Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Plyšáci ve výjezdu

HZS Zlínského kraje se připojil k projektu psychologické pomoci dětským obětem při dopravních nehodách, požárech a jiných mimořádných událostech. Současně také přispívá na prevenci i výchovu dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Maskot HZS ČR „Dráček Záchranáček“ je dlouhodobým projektem a plní současně více úloh. V oblasti vzdělávání jde o prostředníka mezi záchranáři a dětmi, pomocí něhož můžeme těm nejmenším přiblížit správné a základní zásady vlastní ochrany a pomoci druhým. Druhou, a doposud opomíjenou oblastí, je okamžitá psychologická pomoc na místě neštěstí.

HZS Zlínského kraje se rozhodl prolomit bariéru a plyšoví dráčci jsou nově k dispozici ve všech zásahových vozidlech devatenácti organizovaných výjezdů profesionálních hasičů v kraji. Na všech třinácti stanicích se hasičům dostává do rukou účinný nástroj, kterým mohou na místě nehody nebo jiné mimořádné události, poskytnout okamžitou psychologickou pomoc. Předáním plyšového dráčka zraněnému či šokovanému dítěti můžeme velmi výrazně pomoci od prožívaných traumat nebo odvést jeho pozornost od okolního neštěstí. Z psychologických výzkumů a ze zkušenosti zasahujících hasičů vyplynulo, že plyšová hračka působí jako zklidňující element v psychicky zátěžové situaci, zvláště, když si dítě může hračku k sobě přimknout.

Ze současné statistiky hasičských výjezdů k mimořádným událostem, při kterých jde o záchranu lidského života a zdraví vyplývá, že dětských obětí je v republice ročně zhruba 1500–2000.

„Různá neštěstí a nehody se bohužel nevyhýbají ani dětem. A tak se často i ony stávají účastníky nebo oběťmi dopravních nehod, požárů, nebezpečných dětských her apod.“, říká psycholožka HZS Zlínského kraje kpt. Mgr. Soňa Pančochová.

„Hasiči, kteří při zásahu potřebují s dětmi komunikovat, ať již proto, aby se dozvěděli, co se přihodilo, aby je uklidnili, případně je informovali, co se bude dít, často hledají způsob, jak se jim vhodně přiblížit. Sami záchranáři přiznávají, že jim někdy pomáhá, když půjčí dětem něco z jejich výbavy, třeba přilbu nebo baterku. Plyšová hračka se tedy může stát takovým prostředníkem, který komunikaci s malým dítětem usnadní,“ doplnila dále psycholožka.

Ze zkušenosti pedagogů a psychologů je známo, že prostřednictvím hračky se dospělí mohou dětem lépe přiblížit, jakoby ústy hračky jim sdělit důležité informace a zároveň se od nich potřebné informace, které se dospělým bojí nebo stydí říct, dozvědět. Hračka může také pomoci odvést pozornost dítěte od nepříjemných a strach nahánějících záchranných úkonů např. při vyprošťování, nebo při ošetřování zranění.

To, že si „dráčka Záchranáčka“ bude moci dítě, které se stane účastníkem nehody, také odnést domů, může následně pomoci třeba rodičům při výchově a ponaučení dětí o chování v různých situacích, do kterých se mohou dostat.

Příslušníci HZS jsou na místě události ve většině případů první, a proto se jim naskýtá nebývalá příležitost posttraumatické péče pomocí plyšové hračky a zároveň propagujícího loga Hasičského záchranného sboru ČR. Obdobný projekt se uskutečnil například i v Polsku, kde se již, podle průzkumu veřejnosti, osvědčil. Touto formou se tedy nabízí možnost zmírnit posttraumatické následky u dětských obětí mimořádných událostí.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-
Sdílet