Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní předání medailí HZS ČR

V pátek 26. října 2007 proběhlo v Praze na zámku v Kolodějích slavnostní předávání medailí Hasičského záchranného sboru ČR. O udělení těchto resortních ocenění rozhodli u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu ministr vnitra Ivan Langer a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslav Štěpán.

Medaile Hasičského záchranného sboru ČR byly uděleny celkem 44 občanům a příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR. Medaile „Za statečnost“ obdrželi čtyři občané, 38 příslušníků sboru získalo medaili „Za věrnost I. stupně“ a předány byly i dvě medaile „Za věrnost II. stupně.“

Vedle toho rozhodl generální ředitel HZS ČR o udělení dalších 45 medailí „Za věrnost II. stupně“ a 59 medailí „Za věrnost III. stupně.“ Tato ocenění předají ředitelé jednotlivých HZS krajů.


„Jste ztělesněním hodnot jako je věrnost, statečnost a věrnost. Takovéto jednání může prolomit hráz lhostejnosti, která nás v dnešní době obepíná,“ vyzdvihl oceněné ministr vnitra Langer.

Generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán oceněným občanům poděkoval za to, že neváhali nasadit vlastní zdraví a život pro záchranu druhých. „Je třeba ocenit jejich statečnost, neboť v podstatě překonali lidskou přirozenost a učinili více, než by od nich mohl kdokoliv chtít. Jen díky jejich velké odvaze a rozhodnosti, ochotě nezištně se obětovat pro druhého, se mohou jiné lidské bytosti dodnes těšit z toho krásného daru života,“ řekl generál Štěpán.
Vyzdvihl také zásluhy těch, kteří již několik desetiletí úspěšně pracují ve sboru: „Těší mě, že hasičinu nepovažujete za pouhý prostředek obživy, ale přímo za náplň života. Že vás těší pomáhat lidem a své odborné i lidské kvality neúnavně věnujete ve prospěch sboru, požární ochrany a vůbec práci pro druhé. Hasičský záchranný sbor ČR si vás váží, váží si vašich služebních zásluh i lidských kvalit.“


Akt slavnostního předávání medailí HZS ČR se koná od roku 2000, a to dvakrát ročně – u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu (28.10.) a státního svátku Dne vítězství (8.5.).
Medaile „Za statečnost“ jsou udělovány za příkladné životní postoje lidí, kteří prokázali výjimečnou odvahu a obětavost a nasadili vlastní život pro záchranu druhého. Medaile „Za Věrnost I. – III. stupně“ jsou výrazem poděkování příslušníkům Hasičského záchranného sboru ČR, kteří již více než tři desetiletí, respektive dvacet a deset let, vzorně plní služební povinnosti.
Vedle medaile „Za statečnost“ a medaile „Za věrnost I.-III. stupně“ jsou tradičně udělovány také „Čestné medaile“ (poděkování za dlouhodobou spolupráci s HZS ČR) a medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ (ocenění za dlouhodobé příkladné aktivity vyvíjené v oblasti požární bezpečnosti a zásluhy o rozvoj HZS ČR).


Medaili „Za statečnost“ tentokrát obdržel Pavel Němec. Tento občan Libereckého kraje v červnu letošního roku jako náhodný svědek vytáhl z hořícího domu v Albrechticích u Frýdlantu zraněného mladíka, jenž se nemohl dostat ven. Svou statečností a duchapřítomností mu tak zachránil život.
Medaili „Za statečnost“ získali také občané Olomouckého kraje Lubomír Zatloukal, Josef Szekulic a Josef Szekulic ml. Všichni tři společně pomohli v dubnu letošního roku u Konice vyprostit z havarovaného a hořícího automobilu tři zraněné osoby. Jejich rychlý a odvážný čin přispěl k záchraně lidských životů.

Medaile Hasičského záchranného sboru ČR udělené u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, říjen 2007
Ministr vnitra udělil medaili Za statečnost

Pavlu Němcovi
Občanu Libereckého kraje
V červnu letošního roku jako náhodný svědek vytáhl z hořícího domu v Albrechticích u Frýdlantu zraněného mladíka, který se nemohl dostat ven. Svou statečností a duchapřítomností mu tak zachránil život.

Josefu Szekulicsovi Občanu Olomouckého kraje
Spolu s dalšími dvěma zachránci pomohl v dubnu letošního roku vyprostit z havarovaného a hořícího automobilu tři zraněné osoby. Jeho rychlý a odvážný čin přispěl k záchraně lidských životů.

Josefu Szekulicsovi ml. Také tento občan Olomouckého kraje projevil mimořádnou osobní statečnost a pohotovost, když při zmíněné události pomáhal vyprostit tři zraněné osoby z havarovaného a hořícího vozidla.

Lubomíru Zatloukalovi Občanu Olomouckého kraje
Také tento občan Olomouckého kraje obdrží medaili za statečnost za již zmíněnou záchranu lidí z hořícího automobilu. Za své hrdinství si ji bezesporu zaslouží.

Generální ředitel HZS ČR udělil medaili Za věrnost I. stupně

plk. Ing. Václavu Muchnovi
Náměstkovi generálního ředitele HZS pro IZS a operační řízení
Medaile je oceněním za jeho oddanost hasičskému poslání a dlouholeté vynikající pracovní výsledky v klíčových funkcích uvnitř sboru. Výrazně se např. podílel na řízení záchranných a likvidačních prací během katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002.

plk. Bc. Daliboru Gosmanovi Řediteli HZS hl. m. Prahy
Jako dlouholetý ředitel HZS hl. m. Prahy má velké zásluhy na úspěšném fungování tohoto sboru, jeho rozhodnost a svědomitost jsou příkladné.

plk. Ing. Jiřímu Horáčkovi
Řediteli HZS Olomouckého kraje
Také on na důležitých postech vždy vykazoval vynikající výsledky, již více než deset let působí ve funkci prezidenta České asociace hasičských důstojníků, která je značně aktivní např. v oblasti prevence, propagace a odborné přípravy.

pplk. Ing. Vladimíru Vonáskovi
Příslušníku generálního ředitelství HZS ČR
Jako vynikající odborník v oblasti statistiky a obětavý a spolehlivý příslušník má obrovskou zásluhu na tom, že statiky vytvářené HZS ČR o mimořádných událostech a činnostech jednotek požární ochrany se postupně vyvinuly v jedny z nejkvalitnějších a nejrozsáhlejších na světě.

Generální ředitel HZS ČR udělil medaili Za věrnost II. stupně

plk. Ing. Anně Šebkové
Vedoucí oddělení krizového řízení generálního ředitelství HZS ČR
Medaile je poděkováním za její dlouholetou kvalitní práci a spolehlivou a obětavou činnost v oblasti krizového řízení.

plk. Ing. Zdeňku Teplému
Řediteli HZS Karlovarského kraje
Jako výraz ocenění za jeho vynikající vedení krajského sboru a zásluhy na rozvoji požární ochrany, integrovaného záchranného systému a krizové připravenosti v Karlovarském kraji.


Generální ředitel HZS ČR udělil medaili Za věrnost I. stupně

mjr. Janu Havrdovi
Veliteli směny B HZS hl. m. Prahy
Major Havrda patří k vůbec nejvíce zkušeným příslušníkům sboru. Od roku 1963, kdy nastoupil k požárnímu útvaru, se osobně zúčastnil více než 10 000 zásahů. Při nich vždy prokazoval příkladnou obětavost, profesionalitu a nezpochybnitelné velitelské schopnosti. Za dobu svého více než čtyřicetiletého působení na výjezdu pomohl zachránit mnoho životů a dokázal profesně vychovat nespočet příslušníků sboru.

pprap. Vladimíru Kvardovi
Příslušníku HZS hl. m. Prahy
Jako technik strojní služby má oceněný kvalitní výsledky. Dokonale ovládá svěřenou techniku a je spolehlivou oporou pro své velitele při výkonu služby při zásazích a výcviku. Své poznatky a zkušenosti předává i mladším kolegům.

plk. Milanu Varyšovi
Řediteli odboru služeb HZS hl.m. Prahy
Ve své důležité funkci plní tento dlouholetý člen sboru spolehlivě náročné povinnosti při zajišťování servisu a akceschopnosti zásahových jednotek. Výrazně se podílí i na realizaci dlouhodobých rozvojových plánů požární ochrany v Praze.

ppor. Josefu Němcovi
Příslušníku HZS Středočeského kraje
Jako zkušený hasič a velitel čety se těší vážnosti pro svou profesionální odpovědnost, rozvážnost a samozřejmě i za trvale výborné výsledky ve služební činnosti.

nstržm. Jaroslavu Tvrdíkovi
Tento příslušník HZS Středočeského kraje
obdrží ocenění za dlouhodobou kvalitní a spolehlivou práci v oblasti požární ochrany, své úkoly mnohdy plnil i nad rámec služebních povinností, dokáže využít i bohatých teoretických znalostí.

prap. Karlu Choděrovi Příslušníku HZS Středočeského kraje
Jmenovaný letos dovrší 35 let výkonu služby profesionálního hasiče. Při zásazích se díky své svědomitosti a odbornosti vždy osvědčil, své bohaté zkušenosti předává dále nejen uvnitř sboru, ale aktivně se podílí i na preventivně výchovné činnosti.

plk. Oldřichu Pánkovi Řediteli územního odboru Jindřichův Hradec HZS Jihočeského kraje
Ve své vedoucí funkci se zasloužil o rozvoj sboru ve svém okrese, významně se podílel např. i na řešení katastrofálních povodní v roce 2002.

plk. Pavlu Vejvarovi
Řediteli územního odboru Český Krumlov HZS Jihočeského kraje
Za své více než čtyřicetileté působení v oblasti požární ochrany si vždy vedl velmi dobře, k jeho zásluhám patří mj. rozvoj materiálního a technického vybavení sboru v okrese a také on se zasloužil o úspěšné řešení povodní v roce 2002.

nprap. Josefu Žaludovi Příslušníku HZS Jihočeského kraje
Medaile je oceněním za jeho výborné výsledky jako velitele družstva a také aktivní působení v oblasti požárního sportu a při spolupráci s dobrovolnými hasiči.

mjr. Antonínu Pavelcovi
Vedoucímu oddělení služeb HZS Plzeňského kraje
Oceněný je příslušníkem sboru již od roku 1970 po celou dobu obětavě a příkladně pracoval a svým úsilím se zasloužil o rozvoj požární ochrany a integrovaného záchranného systému.

nprap. Josefu Heřmanovi Příslušníku HZS Plzeňského kraje
Jmenovaný prošel v rámci sboru řadou funkcí, dnes je operačním důstojníkem. Vždy si ale vedl velmi dobře, své zkušenosti dokáže uplatnit v praxi a neváhá je ani předávat mladším kolegům.

nprap. Václavu Toušovi Příslušníku HZS Plzeňského kraje
Díky svým organizačním schopnostem a odborným znalostem již řadu let zastává funkci velitele družstva. Také on se snaží dále předávat své zkušenosti a dovednosti.

nstržm. Karlu Daněčkovi Příslušníku HZS Karlovarského kraje
Medaile je oceněním za jeho vysokou výkonnost, spolehlivost a odpovědnost, s níž zastává na stanici Kraslice funkci strojníka.

npor. Františku Dlouhému Veliteli stanice Litvínov HZS Ústeckého kraje
Oceněný působil úspěšně dlouhá léta ve výjezdu, kde si poradil s mnoha velice složitými mimořádnými událostmi. Také později již jako velitel stanice přistupoval k plnění svých povinností vždy zodpovědně a bez ohledu na svůj osobní čas.

pprap. Jaroslavu Tichému Příslušník HZS Ústeckého kraje při výjezdech mnohokrát prokázal osobní statečnost a obětavost, ve funkci technika strojní služby důkladně pečuje o svěřenou techniku a aktivní byl i v požárním sportu.

por. Karlu Vaníčkovi
Příslušníku HZS Libereckého kraje
Své více než třicetileté zkušenosti nabyté u sboru nyní svědomitě využívá při aktivním řešení organizačních a technických úkolů na krajském operačním a informačním středisku. Úspěšně rovněž reprezentoval v požárním sportu.

por. Daně Koublové
Oceněná příslušnice HZS Libereckého kraje působí u sboru úctyhodné čtyři desetiletí.
V oblasti stavební prevence patří mezi špičkové odborníky, aktivně se podílela již na tvorbě prvních norem požární bezpečnosti staveb a jejich aplikaci v praxi.

por. Zdeňku Slavíkovi
Příslušníku HZS Královehradeckého kraje
Také on úspěšně působí u sboru více než 40 let.
Medaile je oceněním za celoživotní svědomitou a zodpovědnou práci na všech funkcích, které během svého působení u HZS zastával.

nstržm. Jiřímu Ságnerovi
Příslušníku HZS Královehradeckého kraje
Jmenovaný plní spolehlivě své úkoly ve funkci strojníka, významnou měrou se zasloužil o dobrou spolupráci a navázání přátelských vztahů s kolegy hasiči z Polské republiky.

nstržm. Vladimíru Kučerovi
Oceněný příslušník HZS Pardubického kraje
při své práci využívá svých bohatých zkušeností, při řešení mimořádných událostí pak jako strojník dokáže efektivně využít svých znalostí, jako kvalitní člen sboru přispívá k budování dobré pověsti celého HZS ČR.

pprap. Kamilu Heřmanskému
Příslušníku HZS Pardubického kraje
Jako technik strojní služby prokazuje velkou pečlivost a svědomitost, které dříve využíval i při soutěžích v požárním sportu, podílel se také na likvidaci následků zemětřesení v Arménii.

mjr. Bohumíru Benáčkovi
veliteli stanice Třebíč HZS kraje Vysočina
Výrazně se zasloužil o vybudování stanice v Třebíči. Má velké znalosti a bohaté praktické zkušenosti ze všech oblastí požární ochrany. Ve své funkci prokázal velmi dobré řídící schopnosti.

npor. Janu Komrsovi
Veliteli stanice Humpolec HZS kraje Vysočina
Během svého dlouholetého působení ve sboru vychoval mnoho mladých hasičů. Výrazně se zasloužil o dobrou úroveň požární ochrany ve svém hasebním obvodu.

nstržm. Ivanu Chmelkovi
Příslušníku HZS Jihomoravského kraje
Medaile je oceněním za jeho trvale dobré výsledky ve služební činnosti a odpovědný přístup k plnění služebních povinností.

nstržm. Janu Kvapilovi
Příslušníku HZS Olomouckého kraje
Díky dlouholeté příkladné praxi disponuje velkým množstvím praktických zkušeností, které rád předává svým kolegům i v dobrovolném sboru, kde je dlouholetým členem.

por. Jiřímu Vrbovi
Příslušníku HZS Olomouckého kraje
Velkou měrou se zasloužil o rozvoj požárního sportu ve svém regionu. Dlouhodobě úspěšně reprezentuje sbor v cyklistice a to i v zahraničí.
pprap. Václavu Ondruchovi Oceněný příslušník HZS Olomouckého kraje je odborně vysoce fundovaný. Své znalosti jako technik strojní služby využívá nejen v rámci sboru, ale i při pomoci dobrovolným jednotkám požární ochrany.

prap. Monice Kubičíkové
Příslušnici HZS Moravskoslezského kraje
Oceněná dlouhá léta úspěšně působí ve velmi odpovědných pozicích v oblasti operačního řízení a s jednotkami rovněž vyjížděla k zásahům.

ppor. Zdenekovi Šiřinovi
Příslušníku HZS Moravskoslezského kraje
Pod jeho vedením jako velitele čety na stanici Slezská Ostrava dosahuje směna velmi dobré výsledky jak při zásahové činnosti, tak v oblasti školení a výcviku.

nprap. Janu Chudíkovi
Příslušníku HZS Moravskoslezského kraje
Jako zkušený velitel družstva je příkladem pro ostatní. Kromě činnosti ve výjezdu se po celou dobu působení u sboru věnoval a stále věnuje požárnímu sportu, kde patřil k vůbec nejlepším.

nprap. Josefu Saranovi
Oceněný příslušník HZS Moravskoslezského kraje působí jako velitel družstva, ve svých aktivitách v požárním sportu nyní pokračuje jako rozhodčí. Jako dlouholetý člen sdružení dobrovolných hasičů zde předává své teoretické i praktické zkušenosti ze zásahů i požárního sportu.

nprap. Františku Šimonů
Příslušníku HZS Zlínského kraje
K plnění služebních povinností přistupoval vždy velmi zodpovědně a svědomitě. Řadí se mezi nejzkušenější hasiče stanice Valašské Klobouky, kde zastává funkci velitele družstva. Výrazně se například podílel na likvidaci rozsáhlých povodní v roce 1997.

pprap. Ladislavu Dvorskému Příslušníku HZS Zlínského kraje
Oceněný při výkonu své funkce technika chemicko technické služby uplatňuje bohaté praktické zkušenosti, k plnění svých úkolů přistupuje aktivně a svědomitě. Také on se úspěšně podílel na likvidaci povodní v roce 1997.

nstrmž. Karlu Hanáčkovi Příslušníku HZS Zlínského kraje
Svými dlouholetými zkušenostmi, odbornou zdatností a výbornou fyzickou kondicí je jmenovaný opravdovým příkladem mladším kolegům. Účastnil se řešení mnoha složitých situací u zásahu.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičský záchranný sbor ČR

-wap-
Sdílet