Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičná záchrana osob z lanovky

Dne 22. 10. 2007 proběhl společný výcvik pracovníků Lanové dráhy Macocha a příslušníků lezeckých skupin ú. o. Blansko a Brno HZS JmK, zaměřený na vyproštění a záchranu osob z kabiny lanové dráhy v případě nemožnosti jejího nouzového dopravení do stanice.

Jedná se o visutou lanovou dráhu se dvěma uzavřenými kabinami, z nichž každá má kapacitu 15 osob. Z důvodu komfortu cestujících jsou ovšem obsazovány maximálně 12 lidmi. Zásah je komplikován terénními podmínkami v místě průběhu dráhy, která vede nad strmým, obtížně schůdným skalnatým svahem se suťovišti, po němž je nutno evakuované osoby spustit pomocí lanové techniky.

V minulých letech se tohoto výcviku účastnil i vrtulník PČR – LS, letos bylo k přístupu ke kabince využito pouze speciální kladky a lezecké lanové techniky, pomocí nichž se záchranný tým spustil po nosném laně lanovky.

Podobné součinnostní cvičení se na tomto zařízení koná pravidelně jednou ročně a je velkým přínosem jak pro provozovatele lanovky, který by evakuaci vlastními silami a prostředky v předepsaném časovém limitu nemohl zvládnout, tak pro hasiče, kteří získali zajímavou lokalitu k výviku a navíc se mohou seznámit s technickými detaily zařízení, na kterém by v případě nehody zasahovali.

nprap. Milan Ňorek, HZS Jmk, ú. o. Brno

-wap-
Sdílet