Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení jednotek SDH v Touškově

V sobotu 13. 10. 2007 se konalo taktické cvičení jednotek SDH obcí v hasebním obvodu požární stanice Nýřany HZS Pk Územní odbor Plzeň. Taktické cvičení mělo za úkol shrnout znalosti členů jednotek SDH obcí , před ukončením výcvikového roku 2007.

Akce se zúčastnily jednotky JPO II. Nýřany v počtu 1+5 s technikou CAS 169 MAN a VEA, jednotka JPO III. Tlučná v počtu 1+9 s CAS 32 T 815, DA 8 A 30 a VEA, jednotka JPO III. Město Touškov v počtu 1+5 s CAS 24 Terrno a jednotka JPO V. Kozolupy v počtu 1+5 s DA 8 A 31 k. Námětem cvičení byla likvidace požáru mlýna ve Městě Touškově na severu Plzeňska. Celé cvičení se skládalo ze dvou částí. Úkolem první části bylo dostavení se velitelů zmíněných jednotek ve 21:30 hodin, na požární stanici HZS v Nýřanech. Zde se velitelé jednotek seznámili s námětem cvičení a cílem cvičení. Prvním úkolem velitelů, se stalo svolání svých jednotek do požárních zbrojnic a to záložním způsobem , který by jsme použili při výpadku proudu, nebo systému JSVV, kdy by nefungovaly dálkově řízené sirény v obcích. V tomto úkolu se osvědčilo svolávání jednotek pomocí zařízení Kanga Plus, jelikož toto zařízení disponuje záložním zdrojem pro výpadek proudu. Následně se všechny jednotky SDH obcí se svojí technikou přesunuli (bez použití VRZ) ve 22:15 na místo konání cvičení. Zde provedl vedoucí cvičení nástup, jmenoval velitele zásahu a rozdělil budovu na 3 bojové úseky. Všechna družstva jsme seznámili s jejich činností a cvičení se rozběhlo naplno. Jednotka z Nýřan operovala v 1NP, jednotka z Města Touškova ve 2NP, a jednotka z Tlučné ve 3NP. Úkolem hasičů z Kozolup bylo zřízení čerpacího stanoviště u řeky Mže a doplňování cisteren ostatních jednotek. celý prostor zásahu hasiči osvítili za pomoci přenosných reflektorů na stativech a osvětlovacími stožáry z požárních cisteren. Při zásahu se všechna družstva jistila proti pádu a to jak v budově tak na požárním žebříku na plášti budovy.

V průběhu akce, vedoucí cvičení navodil situaci , kdy hrozilo zřícení vnitřních konstrukcí budovy. Velitel zásahu ihned nařídil opuštění objektu. Velitelé jednotek provedli kontrolu početních stavů svých družstev se zjištěním, že družstvu z Města Touškova chybí jeden člen. VZ rozhodl o ustavení záchranných skupin, které měli za úkol vyhledání a záchranu zasypaného a zraněného hasiče. Zraného nalezlo družstvo z Nýřan ve 3 nadzemním podlaží pod sutinami a trámy z konstrukce. Místo nálezu hasiči zabezpečili a zahájili postupné odstraňování konstrukcí. Zraněnému , po vyproštění hasiči poskytli předlékařskou pomoc, zajištění životních funkcí a provedli transport z budovy na nástupní plochu. Další mimořádnou situací, kterou řešilo družstvo z Tlučné a Kozolup, se stal pád člena JSDHO Kozolupy na čerpacím stanovišti do vody. Hasiči museli provést záchranu osoby a poskytnutí první pomoci.

Taktické cvičení jsme ukončili 14. 10. 2007 ve 2:00 hodiny. Závěrem vedoucí cvičení s velitelem zásahu provedli vyhodnocení cvičení v sále místní požární zbrojnice ve Městě Touškově. Nutno podotknout, že cvičení prakticky splnilo svůj cíl a jednotky SDH obcí jsou plně připraveny k ukončení výcvikového roku 2007, jehož poslední část je splnění odbornosti Hasič III., II. stupně a Strojník SH ČMS.


Robert Kučera
velitel JPO II. Nýřany

-wap-
Sdílet