Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičilo se na ostravském plynojemu

Únik koksárenského plynu z plynojemu Koksovny Jan Šverma – to byl hlavní námět cvičení složek integrovaného záchranného systému v Ostravě. Cvičení bylo zahájeno krátce po deváté hodině, dne 30. 10. 2007.

Vedoucí cvičení připravil několik nástrah a úkolů k řešení. Bylo nasimulováno poškození pláště plynojemu a následný únik plynu do okolí. Dalším oříškem byla přítomnost pracovníka koksovny na střeše plynojemu. Díky poškození plynojemu byl vypnut ihned elektrický proud a pracovník nebyl schopen se vlastními silami dostat dolů – bez proudu byl mimo provoz výtah plynojemu.

Dispečink koksovny zahájil ihned činnost podle havarijního plánu a na místo povolal místní jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku. Ta provedla měření koncentrace nebezpečného plynu v okolí plynojemu, vymezení a označení nebezpečné zóny a evakuovala zaměstnance podniku z ohrožené oblasti. Na místo současně vyjely jednotky HZS Moravskoslezského kraje, stanice Ostrava – Fifejdy, Ostrava – Zábřeh a Ostrava – Poruba, Policie ČR a sanitka zdravotnické záchranné služby.

Byly učiněny i kroky k varování obyvatelstva v ohrožené zóně. Hasiči procvičili využití stabilních sirén jednotného systému varování a vyrozumění a současně do obytné osady za areálem MCHZ – BorsodChem poslali vozidlo vybavené mobilní sirénou pro varování a vyrozumění obyvatel.

Policie procvičila uzavření ohrožené oblasti tak, aby do nebezpečné zóny nemohla vjet žádná vozidla, ani vejít žádné osoby. Zdravotnická záchranná služba procvičila koordinaci na místě zásahu, poskytnutí péče a převoz postiženého pracovníka, kterého hasiči za použití speciální lezecké techniky spustili ze střechy plynojemu.

Cílem celého součinnostního cvičení bylo prověření spolupráce složek IZS a správních úřadů při závažné havárii na plynojemu a prověření vnějšího havarijního plánu podniku. Dále prověření a nácvik aktivace jednotlivých záchranných složek, koordinace složek IZS krajským operačním a informačním střediskem IZS (CTV Ostrava) a nácvik taktiky složek při společném zásahu.

To, jak se cíle cvičení podařilo naplnit, je nyní otázkou vyhodnocení veškeré součinnosti složek IZS na místě události skupinou pozorovatelů, kteří bedlivým okem pozorovali průběh celého cvičení a žádná chybička jim nezůstala ukryta. Také díky takovýmto cvičením získávají záchranáři návyky a znalosti taktiky a obsluhy speciální techniky, které pak uplatní při „ostrých“ událostech.


kpt. Ing. Petr Faster
odbor operačního řízení
HZS Moravskoslezského kraje

-wap-
Sdílet