Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dráček 2007 – cyklistický MTB závod

Sportovní klub Hasiči Brno ve spolupráci s HZS JMK ÚO Brno a s podporou ČHSF si Vás dovoluje pozvat na 3. ročník cyklistického závodu na horských kolech Dráček 2007. Závod se bude tentokrát konat v okolí obce Útěchov nedaleko Brna. Závod je pořádán pro příslušníky a zaměstnance složek IZS, tedy HZS ČR, HZSP, PČR a ZZS.

Datum konání: neděle 14.října 2007

Místo konání: okolí obce Útěchov v lesích Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity – Školní lesní podniku Masarykův les Křtiny

Ředitel závodu: mjr. Ing. Petr Oháňka
npor. Ing. Václav Kovář – zástupce
Hlavní rozhodčí: nstržm. Ivan Růžička

Organizační zabezpečení a informace:
npor. Ing. Václav Kovář – 728 215 955, kovar.fire@seznam.cz
SK hasiči Brno – skhb@seznam.cz
Finanční podpora závodu:
Česká hasičská sportovní federace
SK hasiči Brno
HZS JmK Územní odbor Brno
Českomoravský cement – HEIDELBERG cement Group
Doprava: zajišťuje příslušný HZS kraje viz Kalendář sportovních akcí schválených MV-GŘ HZS ČR.
Náležitosti: vyslaným příslušníkům HZS ČR náleží proplacení náhrad jako na služební cestě
Kancelář závodu: sportovní areál Útěchov – viz mapa

Startovné: 100 Kč – ze startovného bude hrazeno občerstvení

Trať závodu: Technicky náročný okruh Soběšickými, Útěchovskými a Vranovskými lesy o délce cca16 km (počet okruhů dle kategorie).
Trať závodu bude vyznačena hasičskou vymezovací páskou, šipkami, na trati budou směrníci

Start závodu: start v obci Útěchov v 11:00 hod, odstartování provede hlavní rozhodčí
závodu společně s ředitelem závodu

Prezence: v místě kanceláře závodu od 900 – do 1030 hod po předložení služebního
průkazu. Služební průkaz podmínkou! – neplatí pro hasiče – důchodce

Kategorie: A – do 40 let 3 okruhy – 48 km
B – nad 40 let 2 okruhy – 32 km
Z – ženy 2 okruhy – 32 km
rozhoduje věk v den konání závodu
Ocenění: první tři v každé kategorii – poslední místa se v Brně již tradičně oceňují také!
Zdravotní zajištění: sanitní vozidlo RLP ZZS JMK, p.o.
Protesty: vše je možné po vkladu 500 Kč za každou připomínku


Předpis: závod se jede za plného provozu, závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, řídit se dle pokynů pořadatelů závodu, pořadatel neručí za škody závodníků jim vzniklé a jimi způsobené.

Podmínky účasti: služební průkaz, průkazka zdravotní pojišťovny, cyklistická přilba. Pořadatel si vyhrazuje možnost změny tratě.

Sundání přilby během závodu znamená odstoupení ze závodu. Neuposlechnutí pořadatele a směrníků znamená okamžitá a nezvratná diskvalifikace.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trati!

Více info najdete na www.hasicibm.cz

Přihlášku máte ke stažení zde.

Ing.Václav Kovář
prezident Sportovního klubu Hasiči Brno

-wap-
Sdílet