Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mezinárodní česko-polské cvičení

V sobotu 17. 11. 2007 proběhlo v Orlickém Záhoří po 11 hodině dopolední mezinárodní taktické cvičení jednotek požární ochrany z České a Polské republiky

. Cvičení bylo organizováno jako součást přípravy česko-polského projektu „Modernizace integrovaného záchranného systému Orlických a Bystřických hor v souvislosti se vstupem do Schengenského prostoru“. Připravovaný společný projekt českých a polských měst a obcí (Rokytnice v Orlických horách, Orlické Záhoří, Olešnice v Orlických horách, Miedzylesie a Bystrzyca Klodzka) si klade za cíl řešit neuspokojivý stav techniky, výstroje, výzbroje a budov dobrovolných jednotek požární ochrany v pohraničním území. Tématem celé akce byl požár dřevozpracujícího podniku v příhraniční obci, kam je dojezd z vnitrozemí značně časově náročný. Jelikož se jednalo o taktické cvičení, jednotky se sešly již před jeho zahájením u místní hasičské zbrojnice, kde si navzájem předvedly svojí techniku a seznámily se s vybavením a technicko-taktickými daty vozidel. Po příjezdu oficiálních hostů, mezi nimiž byli zástupci parlamentů, kraje, profesionálních hasičů, tisku a starostů zúčastněných měst a obcí z obou stran hranice, byl dálkově pomocí sirény z operačního a informačního střediska HZS v Rychnově nad Kněžnou vyhlášen požární poplach. Z objektu pily se mezitím začal valit hustý dým simulující požár dopravníku pilin, který se rychle rozšiřoval na celý objekt. Velitel zásahu rozdělil objekt na dva bojové úseky, postupně nechal nasadit 8 proudů „C“. Dále vyslal dvě průzkumné skupiny v dýchacích přístrojích, které měly za úkol nalézt a zachránit zaměstnance, které se nepodařilo evakuovat před příjezdem jednotek požární ochrany. Po jejich nalezení a vynesení z objektu se pokračovalo v zajištění jejich životních funkcí a byla simulována resuscitace. Na odvětrání objektu byla nasazena přetlaková ventilace. Po 20 minutách velitel zásahu cvičení ukončil. Na místě zasahovalo celkem 45 hasičů s 8 vozidly z 5 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Během závěrečného nástupu došlo k zhodnocení celé akce, kterou velice přínosně a kladně hodnotili jak samotní cvičící, tak hosté. Ti měli po celou dobu akce možnost vyslechnout odborný komentář k tomu, co se právě před nimi odehrává a samozřejmě reagovat na dotazy nejen k vlastnímu cvičení, ale i k projektu jako takovému.

Text a foto: Vít Klouček

-kuw-
Sdílet