Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičské manévry na Semilsku

Jako o skutečných manévrech si mohli připadat obyvatelé místní části Semil na Cimbále. V sobotu, 6. 10. 2007 odpoledne se sem sjelo 18 jednotek požární ochrany obcí ke společnému taktickému cvičení.

Jeho jediným, ale náročným úkolem bylo dopravit vodu z 1600 metrů vzdálené Jizery s převýšením 191 metrů a na druhé straně 1200 metrů vzdálené Vošmendy, kde bylo převýšení 154 metrů.

Vzhledem ke značné délce a velkém převýšení to byla náročná práce pro téměř 150 dobrovolných hasičů, kteří museli zaujmout se svými stroji pozice v dost mokrém a svažitém terénu, který kladl vysoké požadavky na dovednost řidičů.

Po nástupu k provedení cvičení, kde jednotky dostaly radiostanice a poslední pokyny byl ve 14,00 dán povel k provedení vlastního cvičení. 17 zásahových vozidel se rozjelo se zapnutými majáky, ale bez zvukového doprovodu k plnění daných úkolů. Ač se to zdá neuvěřitelné, za 44 minut od výjezdu byla voda z obou řek na vrcholu Masarykovy vyhlídky. Byla čerpána do velké kádě, odkud ji již „smíchanou“ symbolicky dopravovala k proudnicím stařičká parní stříkačka z SDH Semily I.

Akce se na pozvání zúčastnili i některé osobnosti občanského i hasičského života. Jak viděl dnešní cvičení mjr. Ing. Jiří Kovalský, Ph.D. velitel stanice Hasičského záchranného sboru v Semilech „ Dnešní cvičení má přínos pro represi v případě větších mimořádných událostí, požárů, dálková doprava vody je stále jedním z taktických způsobů, jak dopravit vodu na místo požáru a je dobře, že si jednotky v našem regionu tuto činnost oživují. Dalším kladem je, že sbory se učí vzájemně spolupracovat a přínosem je vyzkoušení radiového spojení mezi stanovišti“.

Dále pan ředitel pochválil zúčastněné velitele, kteří, i když mají vysílačku sporadicky v ruce si v radiové kázni provozu vedli dobře.

Až z Liberce přijel zhlédnout toto cvičení Mgr. Bc. Rudolf Broulík vedoucí oddělení krizového řízení Kú Lbc kraje, který okomentoval proběhnuvší cvičení ,,Velice se mi cvičení líbilo, nasazení hasičů bylo perfektní a mile mne překvapil značný zájem veřejnosti o toto cvičení. K jeho úspěchu bezesporu přispělo i hezké počasí“.

ZASAHUJÍCÍ JEDNOTKY PO TAKTICKÉ CVIČENÍ – MASARYKOVA VYHLÍDKA
DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY HADICEMI B75 KONANÉ 6. 10. 2007

VODNÍ ZDROJ JIZERA:

sektor- jednotka- volací znak- lidi- B75– technika- čas VEDENÍ- čas VODA

1 JSDH Bítouchov, JIZERA 1 10 11 PS12 14,29 14,30
2 JSDH Bítouchov u Bakova, JIZERA 2 8 8 PS12 14,29 14,30
3 JSDH Bystrá nad Jizerou, JIZERA 3 5 12 PS12 14,26 14,31
4 JSDH Košťálov, JIZERA 4 9 10 CAS32 14,28 14,34
5 JSDH Loukov, JIZERA 5 8 7 PS12 14,23 14,36
6 JSDH Dolní Sytová, JIZERA 6 5 4 PS12 14,23 14,37
7 JSDH Libštát, JIZERA 7 7 10 CAS24 14,19 14,39
8 JSDH Rybnice, JIZERA 8 6 5 PS8 14,18 14,39
9 JSDH Benešov u Semil, JIZERA 9 8 9 CAS24 14,13 14,40
10 JSDH Semily Podmoklice, JIZERA 10 22 PS12 14,15 14,42
11 JSDH Cimbál JIZERA 11 5 6 14,15 14,43
12 JSDH Semily I. 11 3 PÁRA

CELKEM 104 85 14,29 14,43

VODNÍ ZDROJ VOŠMENDA:

sektor- jednotka- volací znak- lidi- B75– technika- čas VEDENÍ- čas VODA

1 JSDH Bozkov, VOŠMENDA 1 8 15 PS12 14,16 14,30
2 JSDH Jesenný, VOŠMENDA 2 5 21 PS12 14,13 14,32
3 JSDH Škodějov, VOŠMENDA 3 8 11 PS12 14,08 14,35
4 JSDH Roztoky u Semil, VOŠMENDA 4 4 9 PS12 14,11 14,37
5 JSDH Roprachtice, VOŠMENDA 5 5 13 PS12 14,09 14,39 14,42
6 JSDH Nouzov, VOŠMENDA 6 8 PS12

CELKEM 38 69 14,16 14,44

REKAPITULACE
ZAHÁJENÍ ZŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO VEDENÍ: 13,57 hod.
DOKONČENÍ DOPRAVNÍHO VEDENÍ JIZERA: 14,29 hod.
DOKONČENÍ DOPRAVNÍHO VEDENÍ VOŠMENDA: 14,16 hod.
ZAHÁJENÍ DOPRAVY VODY: 14,30 hod.
JIZERA NA KONCI VEDENÍ: 14,43 hod.
VOŠMENDA NA KONCI VEDENÍ: 14,44 hod.
UKONČENÍ TAKTICKÉHO CVIČENÍ: 15,51 hod.
CELKEM JEDNOTEK PO 18 jednotek
CELKEM ČLENŮ JPO 142 členů
CELKEM POUŽITO HADIC 154 ks


Pro Požáry.cz Karel Čermák

-wap-
Sdílet