Pondělí 26. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Railway Accident Field Exercise 2014, největší cvičení na kolejích za posledních 10 let, zaměstnalo hasiče v Olomouci a v Přerově

Fiktivní zemi Haná Land zasáhly intenzivní srážky. Rozsáhlé deště trvající více jak 10 dnů způsobily rozsáhlé záplavy na většině území země. Příslušné orgány krizového řízení v čele s ministerstvem vnitra nasadily do záchranných prací více jak 80 % hasičů, policistů a zdravotníků. V souvislosti s počasím došlo i k železniční nehodě.

O pomoc byla požádána i armáda, která vyslala speciální jednotky s těžkou ženijní technikou. Nejhorší situace je v regionu Přerovice, kde největší problémy způsobuje řeka Bečva.

V regionu Přerovice žije více jak 100 tisíc obyvatel, což je asi 10 % obyvatel země. Region Přerovice je rovněž průmyslovým centrem s chemickým průmyslem a energetikou. V důsledku povodní byly poškozeny čističky odpadních vod a došlo ke kontaminaci povrchové vody i zdrojů pitné vody chemickými látkami a odpadními vodami. Zaplavena byla i centrální nemocnice regionu.

Vláda Haná Landu rozhodla požádat o pomoc Evropskou unii v rámci Mechanismů civilní ochrany při poskytování zdravotnické pomoci, neboť nemá dostatek zdravotníků a obává se šíření infekčních nemocí z důvodu nedostatku nezávadné pitné vody.

Mezinárodní organizace vyslala do Haná Landu experty, kteří mají pomoci orgánům krizového řízení s vyhodnocením situace a koordinací pomoci přicházející z členských států Evropské unie. Česká republika nabídla Traumateam ČR (dále jen „modul AMP“). Při přesunu do fiktivní země Haná Landu musel modul AMP překročit fiktivní hranici a projít řádnou celní kontrolou.

Nehoda osobního a nákladního vlaku prakticky prověřila složky IZS

Dne 28. května 2014 došlo v důsledku podemletí trati k nehodě osobního vlaku a stojícího vlaku převážejícího kyselinu sírovou. Během železniční nehody bylo postiženo více jak 90 osob, které byly zraněny a některé kontaminovány kyselinou sírovou. Haná Land vyslal na místo záchranné týmy, které zajišťují vyproštění a třídění zraněných osob, jejich dekontaminaci a předání do AMP k ošetření. Ošetřené osoby jsou přepravovány místními silami a prostředky do jediné specializované nemocnice v hlavním městě Olomouci.

Praktické části cvičení předcházela část štábní, procedury vyslání modulu AMP do postižené země, vyslání týmu expertů EU apod.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci cvičení RAFEX 2014 procvičovalo mechanismus aktivace a vyslání modulu AMP na mezinárodní záchrannou operaci mimo území Evropské unie, komunikaci s modulem AMP během činnosti v zahraničí a zapojení styčných důstojníků do činností v rámci Evropského koordinačního týmu civilní ochrany.

Jak profesionální a dobrovolní hasiči z Olomouckého kraje, tak také hasiči Správy železniční dopravní cesty, nacvičovali vyhledávání a záchranu osob při železniční dopravní nehodě, třídění raněných metodou START, dekontaminaci velkého počtu osob, včetně zraněných cestujících a poskytování posttraumatické intervenční péče. Hasiči SŽDC budou v rámci cvičení používat speciální vyprošťovací techniku.

Součástí cvičení byla také komunikace s osobami se zdravotním postižením a s osobami nehovořícími česky. Mimo jiné HZS Olomouckého kraje nacvičoval koordinaci záchranných a likvidačních prací s využitím štábu velitele zásahu, spolupráci s mezinárodními experty a s jednotkami HZS SŽDC.

Výcviku RAFEX předcházelo taktické cvičení složek IZS Železniční přejezd 2014

Úkolem Traumateamu ČR, čili modulu AMP, v rámci cvičení RAFEX byl vyslání sil a prostředků v souladu s aktivačními procedurami MV-generálního ředitelství HZS ČR, pozemní transport do Přerovic, překročení fiktivní hranice a absolvování celní procedury, komunikace s mezinárodním koordinačním týmem v místě události, rozvinutí modulu AMP, provádění speciálních zdravotnických činností po celou dobu přítomnosti v Haná Landu, součinnost logistické části a zdravotnické části modulu AMP, ukončení a předání činností národním orgánům postižené země a závěrečný transport zpět.

Zraněné osoby byly v rámci cvičení přepravovány do areálu Fakultní nemocnice Olomouc nejprve hromadně autobusy a potom v rámci areálu na Oddělení urgentního příjmu nemocničními převozovými sanitními vozy.

V reálných podmínkách by samozřejmě zraněné přepravovala zdravotnická záchranná služba letecky a sanitkami přímo na urgentní příjem. My se v rámci cvičení ale nesoustředíme na rychlost přepravy zraněných k nám. Zaměřujeme se na naši vlastní schopnost přijmout velký počet raněných osob.

Chceme si vyzkoušet, jak dokážeme raněné správně roztřídit a ošetřit podle vážnosti zranění. Budou tu lidé s nejtěžšími poraněními až po lehce raněné, včetně osob s narušenou psychikou, budeme pracovat pod velkým tlakem

popsal MUDr. Petr Hubáček, MBA, primář Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Na urgentní příjem byli v rámci nácviku svolání i zdravotníci, kteří měli volno a byli v době cvičení mimo zdi nemocnice. Všichni si zároveň vyzkoušeli komunikaci v cizím jazyce, cvičení bylo totiž mezinárodní a figuranti hovořili pouze anglicky.

Celníci si procvičili celní řízení s celní kontrolou v terénu. Zaměřili se na zboží dovážené členy Traumateamu ČR do fiktivní třetí země. Jednalo se zejména o zdravotnický materiál, léky, vybavení záchranných vozidel apod. V případě, že zmíněné zboží je využité ve prospěch obětí katastrof, bude osvobozené. Celníci však museli prověřit veškeré průvodní doklady a povolení. Pětičlenná skupina celníků včetně kynologa provedla kontrolu v připraveném celním prostoru fiktivní státní hranice. V rámci akce využili služebního psa speciálně vycvičeného na vyhledávání drog, zbraní a střeliva.

Skladovací a opravárenské zařízení Olomouc poskytlo na cvičení národní základnu humanitární pomoci, které čítá několik stanů. Tyto stany využívají cvičící složky, figuranti a organizátoři jako základnu. 80 % techniky je ze skladu ve Zbirohu, zbytek z dalších šesti skladů v rámci celé ČR

Univerzita Palackého v Olomouci poskytla na cvičení figuranty a zajistila jejich maskování.

Cvičení „RAFEX 2014“, kterého se zúčastnilo téměř tři sta cvičících, bylo největším cvičením v Olomouckém kraji za posledních deset let.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet