Neděle 1. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

1 129 požárů v Plzeňském kraji

V době od 1. ledna do 30. září 2007 zasahovali hasiči HZS Plzeňského kraje, HZS podniků a dobrovolné jednotky celkem u 5 995 událostí. Z celkového počtu událostí se v 1 129 případech jednalo o požáry.

V 1 232 případech o dopravní nehody, v 866 případech o živelní pohromu, ve 355 případech o únik nebezpečné látky, ve 2044 případech o technické zásahy (vyprošťování lidí z výtahu, záchrana lidí z vody, čerpání vody, likvidace padlých stromů aj.) a ve 38 případech o ostatní mimořádné události. Zaznamenán byl také 331 planý poplach. Požáry z celkového počtu událostí činily necelých devatenáct procent.

Pro srovnání uvádím, že za stejné období roku 2006 to bylo například 932 požárů, 1 091 dopravní nehodu, 377 úniků nebezpečných látek, 441 živelní pohroma, 2 812 technických zásahů, 207 ostatních mimořádných událostí a 288 planých poplachů. Ve třetím čtvrtletí roku 2006 jsme zaznamenali 6 135 událostí, což je o 140 událostí méně. Škoda při požárech ve třetím čtvrtletí roku 2006 dosáhla pro srovnání výše 48 720 800 korun.

Přímá škoda způsobená 1 129 požáry za tři čtvrtletí roku 2007 dosáhla výše 64 802 500 korun. Včasným zásahem byly uchráněny hodnoty ve výši 189 671 100 korun. Při požárech došlo k usmrcení šesti osob. Všechny byly ve věku 15 – 60 let. Zraněno bylo celkem 40 osob a 19 hasičů. Z devatenácti zraněných hasičů se v 15 případech jednalo o příslušníky HZS ČR. Mezi zraněnými bylo devět osob mladších patnácti let.

Podle objektu vzniku bylo zaznamenáno například 72 požárů bytového fondu, 67 požárů rodinných domků, 117 požárů dopravních a pracovních strojů, 185 požárů odpadů a odpadních produktů, 108 požárů lesů, 177 požárů volných skládek aj. Nejvyšší škodu 17 149 100 korun mají na svědomí požáry soukromých domácností, na druhém místě se škodou 12 153 tisíc korun jsou požáry ve zpracovatelském průmyslu a na třetím se škodou 11 254 100 korun požáry v zemědělství. Na čtvrtém místě jsou požáry v dopravě se škodou 10 969 800 korun.

Nejvíce požárů, 828, tvořily požáry se škodou do deseti tisíc korun. Následovalo 249 požárů se škodou od deseti do 250 tisíc korun, 28 požárů se škodou 250.100 až 999.999 korun a 24 požárů se škodou od jednoho milionu.

Ve 123 případech byl na vině úmysl nebo hra dětí. Pachatel byl u úmyslně založených požárů zatím zjištěn pouze v sedmi případech. Čtyřiadvacet požárů mají na svědomí děti do 15 let. Ve 224 případech byla na vině nedbalost, ve 14 komíny, v šesti případech topidla, ve 157 závady celkem, ve dvanácti samovznícení a v osmnácti mimořádná událost (dopravní nehoda, blesk aj.) Pokud jde o nedbalost, je varující, že v 94 případech bylo na vině kouření a ve 31 případě zakládání ohňů v přírodě a na skládkách a vypalování trávy.

Zajímavé je také srovnání počtu požárů podle jednotlivých měsíců roku. Nejčastěji, 208krát hořelo v dubnu. Na druhém místě skončil měsíc květen se 155 požáry a třetí srpen se 136 požáry. Nejvyšší škodu 11 221 500 korun způsobily červencové požáry.

Ilustrační foto.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško

-wap-
Sdílet