Pondělí 4. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Základna logistiky Olomouc

Základna logistiky Olomouc je účelovým zařízením Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro skladování, hospodaření a evidenci materiálu. Řídí sklady materiálu, které zabezpečují skladování, ošetřování a obměnu materiálu pro potřeby HZS ČR ale i celého integrovaného záchranného systému.

Toto zařízení se stalo součástí Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2001, kdy byla oblast civilní ochrany převedena z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra.

Základna logistiky zajišťuje:
• skladování a udržování materiálu vyčleněného pro nouzové přežití obyvatelstva a materiálu pro záchranné a likvidační práce
• skladování materiálu vyčleněného pro ostatní humanitární pomoc
• skladování materiálu vyčleněného do pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv
• součinnost při odesílání humanitární pomoci do zahraničí
• příjem zahraniční humanitární pomoci, její skladování, distribuci a přepravu,
• nakládání s nově pořizovaným majetkem, jeho skladování a distribuce
• poskytování skladovacích a garážových prostorů ve prospěch HZS krajů dle potřeb
• v případě krizových situací a potřeb poskytuje své skladové prostory občanským sdružením a charitativním organizacím
• třídění, evidence, skladování a vyřazování materiálu civilní ochrany
• udržování a skladování využitelného materiálu civilní ochrany pro složky IZS, zejména pro zařízení civilní ochrany

Základna logistiky je hlavně materiálová základna, která je složena z ředitelství v Olomouci a ze 12-ti skladových objektů, rozmístěných na celém území ČR. Nosnými skladovými objekty jsou sklady Drahanovice, Skuteč, Hluboká nad Vltavou, Kamenice u Prahy, Vlastislav, další objekty jsou Vizovice, Tišnov, Kamenice nad Lipou, Velvary, Kroučová, Zbiroh a Nový Bor.

K 30. září 2007 obhospodařuje Zakladna logistiky Olomouc majetek v hodnotě 2 mld. Kč, z toho v movitém majetku 1,5 mld.Kč, v nemovitém 0,5 mld.Kč.
Prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva:
Na základě zkušeností s potřebami materiálu při různých živelných pohromách doma i ve světě vybudovala v roce 2004 Základna logistiky pět nových souborů materiálu vyčleněného pro nouzové přežití obyvatelstva a pro záchranné a likvidační práce. Tyto materiální základny humanitární pomoci se nacházejí ve skladech Základny logistiky Drahanovice, Skuteč, Kamenice u Prahy, Hluboká nad Vltavou a Vlastislav.
K tomuto účelu jsou ve skladech Základny logistiky udržovány zásoby materiálu pro ubytování 750 osob včetně jejich dočasného vystrojení, prostředky pro náhradní zdroje elektrické energie, prostředky pro osobní hygienu, pro zemní a úklidové práce nebo pro poskytnutí nezbytné první pomoci.

„Naše činnost nespočívá jen v samotném skladování materiálu, ve skladech držíme pohotovost a v případě potřeby jsme schopni věcné prostředky včetně speciálních materiálů typu vakcíny i sami dopravit na místo určení, a to i do zahraničí. Jen pro představu, nyní máme 20 nákladních vozidel, které jsou schopny přepravit až 90 tun materiálu. Naši velkou skladovací kapacitu navíc využívají i jednotlivé HZS krajů“ vysvětluje ředitel Základny logistiky Olomouc Ing. Jiří Němeček.

Ve skladech Základny logistiky Olomouc je neustále připraven základní materiál pro pomoc při vzniku jakékoliv krizové situace k záchraně lidských životů a odstraňování škod. Nachystány jsou tisíce přikrývek, lehátek, vysoušečů zdiva, desetitisíce protipovodňových pytlů, desítky stanů, ale i vaky na vodu, elektrocentrály, ženijní a úklidové nářadí a náčiní a dezinfekční prostředky.
Základna logistiky disponuje také prostředky na ochranu, při odstraňování následků ptačí chřipky, jako jsou speciální ochranné oděvy, sběrné nádoby, respirátory, rukavice, dekontaminační rohože atd.

Materiál pro humanitární pomoc:
Sklady Základny logistiky poskytly své materiálové zásoby pro zabezpečení tuzemských krizových situací, hlavně při povodních na Moravě v roce 1997 a v Čechách v roce 2002, ale podíleli jsme se i na zajištění humanitární pomoci do zahraničí – např. Turecko, Afganistan, Irán, Irák, Polsko, Maďarsko, Alžírsko, Izrael a USA. „Naposledy to byla humanitární pomoc do Albánie a Makedonie, která byla realizována v letošním roce,“ připomíná ředitel Základny logistiky Ing. Jiří Němeček.

Základna logistiky disponuje také zásobami materiálu, který je potřebný pro zabezpečení uvíznutých osob na dálnici D1 – např. přikrývky, kanystry na pohonné hmoty a nádoby na teplé nápoje, které mohou být distribuovány cestou HZS krajů k potřebným.


Pohotovostní zásoby Správy státních hmotných rezerv:
Pro okamžité potřeby HZS ČR přebírá postupně Základna logistiky i materiál Správy státních hmotných rezerv, který je potřebný pro činnost jak HZS ČR, tak i pro ostatní humanitární potřeby. Pracovníci základny se tak starají o velkoobjemové vysoušeče zdiva, elektrocentrály, ve skladech základny je uloženo také speciální hasivo – pěnidlo.

Pro havarijní a krizové situace byla Základna vybavena i stacionárními (nádrže) a mobilními prostředky (přívěsy) pro nouzové zásobování pohonnými hmotami.

Základna provádí každoročně transfer movitého majetku, který sama pořizuje a skladuje, k HZS krajům v objemu cca 25 mil Kč, ať už jsou to ochranné prostředky, ale i materiál, který slouží pro provozní činnost HZS ČR. Jedná se o centrálně pořizované materiálové zásoby jako například pneumatiky, materiál do dekontaminačních stanic, prostředky pro zamezení ptačí chřipky a podobně. Cestou Základny teče movitý majetek směrem k HZS i z nabídek Armády ČR, Policie ČR a jiných organizačních složek státu.


Materiál civilní ochrany:
V letech 2001 – 2005 byl Základnou logistiky splněn úkol – odsun a uskladnění materiálu civilní ochrany (masky, filtry apod.), který se nacházel v úložištích obcí a měst, u právnických a fyzických osob. Celkem se jednalo o cca 28 000 míst.
V úzké spolupráci s HZS krajů byl uvedený materiál odsunut do centrálních skladů, zde byl vytříděn, část byla ekologicky zlikvidována a část uložena do nových obalů, které splňují vysoké nároky na skladování. Pravidelně je prováděna jeho revize péčí Opravárenského závodu Olomouc, který je rovněž účelovým zařízením generálního ředitelství HZS ČR, a nadále je skladován a udržován v souladu s koncepcí ochrany obyvatelstva, kterou schválila vláda v roce 2005.

Počátkem listopadu zprovozní Základna logistiky Olomouc vlastní webové stránky.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet