Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rescue Patrol 2007 z pohledu příbramských hasičů

Od 11.9. do 15.9. probíhal 8. ročník mezinárodního cvičení Rescue Patrol v České Kamenici a vojenském prostoru Ralsko. Tohoto cvičení se již potřetí zúčastnila i naše jednotka sboru dobrovolných hasičů Příbram 1 společně s dalšími 11 vybranými jednotkami z celé České republiky, Polska a Německa.

Cvičení začínalo příjezdem jednotek na místo ubytování k místní tělocvičně, kde proběhla kontrola materiálu a následně odpočinek. Ten však netrval dlouho a první, přivítací zásah byl vypískán cca kolem 23 hodiny. Jednalo se o zrychlený přesun všech jednotek s minimálním vybavením na nedaleký, zato dost prudký, svatý kopeček.

První zásahový den se odehrával podle již tradičních pravidel, v 6:45 budíček, přesun na snídani a po jídle do místního kina, kde probíhaly celé dopoledne přednášky. Většina přednášek byla teorií k odpoledním zásahům. Po přednáškách se nejprve figuranti a posléze i zasahující naobědvali a mohli se připravit či odpočívat v tělocvičně. První odpolední zásah byl požár budovy ve výcvikovém prostoru Rabštejn. Naše jednotka měla dvě družstva, jedno jelo s cisternou a likvidovalo požár, druhá jednotka se aktivně zapojila do průzkumu a záchrany zraněných osob z budovy a přilehlého okolí. Navazující druhý zásah se konal na stejném místě podél protékající řeky, kde scénářem zásahu bylo vyhledání a záchrana pohřešovaných osob po povodních. Třetí zásah byl až dlouho po večeři, kdy bylo potřeba vyprostit zraněné osoby z vodních nádrží s velmi úzkým přístupem větrací šachtou. Tento zásah byl pouze pro část zasahujících, ostatní měli souběžný zásah na jiném místě a s jiným scénářem. Pro naší jednotku společně s polskou grupou byl připraven ještě jeden speciální noční zásah, kdy byla spatřena osoba, padající z mostu do chladné řeky. Naším úkolem bylo osobu najít, vyprostit a ošetřit.

Druhý zásahový den byl dopoledním programem obdobný tomu včerejšímu s tím rozdílem, že na dnešek byl naplánovaný celodenní velký zásah ve vojenském prostoru Ralsko, kam se po obědě přesunula veškerá technika a záchranné složky. Na místě pak probíhalo spousty malých zásahů, koordinovaných krizovým štábem. Tento zásahový den trval až do pozdních nočních hodin jen s krátkým časem na odpočinek mezi každým výjezdem. Po ukončení se veškerá technika opět přesunula zpět do České Kamenice.

Třetí zásahový den se odpoledne skládal z několika zásahů, jako byla nehoda vlaku, nebo pád dopravního letadla po střetu s malým letadlem. Oba tyto zásahy byly specifické tím, že se zde nacházela velká spousta vážně zraněných a u letadla i hledání zraněných v okolí havárie. Ukončení zásahu na leteckém neštěstí, které bylo dlouho po půlnoci však nebylo všechno, jelikož na zasahující čekal ještě poslední zásah u skalního masivu, kam se muselo veškeré potřebné vybavení z důvodu nedostupnosti terénu dopravit po vlastních. Návrat jednotek na ubytování se konal až v sobotu časně ráno.

Jelikož byla potřeba si po náročném dni trochu odpočinout, posunul se budíček až na 10. hodinu, snídaně probíhala na hale a po snídani se veškerá technika a jednotky přesunuly do Rabštejna, kde si všichni mohli vyzkoušet profese ostatních týmů. Odpoledne proběhlo hromadné focení a ve 4 hodiny následoval přesun zpátky na halu, kde se vše až na ležení poklidilo a odebrali jsme se do kina na ukončení celého cvičení. Oproti loňskému bylo toto cvičení opět o trochu více náročnější na fyzické síly, ale systémem zásahů o značnou část lepší. Především pak celodenní zásahový den v Ralsku.

Poděkování patří městu Příbram která nám umožnila se zúčastnit tehoto cvičení a prohloubit si tak svoje znalosti ze záchrany osob.

Martin Poulíček – starosta Příbramských hasičů

-wap-
Sdílet