Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Multistar u slovenských hasičů

V rámci Memoriálu X. ročník Memoriálu Pavla Snopka a Jozefa Dobríka vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutočnil 14. septembra 2007, bol odbornej ale aj laickej verejnosti predstavený nový typ hasičkého automobilu, ktorý začína slúžiť v rámci OR HaZZ vo Veľkom Krtíši.

Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD. – KPO DF TU vo Zvolene
kpt. Ing. Rado Bukov – vedúci OPT OR HaZZ VK

Automobil svojou koncepciou nahrádza pri vozidlách v prvom výjazde hneď dve vozidlá, hasiaci a záchranný automobil (CAS) a výškovú záchrannú automobilovú techniku (AP). Svojim technickým poňatím a možnosťami je predurčený pre hasičské stanice v okresných mestách, kde sa výška zástavby pohybuje okolo 30 metrov a tieto mestá sú vybavené požiarnym vodovodom – hydrantovou sieťou. V prípade jej absencie, z dôvodu obmedzenej veľkosti nádrže na vodu, je nevyhnutné doplniť výjazd, v prípade požiaru, o druhú CAS s väčším objemom nádrže na vodu (napr. CAS 32 T 815). Napriek tomu, zaradenie vozidla do používania diametrálne mení taktiku nasadenia prieskumného družstva ale aj možnosti okamžitej evakuácie ohrozených osôb z nadzemných podlaží s použitím koša, pri príjazde k miestu požiaru. Využitie suchovodu zabezpečuje okamžité nasadenie lafetového prúdu na požiar zhora (pri rodinných domoch), poprípade cez otvor okna (pri viacpodlažných budovách). Navyše , podľa diagramu pracovných pohybov plošiny, technika sa dá využiť aj pre prácu a záchranu nad voľnou hĺbkou, poprípade nad voľnou, poprípade zamrznutou vodnou hladinou v dosahu možností hydraulického zdvíhacieho ramena. Vybavenie techniky ďalšími vecnými prostriedkami umožňuje jej nasadenie pri ekologickej havárii alebo zásahu pri dopravnej nehode. Pohonná jednotka podvozka spĺňa najprísnejšiu normu pre emisie – EURO IV. K zaujímavostiam tohto automobilu patrí netradičný šesťbodový systém uvodorovnenia, pričom štyri vzpery sú umiestnené priamo pod vozidlom.

Vývoj tohto typu automobilov začal koncom 20. storočia v koncerne EUROFIRE-firmy Iveco-Magirus. V roku 2000, na veľtrhu Interschutz bol prvý krát predstavený pod názvom Octopus. Firma Iveco-Magirus tento koncept uviedla do reálné podoby a vyrába ho sériovo pod názvom MULTISTAR (Porkát, 2005).

Zaradením tejto techniky, v anglickej terminológii Combined Aerial Rescue Platform (CARP) – výrobca napr. Magirus (Mulistar), Metz (Multitalent), poprípade v ruskej terminológii Автомобиль пожарно-спасательный с лестницей (АПС/Л)- výrobca OAO Požtechnika – APS (L) – 1,25–0,8 MAZ – 5337 (Porkát, 2007), do používania sa HaZZ MV SR stáva ďalším z hasičských zborov v Európe, ktorý začína používať tento typ techniky.

Základné technické údaje:

Typ vozidla AHZS 1D IVECO MAGIRUS – Multistar
Euro Cargo 180E/180E28 EURO IV
Rozmery: Dĺžka [mm] 9850
šírka[mm] 2500
výška[mm] 3400
Hmotnosť[kg] 14 500
Maximálna rýchlosť[km.h-1] 98
Osádka 1+8
Nádrž na vodu[l] 1500
Nádrž na penilo[l] 120
Čerpadlo FP 20/10
Kabína posádky
galvanicky pokovovaná, bezpečnostná, veľkopriestorová, hydraulicky sklopiteľná
Hydraulické zdvíhacie rameno:
maximálna výška dosahu koša[m] 28.0
maximálna záchranná výška[m] 30.0
maximálny dosah[m] 16.0 (s max. zaťažením koša 270 kg)
maximálny dosah pod úroveň vozidla[m] 12.0
možnosť otočenia[0] 360
Záchranný kôš: plocha[m2] 2.0
maximálne zaťaženie[kg] 270
Hydraulický systém: Záchranný systém pracovný tlak[MPa] 20
objem kvapaliny[l] cca 210
Záchranný kôš pracovný tlak[MPa] 15
objem kvapaliny[l] cca 1.5

Vybavenie vecnými prostriedkami a doplnkovou výbavou

Názov Počet
kus – súprava Názov Počet
kus – súprava

ručné čerpadlo: DPH3215-SA 1 trhací hák 1
motorové čerpadlo so vstavaným navijákom s hadicami 2×20 m: Weber V50 + SAH 20 1 pracovné rukavice 1
rozpínací valec: RZT 2–750 1 autonómny dýchací prístroj vzduchový 6
súprava ťažných reťazí 1 náhradná fľaša k ADP 6
páčidlo 1 ochranné oranžové vesty 2
rezač bezpečnostných pásov 1 elektrocentrála 1
prahový nadstavec 1 predlžovací kábel 380 V – 30m 1
súprava na poskytovanie predlekárskej pomoci 1 predlžovací kábel 220 V – 30m 1
nosidlá podvesné kompatibilné s otočným držiakom nosidiel pre používanie v koši 1 tlakové hadice B75 10
popruhy na nosidlá súprava 1 tlakové hadice C52 8
prikrývky 3 kľúč na spojky 2
termofólie 5 rozdeľovač 1
jednorázové rukavice (pár) 10 zberač 1
vak na mŕtvoly 5 ejektor 1
prenosné hasiace prístroje snehový 1 hydrantový nástavec 1
práškový 2 kľúč k nadzemnému hydrantu 1
hasiace rúško 3 kľúč k podzemnému hydrantu 1
utesňovacia súprava 1 prejazdové mostíky 2
biologické odbúranie ropných látok 1 prechod B/C 4
kliny na stabilizovanie bremien súprava 1 kombinovaná prúdnica s penotvorným nástavcom na penu 2
pákové nožnice 1 prúdnica B 1
súprava zámočníckeho náradia 1 nasávací kôš 1
lopata, vedro, metla, plastové vrecia 2/2/2/10 nasávacie hadice 4
ručné svietidlá: Propolymer 4AA 3 prúdnica na vodnú stenu 1
búracia sekera 1 MOTOROLA 360 s príslušen­stvom a montážou 1
krompáč 1 svetelné a zvukové zariadenie súprava 1
súprava elektrikárskeho náradia 1 vyhľadávacie svetlomety 2
dopravné kužele 3 kanister 20 l 1
dopravné kužele zábleskové 4 kanister 10 l 1
Stojany k vymedzovacej páske, vymedzovacia páska: 300 m 5

Literatúra:
Porkát, V. 2005: MULTISTAR. Jedna z evropských představ kombinovaného vozu. In. Pozary.cz, 24. 3. 2005 [cit. 2007–10–02] Dostupné na internete: zde
Porkát, V. 2007: APS (L) – 1,25–0,8 MAZ – 5337. Další kombinovaný automobil – cisternová automobilová stříkačka a automobilový žebřík s košem CAS/AZ, tentokrát v ruském provedení od firmy OAO Požtechnika .In. Pozary.cz, 4. 2. 2007 [cit. 2007–10–02] Dostupné na internete: zde
Technický popis vozidla – OR HaZZ Veľký Krtíš

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn. šéfredaktora: Osobně se mi velmi líbí účelně vyvedené barevné provedení tohoto automobilu, ale to platí o slovenské požární technice obecně. Multistar je špičkový výrobek, jen bych ho nechal postavit na jiném podvozku, než je Iveco. Ale to je jen můj subjektivní pocit resp. názor. Teď se již po několikáté opakuji, ale kombinovaný automobil by se jistě využil i hasičů v ČR. Co myslíte, dočkáme se někdy takovéto techniky?

-wap-
Sdílet