Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

FBI na NOV

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s OUPO ve Frýdku-Místku a ÚHŠ Jánské Koupele uspořádala ve dnech 27.8. – 14. 9. 2007 a 10.9. – 27. 9. 2007 v ÚHŠ pro studenty oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu kurz Nástupní odborný výcvik.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství ve spolupráci s Odborným učilištěm požární ochrany ve Frýdku-Místku a Ústřední hasičskou školou Jánské Koupele uspořádala ve dnech 27.8. – 14. 9. 2007 a 10.9. – 27. 9. 2007 v ÚHŠ pro studenty oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu kurz Nástupní odborný výcvik.

Během intenzivní 3týdenní přípravy studenti druhého a třetího ročníku vstřebali poznatky ze Cvičebního řádu, Bojového řádu, poznali prakticky jednotlivá bojová rozvinutí, tvorbu pěny jak teoreticky, tak i technické prostředky pro její vývin v praxi. Dále byly probrány základy CHTS spolu s jejich prověřením v polygonu OUPO FM, zkouška ochranných oděvů protichemických, proti sálavému teplu a proti biologické nákaze. V ochranných oděvech byly vyzkoušeny přetlakové IDP, polygon byl absolvován v podtlakových Saturnech.

V průběhu kurzu došlo i na dvě návštěvy HZS MSK – Územní odbor Opava, kde první návštěva byla pojata jako základ práce ve výškách – obsluha AP 27 na podvozku Tatry 148, AZ 30 Camiva a vysunovacího žebříku Norbas. Zakončením návštěvy bylo poznání vyprošťovací techniky – krátce slovem, následně použití hydraulického nářadí Lukas (rozpínák a nůžky) a VRVN. Při druhé návštěvě přišlo na řadu slaňování ze 2. patra cvičné věže pomocí osmy, průzkum „zakouřeného“ sklepa v přetlakových IDP se záchrannou hadicového panáka a oblíbená disciplína – rajóny.

Mimo aktivity v Opavě měli zájemci možnost vyzkoušet si i slaňování pomocí osmy, Prusíkova uzlu, půllodní smyčky a anakondy přímo v areálu ÚHŠ, kde prováděla družstva také výcvik s přívěsnými vozíky s PMS 12, bojová rozvinutí, výšlapy do okolní přírody, táboráky, čas od času se i hospůdku podařilo navštívit – nejen studiem živ je hasič.

Třítýdenní boj s probíranou látkou, technickými prostředky i se sebou samými byl završen dvoudenními zkouškami. A sice první den praktickou zkouškou ze cvičebního řádu (tři skupiny po 10 lidech v součinnosti 1+5 s 1+3), odpoledne 15 lidí teoretická zkouška z Nástupního odborného výcviku (taktika zásahu), druhá polovina z Technických prostředků a Technického výcviku (bojová rozvinutí). Druhý den skupiny zkoušky dokončily.

I když u zkoušek ne každý měl tak úplně pravdu, přesto nedošlo k tomu, že by někdo musel kurz opustit s vědomím, že jediné, co mu z něho zůstalo, jsou vzpomínky na příjemné prostředí a dobrou partu.

Po zkouškách a obědě nastalo slavnostní předání Potvrzení o absolvování kurzu Nástupní odborný výcvik. Toto, spolu s úspěšným zakončením bakalářského studia na FBI, zaručuje, že uchazeči o zaměstnání u HZSP může velitel HZSP vydat Osvědčení o absolvování Nástupního odborného výcviku a u HZS si velitel vyžádá od Odborného učiliště F-M osvědčení Vstupní technický výcvik.

Závěrem bych chtěl za všechny zúčastněné poděkovat řediteli ÚHŠ Jánské Koupele, panu ing. Janu Kargerovi, zástupci školy, ing. Víchovi, i celému personálu ÚHŠ, Odbornému učilišti PO ve Frýdku-Místku za otevření detašované třídy, neboť kdyby vedení OUPO trvalo na umístění ve Frýdku, kurz by se z kapacitních důvodů asi nekonal, studentům 5. ročníku FBI Ivu Adámkovi, Antonínu Bastlovi a Lukáši Poppovi, za trpělivost, kterou měli při předávání svých zkušeností v roli instruktorů nám, mladším. Poděkování patří také hlavním instruktorům – Janu Němečkovi, Petru Serafínovi a Radku Zemanovi (všichni HZS MSK ÚO Opava) a také specialistovi na práce pod vrtulníkem, panu Soldánovi.

Největší poděkování však patří panu docentu Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi, který, jako zástupce fakulty, zajistil místo konání kurzu a celé organizační zabezpečení.

Autor: Tomáš Otčenášek ve spolupráci s Ondřejem Čuhaničem

Autoři fotek:
01÷08 Radek Hon
09÷16 Jitka Paťavová
17÷27 Radek Hon
28 Petr Lepik
29, 31 Jitka Paťavová
30, 32÷36 Radek Hon

-wap-
Sdílet