Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Plynový hasící automobil MAN HZS Jihomoravského kraje v Brně

Plynový hasící automobil PLHA 900 M1 dnes dopoledne převzali od společnosti E-ON jihomoravští hasiči. Tento specializovaný a v republice unikátní zásahový automobil je vhodný k hašení elektrického zařízení pod napětím.

Vozidlo, postavené na podvozku MAN, nahrazuje více než 30 let starý a dnes již zcela nevyhovující plynový hasící automobil Avia, který používají hasiči ze stanice v Lidické ulici v Brně.

Automobil v hodnotě 5,1 milionu korun předal předseda představenstva společnosti E-ON Ing. Josef Havel řediteli Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje plk. Ing. Zdeňku Vlkojanovi. Slavnostního předání a křtu vozidla se zúčastnili hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a primátor města Brna Roman Onderka. Součástí slavnostního aktu bylo ukázkové cvičení s hašením simulovaného požáru podzemní trafostanice v parku na rohu ulic Lidická a Koliště.

Nový plynový hasící automobil PLHA 900 M1 je vybaven dvěma kontejnery se 24 tlakovými lahvemi se zásobou přes 900 kilogramů hasiva CO2. Stroj splňuje požadavky na objemové hašení – díky jedné, či dvěma proudnicemi o vysokém výkonu 90 – 100 kilogramů CO2 za minutu a s hadicemi o délce 60 metrů dokáže velmi rychle vyplnit prostor inertním plynem. Proudnice jsou narozdíl od dosud užívaného vozidla Avia uzavíratelné, takže hašení je efektivní a cílené. Úbytek média při hašení signalizuje digitální ukazatel, při doplňování média po zásahu není třeba měnit jednotlivé tlakové lahve. K nadstandardní výbavě vozidla patří i 250 kilogramů práškového hasiva, jehož hnacím médiem je dusík. Ve výbavě automobilu PLHA jsou rovněž vzduchové dýchací přístroje, dva těžké obleky proti sálavému teplu a stožár s osvětlením včetně elektrocentrály.

Nový plynový hasící automobil na podvozku MAN postavila německá firma Ziegler, technologii hašení včetně certifikátů dodala firma Linde Technoplyn. Díky aktivnímu podílu odborníků z Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje na tvorbě vozidla se celkové náklady na automobil podařilo snížit o téměř 3 miliony korun a stroj byl pořízen za 5,1 milionu korun. Automobil HZS Jihomoravského kraje zakoupila společnost E-ON Česká republika. Vozidlo PLHA 900 M1 bude zařazeno na stanici v Lidické ulici, která je opěrným bodem speciální techniky pro celý Jihomoravský kraj. K požárům trafostanic, rozvoden a dalších elektrických zařízení pod napětím hasiči v kraji vyjíždějí v průměru jednou až dvakrát měsíčně.

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

-wap-
Sdílet