Úterý 5. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení v areálu mlékárny Ehrmann Stříbro s.r.o.

Je 24. října 2007 kolem deváté hodiny ráno. Čtyři pracovníci v areálu mlékárny Ehrmann Stříbro, s.r.o., v Revoluční ulici ve Stříbře likvidují staré čpavkové hospodářství. Dva z nich provádějí demontáž potrubí na zásobníku čpavku.

Zbytek čpavku však náhle unikl a zachytil se v jímce pod zásobníkem. Oba pracovníci se sice po zjištění úniku snažili z místa rychle uniknout, ale během chvilky ztratili vědomí a zůstali ležet na přístupové cestě. Jejich dva kolegové, po zjištění co se stalo, ihned běželi na vrátnici, aby událost ohlásili. Vrátný ihned ohlásil událost hasičům a vedení podniku. Zaměstnanci ihned provedli samovolnou evakuaci zasaženého prostoru expedice. Nebojte se, nejednalo se o opravdovou událost, ale o námět taktického cvičení IZS.

Účelem cvičení bylo zdolání úniku nebezpečné látky (čpavkové havárie) v mlékárenském zařízení Ehrmann Stříbro, s.r.o, bez zřízení štábu velitele zásahu. Cílem bylo zejména prohloubení schopností velitelů a vedoucích složek IZS při společném zásahu na únik nebezpečné látky, ověření koordinace složek IZS při taktickém a operačním řízení bez prověření dojezdových časů a seznámení zasahujících příslušníků HZS Plzeňského kraje, územního odboru Tachov, s taktickými možnostmi chemického kontejneru.

Cvičili profesionální hasiči ze stanic Stříbro, Tachov a Plzeň – Košutka, pracovník odboru životního prostředí MěÚ Stříbro, ZZS Plzeňského kraje – výjezdové středisko Stříbro a Policie ČR Stříbro. Celkem to bylo kolem 40 osob a osm vozidel.

Nacvičovala a prověřovala se mimo jiné činnost zaměstnanců mlékárny po vyhlášení poplachu, včetně opuštění nebezpečného prostoru, zpozorování a nahlášení úniku nebezpečné látky. Profesionální hasiči ze stanice Stříbro prováděli průzkum a měření koncentrace čpavkových par v ovzduší, vytyčovali nebezpečnou zónu, nástupní a dekontaminační prostor. Prováděli i evakuaci zraněných, jejich částečnou dekontaminaci a předání do péče ZZS. Jejich úkolem byla také likvidace úniku čpavku v jímce pomocí sorbentu, sběr nasáklého sorbentu a jeho ukládání do barelů. Hlídka Policie ČR měla za úkol vytyčit vnější zónu, řídit dopravu a střežit vstup do místa havárie.Zdravotníci ošetřovali zraněné. Jednotky ze stanice Tachov a Plzně – Košutky měly za úkol vybudovat dekontaminační stanoviště a zajistit jeho obsluhu. Vytvářely rovněž vodní clonu ke srážení čpavkových par a k ochraně sousedního podniku. Hasiči zasahovali v protichemických oblecích a dýchací technice a vyzkoušeli si také dekontaminaci prostředků a techniky.

Tiskový mluvčí
HZS Plzeňského kraje
por. František Vaško

-wej-
Sdílet