Středa 27. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár kravína v areálu Loucký Dvůr

Dne 19. 11. 2007 v dopoledních hodinách byl na operační středisko jihomoravských hasičů oznámen požár nakladače v kravíně firmy CORPO, který se nachází v areálu Loucký Dvůr nedaleko obce Louka u Olešnice (okres Blansko).

KOPIS vyhlásil požární poplach dle poplachového plánu jednotkám PS Kunštát, JSDH Kunštát a JSDH Olešnice na Moravě.

Jeden ze zaměstnanců se pokoušel uhasit požár pomocí RHP, to se mu však nepodařilo. Ostatní zaměstnanci firmy vypnuli el. proud a začali evakuovat ohrožené krávy. Kravín slouží pro ustájení 56 kusů březích jalovic, 70 ks krav před porodem, celkem 126 kusů dobytka. V jedné třetině kravína je ulička, která slouží ke krmení a přehánění krav, odděluje krávy před porodem od jalovic.

První se na místo dostavila JSDH Olešníce na Moravě s technikou CAS 32 T 815 v počtu 1+3. V době kdy velitel prováděl průzkum, došlo k prasknutí olejové trubky a rozšíření požáru z hořícího kolového nakladače na stelivo v levé části kravína, kde ještě před několika minutami byly krávy.

Velitel vydává rozkaz jednotce k natažení dopravního vedeni 1 B z CAS 32, rozdělovače a proudu 2 C, který má zabránit dalšímu šíření požáru v prostoru kravína.

Na místo přijíždí PS Kunštát s CAS 32 T815 (1+2), velitel PS Kunštát přebírá velení od velitele JSDH Olešnice na Moravě a rozhoduje o natažení dalšího dopravního vedení 1 B z CAS 32 PS Kunštát, rozdělovače a proudu 2 C. Zásah je prováděn v dýchací technice. Po příjezdu JSDH Kunštát s CAS 32 T 815 (1+3) doplňuje CAS 32 PS Kunštát a její osádka spolupracuje na vytvoření dopravního vedení 6 B od hydrantu v areálu firmy k CAS 32 JSDH Olešnice na Moravě.

Požár je během několika minut lokalizován a následně likvidován.

Cílem tohoto cvičení mělo být nejen prověření akceschopnosti jednotek a dojezdových časů, ale i procvičit činnost hasičů při evakuaci krav při požáru v prostorách kravína s částečnou evakuací dobytka. Ty však byly evakuovány před příjezdem JPO zaměstnanci firmy. Hasiči si tedy nakonec tuto činnost procvičili při návratu dobytka zpět na místo původního ustájení.

Velice kladně lze hodnotit vynikající spolupráci JPO a zaměstnanců firmy, fungující hydrant v areálu firmy a to, že si hasiči mohli vyzkoušet práci se živými zvířaty. Jedinou výtkou k průběhu cvičení bylo pouze ne úplně dokonalé oholení některých hasičů zasahujících v podtlakové dýchací technice Saturn. To je zároveň poučením i pro čtenáře z ostatních JPO. Členství v jednotce sebou přináší i nutnost být vždy dokonale oholen.

Článek zpracován podle plánu taktického cvičení, který zpracoval nprap.Bc. Bohuslav Ježek

Kamil Holek
Tomáš Jelínek

-wap-
Sdílet