Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sebezáchrana hasiče z výškové budovy pomocí hadice

Dne 11. 11. 2007 se uskutečnil pravidelný výcvik jednotky SDHO Lužná zaměřený na sebezáchranu hasiče v krizových a mimořádných situacích, práce ve výškách s nastavovacím žebříkem, zaměřená na nouzovou evakuaci a záchranu osob s výškových budov.

Nový členové jednotky byly seznámeni s bezpečnou manipulací a užíváním lan, způsoby balení a ošetřování ,kontroly lan před a po použití, dále s použitím uzlů pro práci a jejich vázání. Po té bylo přikročeno k vytvoření bezpečných kotvících bodů na výškových budovách a dále na sebejištění při práci na budovách. Při výcviku byl používám pracovní polohovací pás Bupex AP1, nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, pro sebezáchranu hasiče nezavodněná hadice C s použitím tzv. Důlferova sedu. Cvičení probíhalo ve dvou fázích: 1) teorie, BOZP, použití všech osobných prostředků hasiče, vázání uzlů,vázání a kotvení na budovách při práci hasiče ve výškách.2)práce s nastavovacím žebříkem, kde byly vysvětleny parametry žebříku, bezpečné nošení,skládání a rozebírání žebříku, po té stavění žebříku k budovám a bezpečné zajištění hasiče při práci na žebříku. Evakuace a záchranna osob za použití nastavovacího žebříku a to při záchraně osoby při vědomí a v bezvědomí, dále při různé váze a věku zachraňované osoby. Byla prováděna záchrana osob několika různými způsoby, včetně použití dvou sad nastavovacích žebříků při záchranně osob o větší hmotnosti. Jednotka si vyzkoušela také použití nastavovacího žebříku jako štaflí. Myslím, že pro nováčky jednotky,tak i pro zkušené členy to bylo dobré odreagování a obnovení znalostí s touto problematikou a pro nové členy dobrá zkušenost s použitím základních technických prostředků.Při sebezáchraně hasiče se používá Důlferova sedu ke slanění za použití nezavodněné hadice C, kdy hadice je vedena okolo těla a třením hadice o tělo je ovlivňována rychlost slanění-sebezáchrany, lze provést i s lanem a to dvojitým. Každý hasič si vyvázal hadici za použitý lodního uzlu na kotevní bod a zajistil očkem. Po té vyzkoušel pevnost kotevního bodu v místě, kde nehrozilo nebezpečí pádu a zkontroloval zda hadice dosahuje až na zem. Po té pomalu slanil za použití Důlferova sedu na zem. Tento výcvik jednotky navazoval na výcvik v jarních měsících na stavebních konstrukcích a výškových budovách za použitý lezecké techniky a prostředků k jištění hasiče při práci ve výškách.

Zbyněk Pochman
JSDHO Lužná JPO II

-wej-
Sdílet