Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zjištění dimetyldisulfidu v kanalizaci

Měřením koncentrace chemických látek v souvislosti se zápachem v kanalizaci bylo měřením v ulici Na Hrobci, Praha 2, naměřeno stopové množství látky DIMETYLDISULFID. Látka je intenzivně nepříjemně páchnoucí, může vyvolávat zdravotní potíže, není ale smrtelně nebezpečná.

Přítomnost látky ve vzorku byla potvrzena speciálním detekčním přístrojem, kterým disponuje Hasičský záchranný sbor podniku Kaučuk Kralupy.

Měření bylo provedeno dnes, 10. 10. 2007 v 15.45 na úrovni kanálové vpusti, zde byla mezní norma překročena cca pětinásobně, ve výšce 1,5 metru nad kanálovou vpustí již byla koncentrace neměřitelná (látka zde byla již v tak malém množství, že se její přítomnost nedala změřit, nebo se zde vůbec nevyskytovala).

Látka dimetyldisulfid se v kanalizaci objevila pravděpodobně po vylití neznámé odpadní tekutiny do kanalizace v oblasti Hostivaře. Původ látky a její šíření vyšetřuje Policie ČR.

Po ohlášení prvního případu neznámého zápachu prováděla chemická jednotka měření na přítomnost výbušných a hořlavých látek. Měřením pražských hasičů nebyla získána Žádná relevantní informace o látkách působících neznámý zápach, proto byl o pomoc požádán Státní úřad jaderné a chemické bezpečnosti a chemici HZS podniku Kaučuk Kralupy.

Informace o vzniklé situaci byla předána OIS KŠ Magistrátu hl. m. Prahy , OPIS GŘ HZS ČR, Pražským vodovodům a kanalizacím, Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy a Policii ČR.

Ilustrační foto.

plk. Mgr. Vít Pernica
tiskový mluvčí
HZS hl.m. Prahy

-wap-
Sdílet