Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prevence někde funguje

Ne ve všech krajích je prevence ve špatném stavu. Co všechno dělají pardubičtí hasiči pro děti ve školách?

Kde mají stanici hasiči? Jak vypadá hasič při zásahu? Jaké je vybavení hasičských vozidel? Takové otázky a ještě spousty dalších čekají téměř každý den na hasiče, kteří provádí preventivně výchovnou činnost.

Provádění preventivně výchovné činnosti je velice rozsáhlý úkol, na kterém se podílejí příslušníci jednotlivých odborů a navzájem si pomáhají. Organizačně je tato činnost připojena k odboru prevence.

Jen v posledních dnech navštívili příslušníci Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje děti ze druhých a třetích tříd Základní školy na Školním náměstí v Chrudimi. V prvních minutách besedy se prověřovaly znalosti dětí. Poté se hovořilo hlavně o tísňové lince. Jaké mohou být následky, když se tísňová linka zneužije a naopak – jak správně oznamovat mimořádnou událost. Co dělat v případě požáru. Jak se nejlépe chránit před hustým kouřem a nebezpečným ohněm. Beseda děti velice zaujala.

Pravděpodobně největším zážitkem pro děti bylo, že si mohly na vlastní kůži vyzkoušet hasičský zásahový oblek, dýchací přístroj i hasičskou přilbu a alespoň na chvíli se proměnit v hasiče. V nejbližších dnech si děti z této školy přijdou prohlédnout hasičskou stanici a výjezdová vozidla na centrální stanici v Chrudimi.

Na Masarykově Základní škole v Dolní Rovni zase děti zaujalo povídání hasičů natolik, že při další hodině, kdy byla na řadě výtvarná výchova, malovaly postavičky s hasičskou tématikou. Fantazie dětí byla skutečně ohromná. Kreslila se hasičská auta, hasiči při zásahu, ale také různé postavičky připomínající plamínky a oheň.

V současné době (od 5.3. do 9.5. 2003) probíhá v krajských Denících Bohemia soutěž pro děti. V této soutěži mají děti za úkol každý týden vystřihnout část obrázku a správně odpovědět na otázku.

Až bude obrázek celý, složí ho dohromady a se správnými odpověďmi (které zaškrtnou ve vytištěné tabulce) zašlou na HZS Pardubického kraje. Vyhodnocení soutěže bude v Den otevřených dveří na CPS Pardubice. Ve spolupráci s oddělením prevence a díky sponzorům se podařilo vytvořit pexesa pro děti, omalovánky, několik druhů záložek do knížek a rozvrhy hodin.

stržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet