Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„Tyfon“, signalizační přístroj

Hasičské sbory potřebují poplašného zařízení, spolehlivého za každého počasí. Staly se případy, že použití elektrických poplašných přístrojů (sirén i jiných) selhalo právě v době, kdy jich bylo zapotřebí a to v zejména při velkých bouřích, kdy elektrický proud se vypíná nebo kdy nastala porucha elektrického vedení.

Nebylo tedy možno signalisovati požár hned po jeho vypuknutí, kdy záleží na každé minutě.

Tyto příčiny vedly ku zavedení Kruppova patentovaného signalisačního přístroje „Tyfon", nejnovější soustavy pro pohon stlačenou kyselinou uhličitou nebo stlačeným vzduchem v ocelových láhvích.

„Tyfon" (obr. 1.) je membránový signalisační přístroj, jehož membrána se rozechvívá účinkem stlačené kyseliny uhličité, stlačeného vzduchu nebo páry. Kyselina uhličitá nebo vzduch přivádí se z ocelových láhví rourkou na střed membrány, kterou nadzdvihuje, proudí do tyfonů (v obr. 2. roury provedené na způsob trychtýřů) a vydává silný zvuk. Jeho výhodou je silný, daleko slyšitelný tón, nemá pohybujících se součástí, jež by vyžadovaly obsluhy a mazání, nepatrná spotřeba pohonné látky, spolehlivost, pohotovost a možno jim vysílati dlouhé nebo krátce přerušované tóny, též dle Morseovy abecedy.

Přístroj sestává z jednoho, dvou, tří i více tyfonů, z nichž pro hasičské signalisování doporučují se 3 tyfony o průměru kovové membrány 75 neb 125 mm (obr. 2.). Zvuk vycházející s tyfonů (trychtýřů) naráží na kovový kužel a šíří se stejnoměrně po okolí.

Přístroj možno umístiti na věži kostela, na radnici i na jiné vysoké budově, na vysokém dřevěném nebo železném stožáru (obr. 4.) nebo na lezišti.

V obr. 3. je skupina ocelových láhví buď s kyselinou uhličitou stlačenou na 50 atm., nebo se vzduchem stlačeným na 150 atm. Jelikož můžeme kyselinu uhličitou skoro všude dostati, uvažujeme o pohonu kyselinou uhličitou. První láhev slouží za zásobní, třetí v pravo za láhev pohonnou a střední za splynovací láhev, kde tekutá kyselina uhličitá mění se v plyn a současně redukčním ventilem snížený tlak na 5 – 6 atmosfér přivádí se měděnou rourkou ř 16 mm do tyfonů. Zařízení na kyselinu uhličitou osvědčilo se zejména při tuhých mrazech, kdy při –32° byly láhve umístěny v nevytápěné místnosti a přístroj bezvadně účinkoval. Láhve možno umístiti v hasičské nebo policejní strážnici, na půdě a p. Dávání signálů děje se páčkou ventilu na střední láhvi. Přístroj má jeden tlakoměr udávající tlak v obou krajních láhvích a druhý tlakoměr udává snížený tlak (5 – 6 atm).

Největší přístroj „Tyfon" s parním pohonem byl dodán pro rychlolodě „Bremen" a „Evropa", jehož membrána má průměr 575 mm a je 6 mm silná.

Zde několik údajů o přístroji:

Typa tyfonu
T T T T T T T T T
průměr membrány v mm
75 75 75 125 125 20­0 300 425 575
krátký střední dlouhý krátký dlouhý výška tónu v kmitech za 1 vteř.
525 435 315 2­50 180 125 95 75 65
spotřeba vzduchu v litrech za 1 vteř.
10 12 15 36 36 85 180 350 580
slyšitelnost při povětří na vzdálenost km
4 4 4 7 7 11 14 16 18

V poslední době zakládají se spolky pro místní obranu obyvatelstva v případě války. V této organisaci je zapotřebí signalisačních přístrojů, jimiž se oznamuje nálet nepřátelských letadel. Obyvatelstvo se tím upozorňuje na blížící se nebezpečí i když toto minulo, není proto radno používati elektrických signalisačních zařízení zvláště v noci, kdy elektrický proud se vypíná. Děje se tak proto, aby obec byla zahalena temnotu a neposkytovala nepřátelskému letci terč ku bombardování pomocí leteckých zápalných, výbušných nebo plynových bomb.

Záleží tudíž, aby poplašné signály nebyly vysílány přístrojem s pohonem elektrickým jako jsou elektrické sirény na stlačený vzduch s elektrickým pohonem kompresoru.

Jelikož v mnohých městech a obcích se v této době jedná o takovéto účelné signalizační zařízení, bylo by vhodné použití „Tyfonu“ jak pro tento účel, tak i pro vysílání požárních a jiných signálů. Přístroje dodává naše „prodejna“ v Praze XII, Římská 45. Josef Trefný


Štočky (tedy podklady pro obrázky – pozn. autora) zapůjčila fa. Krupp v Essenu

Z Hasičských rozhledů (věstník Č.Z.H.J) číslo 7, ročník XXXX pro Požáry připravil Jiří Sucharda, JJS

-wap-
Sdílet