Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Lezci a potápěči absolvovali dvoudenní výcvik v lomech u Prahy, prozkoumávali jeskyně a zachraňovali osoby

Ve dnech 26. – 28. května 2014 se uskutečnil výcvik lezeckých skupin HZS Ústeckého kraje za přítomnosti příslušníků lezců a potápěčů HZS hl. m. Prahy a také čtyř příslušníků HZZ SR hl. m. Bratislava. Kdy první den bylo součástí tohoto výcviku i taktické cvičení potápěčů HZS hl. m. Praha.

První den, se výcvik konal v oblasti lomu Mořina, kde byli lezci rozděleni do dvou skupin. První skupina měla za úkol záchranu osoby z Únorové propasti v lomu Mexiko. Jednalo se o vyproštění z propasti a následný transport přes přepínky na vrchol lomu. Druhá skupina v součinnosti s potápěči nasimulovala záchranu potápěče z jeskynního systému.

Potápěči HZS hl. m. Prahy našli vyčerpaného potápěče pod vodní hladinou, kdy ho následně na mělčině upnuli do páteřní desky (zapůjčené od SDH Chodov, kterou jsme mohli otestovat při tomto cvičení). S upevněným potápěčem v páteřní desce Spencer se zpět zanořili a simulovaně provedli průplav „sifonem“.

Po vynoření byl potápěč předán lezecké skupině, která ho od vodní hladiny pomocí kladkostroje vyzvedla na cestu v lomu Velká Amerika. Následně hlavní štolou skrz dva závaly ho přenesla do lomu Mexiko, dále pak z portálu v lomu Mexiko byl pomocí traverzu vytažen na vrchol lomu.


Druhý den se lezci rozdělili na tři skupiny a byla vytvořena tři stanoviště.

První stanoviště byla Tomáškova propast, kde úkol v této propasti byl zaměřen na záchranu osoby ze dna propasti přes přepínky a to pouze s omezeným počtem materiálu. Druhé stanoviště bylo v lomu Chlum a pro lezce byla připravena lanová překážka.

Třetí stanoviště bylo zaměřeno na průzkum Barrandovi jeskyně, kdy všechny skupiny si vyzkoušely každé stanoviště a na splnění úkolu měly tři hodiny.

Sdílet