Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení na likvidaci chovu krav proběhlo úspěšně

V úterý 18. a ve středu 19. září 2007 organizoval HZS Libereckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje taktické cvičení složek IZS Libereckého kraje, jehož námětem bylo zdolávání následků nákazy a likvidace chovu krav onemocnělých slintavkou a kulhavkou.

Zúčastněné složky IZS, nasazení sil a prostředků:

Cvičení se zúčastnilo kromě profesionálních jednotek HZS LK ze stanic Liberec a Turnov i 14 jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO) – Český Dub, Hodkovice nad Mohelkou, Hradčany, Všelibice, Osečná, Rozstání, Svijanský Újezd, Příšovice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, statutárního města Liberec – Vratislavice nad Nisou, Vesec, Pilínkov, Machnín a města Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, které jsou zařazeny do požárního poplachového plánu katastrálního území části Hradčany.
Pro účely cvičení byli povoláni vojáci Armády ČR (AČR) a to konkrétně z Krajského vojenského velitelství Liberec (KVV) a vojenských útvarů Liberec a Kutná Hora. O uzávěry na komunikacích v blízkosti cvičení se starali spolu s dobrovolnými hasiči i vojáci aktivních záloh z KVV Liberec a příslušníci Policie ČR (PČR). Dalšími účastníky cvičení byli zástupci Krajské veterinární správy Liberec (KVS), Státní veterinární správy Brno (SVS), Krajské hygienické stanice Liberec (KHS), České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) a AGRO Bílá.

Cíl cvičení
Cílem taktického cvičení bylo ověření postupů při likvidaci následků nákazy SLAK podle krizového plánu, především ověření postupů při pálení těl uhynulého skotu a
zjištění doby trvání, která je zapotřebí pro dokonalou likvidaci uhynulých kusů.

Dosavadní průběh cvičení a činnost jednotlivých složek IZS
Cvičení začalo v úterý 18. září 2007 ve 14:00 hod. ohlášením na Krajské operační a informační středisko HZS LK, že nákaza SLAK chovu hovězího dobytka v Hradčanech u Českého Dubu byla potvrzena a je třeba pomoci při likvidaci nakažených kusů skotu. Na místo byly vyslány jednotky požární ochrany podle požárního poplachového plánu katastrálního území obce Hradčany. Po příjezdu na místo události začali hasiči vytyčovat ochranné pásmo a následně stavět pět hranic, kde mělo být provedeno pálení nakažených kusů dobytka.
Přes operační středisko generálního ředitelství HZS ČR byla vyžádána pomoc AČR. V 16:00 hod. na místo dorazili vojáci AČR z vojenského útvaru Liberec, kteří začali na parkovišti před koupalištěm stavět dekontaminační stanoviště pro zasahující síly i techniku. V 18:00 hod. přijeli vojáci z útvaru Kutná Hora s těžkou technikou. Ti za pomoci jeřábu, nakladače a nákladního vozu zajistili naložení dvou uhynulých kusů a zbylých označených klád u budovy kravína a převoz na pole k hranicím. Ve 20:00 hod. se podařilo oba kusy skotu narovnat na hranici a hranice byla zapálena. Zbylé čtyři hranice, kde byly spalovány pouze barevné klády, byly zapáleny před 22 hodinou. V průběhu celé noci se hasiči starali o hořící hranice a podporovali hoření především hranice s uhynulými kusy.
Dnes, 19. září 2007, okolo osmé hodiny ranní začali vojáci AČR z chemické brigády Liberec, dekontaminovat prostory fiktivního kravína, který simuloval objekt bývalé prachárny. Na poli byl za pomoci bagru a další techniky proveden záhrab zbytků čtyř hranic. Zbytky páté hranice se spálenými těly zvířat, budou po dohoření odvezeny k dokonalé likvidaci do kafilerie. Po dokončení likvidace hranic bude provedena dekontaminace techniky a cvičících.

Základní informace o onemocnění slintavkou a kulhavkou
Slintavka a kulhavka (SLAK) je akutní horečnaté, velice nakažlivé virové onemocnění
sudokopytníků, v jehož průběhu se na sliznicích trávicího ústrojí, na kůži končetin (okolí spárků) a neosrstěných místech kůže tvoří puchýřky a afty. Původcem jsou viry rodu Aphtovirus, které málo odolávají vyšším teplotám.
Primárním zdrojem nákazy slintavkou a kulhavkou je nemocné zvíře, sekundárním
jakékoliv předměty nebo živočichové kontaminovaní původcem onemocnění. Často přenášejí infekci i lidé.
Drastická opatření proti tomuto onemocnění nejsou náhodná. Tato nemoc není sice
smrtelně nebezpečná pro člověka, ale může mít nedozírné ekonomické následky. Velmi nákladná jsou opatření při tlumení a likvidaci ohnisek nákazy. Většinou se porážejí všechny kusy, i ty zdravé, v karanténě se ocitají celé oblasti i s obyvateli. Osvědčeným způsobem, jak zabránit šíření nákazy, je likvidace nakažených kusů (i když je jen podezření z nákazy) a jejich spálení. Proti SLAK lze zvířata očkovat, léčba neexistuje.
V případě propuknutí nákazy slintavky a kulhavky nebo nemoci šílených krav v České republice by Hasičský záchranný sbor České republiky byl hlavním koordinátorem při spalování utracených zvířat.

Prvotní závěry cvičení
Cíl cvičení byl úspěšně splněn. Hasičům se podařilo zjistit přibližnou dobu dostatečně dokonalého spálení dvou kusů uhynulého skotu. Po přibližně dvaceti hodinách hoření hranice postavené podle předchozích pokusů byla těla obou zvířat dostatečně spálena. Hoření hranice bylo celou noc kontrolováno a podporováno přítomnými jednotkami požární ochrany. Hasiči po celou noc odváděli fyzicky náročnou práci v nepříznivých podmínkách. Celé cvičení zúčastněným znepříjemňovala zima a sychravé počasí.
Cvičení bude vyhodnoceno rozhodčími jednotlivých zúčastněných složek do poloviny října a poté bude zveřejněn celkový závěr cvičení.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje

-wej-
Sdílet