vážila nejen celá Evropa, ale mohli jsme si ponejvíce vážit především sami sebe. Právě tuto neviditelnou sílu chceme navrátit do našich řad, aby se služba u bezpečnostních složek stala otázkou cti a hrdosti, aby se láska znovu navrátila do výkonu našich profesí a abychom se každý v rámci svých možností podíleli na budování lepšího ovzduší ve společnosti, kterou toužíme předat našim dětem lepší a tvořivější.

Naše rozhodnutí, deklarovat ochotu a pracovat zatím i v méně příznivých podmínkách, není motivováno žádnou politickou silou ani přísliby do budoucna, není způsobeno tlakem ministra či opozičních poslanců, je dáno touhou deklarovat fakt, že policie a ostatní bezpečnostní složky jsou a zůstanou apolitické. Stále hledáme svého ministra policie a ministra ostatních bezpečnostních složek, protože takového ministra, který půjde s námi za tímto cílem, nutně potřebujeme.

Od nás je to výzva a čistý akt lásky k naší zemi, který nás ve chvíli, kdy početní stavy neumožňují normální provoz, nutí přimhouřit oko a zamyslet se nad společností a možná ještě posloužit jako podnět dalším, kteří nad duchem vyšších hodnot i starých profesních tradic již dávno zlomili hůl. Chceme se stát impulsem obrodné atmosféry v bezpečnostních silách, aby občané jasně viděli a cítili, že svou profesi vykonáváme s láskou a že sloužíme jim a ne sami sobě. Musíme být k dispozici a být vždy připraveni chránit zákony této země. Ať tedy zákony naší republiky chrání vás i nás – příslušníky bezpečnostních sborů.


Praha 15. září 2007

Převzato z www.policista.cz
Sdílet