Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik nafty do Kovářského rybníka

Dne 14. 11. 2007 zajistili hasiči z několika družstev Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy pomocí norných stěn ropné produkty, které natekly z vozovky do rybníka ve čtvrté městské části.

14. 11. 2007 Praha 4, ul. K Hrnčířům

Radioprovoz:

12:36 HS-4 vyslána k případu
12:37 stanice HS-4 venku
12:41 stanice HS-4 na místě, ve spojení s Městskou policií, průzkum
12:42 jedná se o únik nafty v délce 1 km
12:43 VZ si na místo žádá sorbent a norné stěny, protože nafta teče do rybníka
12:45 Městská policie zjišťuje majitele rybníka, vyhlášen I. stupeň poplachu IZS
12:46 HS-4 vyslána k případu
12:47 informován pracovník OS KŠ MHMP, který zajistí na místo komunikace a odbor
životního prostředí
12:48 vyrozuměn VDS
12:49 nafta teče do rybníka 3 kanalizačními vpustěmi, snažíme se zamezit úniku
12:51 Městská policie vyrozuměla vlastníka rybníka, který se dostaví na místo
12:51 vyrozuměna policie ČR
12:52 TLF-K24–2 ze stanice HS-4 venku
12:55 TLF-K24–2 ze stanice HS-4 na místě
12:57 dáváme na vodu sorbční hady a zasypáváme
12:59 jedná se o Hrnčířský rybník
13:02 oprava: jedná se o Kovářský rybník
13:04 VZ si na místo žádá vozidlo s člunem, protože se jedná o soustavu tří rybníků
13:06 HS-4 vyslána k případu
13:08 na místě Městská Policie č. 0711
13:09 provádíme průzkum dalších rybníků, protože spodní je chovný
13:10 IVECO MALE ze stanice HS-4 venku
13:10 RAFT ze stanice HS-4 venku
13:11 pomocí sorbčních hadů jsme zamezili úniku nafty do rybníka
13:12 únik nezjištěn z čeho pochází, pouze je to nafta na vozovce
13:13 IVECO MALE ze stanice HS-4 na místě
13:13 RAFT ze stanice HS-4 na místě
13:14 budeme stavět nornou stěnu, protože sorbční hady jsou krátké
13:15 člun na vodě
13:17 další rybník po proudu je čistý, provádíme další průzkum rybníků
13:19 informován ŘD HZS
13:20 sil (lidí) je dostatek po instalaci dalších norných stěn, zjistíme, zda nám
stačí prostředky (sorbent)
13:24 z rozhodnutí VDS pojede na místo směnový chemik
13:24 z rozhodnutí ŘD pojede na místo ještě jedno družstvo
13:25 HS-2 vyslána k případu
13:25 HS-5 vyslána k případu
13:26 stanice HS-2 venku
13:27 stanice HS-5 venku
13:28 kontrolou spodních rybníků nic nezjištěno
13:30 na místo jede vedoucí Vodoprávního úřadu – z pohledu hasičů se
jedná o havárii s nebezpečnou látkou
13:31 norná stěna natažena, napouštíme vodou a vzduchem
13:36 stanice HS-5 na místě
13:40 informováno GŘ HZS
13:43 začínáme stahovat nornou stěnu a látky na menší plochu
13:45 na místě POLICIE ČR
13:45 stanice HS-2 na místě
13:45 na místo se dostavil pracovník odboru životního prostředí a na místo je
povolána firma Dekonta
13:46 vyhlášen II. stupeň poplachu IZS
13:48 VZ si na místo žádá chemickou Tatru se sorbčními hady (asi 100 m)
13:49 dle sdělení OS KŠ MHMP na místo pojede starostka Prahy 4
13:50 HS-5 vyslána k případu
13:53 na místo se dostavila starostka
13:57 ACHR-Tatra ze stanice HS-5 venku
14:00 ODZP venku
14:02 podle chemiků se pravděpodobně jedná o naftu z autobusu, skvrna začíná u
autobusové zastávky, potřebujeme vyrozumět DP, aby si zkontroloval své autobusy
14:04 vyrozuměny DP hl.m. Prahy
14:07 nasazeny další sorbční hady na stažení nafty na menší plochu
14:08 ODZP na místě
14:08 ACHR-Tatra ze stanice HS-5 na místě
14:11 do příjezdu Dekonty jsou rybníky zajištěny a z rozhodnutí VZ se stanice HS-5
vrací na základnu
14:17 z rozhodnutí VZ se TLF-K24–2 ze stanice HS-4 vrací na základnu
14:24 TLF-K24–2 ze stanice HS-4 na základně
14:24 TLF-K24–2 ze stanice HS-4 opět zařazen 1+5 3 km
14:24 na místo se dostavil dispečer z DP
14:27 případ zadokumentován a ODZP se vrací zpět na základnu
14:28 dle sdělení starostky, další rybníky s tímto rybníkem nejsou propojeny
14:36 stanice HS-5 na základně
14:36 stanice HS-5 opět zařazena 1+7 10 km 3 pytle
15:07 na místě Dekonta
15:16 vedoucí Dekonty přebral zásah, na místě zůstávají norné stěny a hady,
po ukončení zásahu se firma spojí s operačním střediskem a družstvo si dojede
na místo pro ně
15:16 stanice HS-2 se vrací na základnu
15:17 veškeré sorbenty nám Dekonta vyměnila
15:18 dle sdělení DP provedl kontrolu a k žádnému úniku z autobusu nedošlo
15:31 sbaleno, stanice HS-4 se vrací na základnu
15:35 HS-4 plní před stanicí
15:41 stanice HS-4 na základně 1+6 9 pytlů sorbentu
15:41 stanice HS-4 opět zařazena
15:52 ODZP zpět na základně
15:53 Protiplyn-M ze stanice HS-2 na základně 1+2 22 km
15:53 Protiplyn-M ze stanice HS-2 opět zařazen

Foto: Jan Kostík/HZS hl.m. Prahy

-wap-
Sdílet