Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Republikový turnaj HZS ČR v hokeji

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje Česká hasičská sportovní federace pořádá Republikový turnaj HZS ČR v hokeji.

PROPOZICE

Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje
Česká hasičská sportovní federace

Termín: 16. 12. 2007

Místo: Olomouc – Zimní stadion – Hynaisova 9a;

Právo účasti: Příslušníci a zaměstnanci HZS ČR;

Skupiny: MV GŘ HZS ČR, HZS jednotlivých krajů a HZS Hl.m.Prahy;

Podmínky účasti: Hráči musí být příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, fyzicky a zdravotně způsobilý, každý hráč musí mít při zápase kompletní hokejovou výstroj zejména: (chrániče holení, ramen a loktů, helmu, rukavice, kalhoty a dres);

Přihlášky: Do 8. 12. 2007 poštou na adresu:
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, P.O.Box 128, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, tel. 974 770 012, mobil 777 171619
nebo E-mailem na: jiri.moskva@hzsol.cz
příp. na fax: 974 770 008;
Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení hráčů, název družstva – složku, kontakt, viz příloha;

Prezence: 16.12. 2007 do 13:00 hod;
Olomouc – Zimní stadion – Hynaisova 9a – u vrátnice;

Příspěvek za účast: 2000 Kč/družstvo při prezenci;

Diplomy a ceny: Vítězné družstvo obdrží putovní pohár, první tři družstva obdrží diplomy;

Časový program: 13:15 – slavnostní zahájení, upřesnění pravidel;
13:30 – zahájení prvního zápasu;
18:00 – slavnostní vyhodnocení výsledků;

Hrací systém:  Jednotlivé zápasy budou formou vyzařovacích kol;
 Družstva se účastní zápasů dle vylosování;
 Každý zápas o délce 2 × 10 minut bude rozdělen 5 min. přestávkou;
 Do dalších kol postupují vítězná družstva z vylosovaných zápasů;
Stravování: Strava bude podávána během prezence a zápasů;

Odřeknutí: Do 8. 12. 2007 E-mailem: sport.klub@hzsol.cz , telefon: 777 171619;

Různé:  Nad zápasy budou dohlížet dva delegovaní rozhodčí;
 Zápasy proběhnou dle vylosování zveřejněném na www.hzsol.cz;
 Výsledky turnaje budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě na emailové adresy uvedené v přihlášce;
 Orientační tabule bude umístěna v místě turnaje;
 Maximální počet zúčastněných v každém družstvu je 15 hráčů + 1 brankář;
 Každý sbor vyšle jedno družstvo;
 K prezenci se dostaví kapitán družstva;
 Šatny pro družstva budou přiděleny při prezenci;
 Účastníci turnaje a diváci se účastní turnaje na vlastní nebezpečí;

Hlavní činovníci závodu: Hlavní rozhodčí: Mgr. Jakub Krček
Technický delegát: Ing. Věra Pumprlová
Vedoucí organizační skupiny: Ing. Jiří Moskva

plk. Ing. Libor Popp
HZS Olomouckého kraje
ředitel turnaje

Přihláška
Turnaj v hokeji IZS – 16. prosince 2007 – Olomouc

Družstvo HZS .............­.............­.............­...... OEČ
titul, jméno a příjmení hráčů
1. kapitán
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. brankář

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-wej-
Sdílet